Nederland wil meer aandacht voor preventie en leefstijl

De meerderheid van de Nederlanders wil dat in de zorg meer aandacht aan een gezonde leefstijl wordt gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland dat vandaag werd gepubliceerd. Tweederde van de 2.000 ondervraagde Nederlanders vindt dat de focus meer moet komen te liggen op ‘voorkomen’ in plaats van ‘genezen’.

Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van VWS dat op de uitvoering van de zorgverzekeringswetten toeziet. Bij de start van zijn bewustwordingscampagne over de toekomst van de zorg, #dezorgvanmorgen, heeft het Instituut 2.000 mensen laten ondervragen over hoe die toekomst eruit zou moeten zien. Het onderzoek (hier lees je het) werd uitgevoerd door PanelWizard.

Meer aandacht voor de leefstijl

De belangstelling voor de leefstijl neemt snel toe, blijkt maar weer eens. Ruim zeven van de tien ondervraagden vindt dat er in Nederland meer aandacht zou moeten worden geschonken aan het hebben van een gezonde leefstijl. Bijna tweederde vindt dat de focus meer moet komen te liggen op ‘voorkomen’ in plaats van ‘genezen’.

De mening dat artsen terughoudender moeten worden met het voorschrijven van medicijnen, wordt nog minder gedeeld. Dertig procent is het ermee eens dat huisartsen geen behandeling/medicatie moeten voorschrijven aan patiënten die hun kwaal zelf kunnen verhelpen door een aanpassing in hun leefstijl.

Verandering in de zorg is nodig

Met #dezorgvanmorgen wil het Zorginstituut de Nederlanders ervan bewust maken dat verandering in de zorg nodig is, en duidelijke keuzes van de hele samenleving vraagt. Driekwart van de ondervraagden blijkt zich niet of onvoldoende bewust dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. “Als er niets verandert, zullen patiënten in de nabije toekomst niet langer in alle gevallen kunnen rekenen op goede zorg”, aldus Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van Zorginstituut Nederland, op Skipr.nl.

Over een van de maatregelen bestaat alvast weinig discussie. Met de stelling Het zou voor Nederlanders gemakkelijker gemaakt moeten worden om gezonde keuzes te maken, is 82 procent van de ondervraagde Nederlanders het eens. Vooral jongeren ziet daar heil in. Bijna negen op de tien van de respondenten onder de 30 jaar onderschrijft de stelling.

Lees het onderzoek hier

Lees ook

leefstijl wordt nieuw paradigma in de zorg - leefstijlnieuws - beleid

Minister delegeert leefstijl naar de gemeente

Leefstijl en preventie moeten centraal staan in de zorg, aldus het concept zorgakkoord van het ministerie

problemen zorgstelsel nu al onbeheersbaar - leefstijlnieuws - leestip

Het zorginfarct is een feit

Al jaren wordt ervoor gewaarschuwd, maar het zorginfarct ís er al, schrijft NRC. Wat is de oplossing?

Leven in welvaart levert 25 jaar gezondheid op

Mannen en vrouwen uit de hoogste welvaartsgroep leven 25 respectievelijk 23 jaar langer dan die uit de laagste groep, aldus CBS.

Gecombineerde leefstijlinterventie doet wat ze moet doen, maar gewichtsafname blijft beperkt

De eerste resultaten van de gecombineerde leefstijlinterventie zijn bekend. Een kleine gewichtsafname maar grote verbetering van de levenskwalitei

‘Idee dat samenleving en overheid meer aan zorg dan preventie uitgeven klopt niet’

Preventie heeft ons 35 levensjaren opgeleverd, aldus een groep wetenschappers in een artikel. Onze blik op preventie is eenzijdig

Leefstijlgeneeskunde wordt regeringsbeleid

In een Kamerbrief schetst de minister van VWS zijn plannen voor de hervorming van de zorg. De leefstijl wordt een belangrijk aandachtspunt

ZonMw: 'Momentum voor leefstijlgeneeskunde is er'

Het inbedden van leefstijlgeneeskunde in de zorg is uitdagend. In een interview vertellen twee vertegenwoordigers van ZonMw over hun aanpak.

Kosten overgewicht en obesitas

Kosten van overgewicht en obesitas ruim €79 miljard per jaar

De kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen zijn bijna €11.500 per volwassene per jaar. Samenwerking medisch en sociaal in de wijken is nodig.

Hanno Pijl: Nationaal Preventieakkoord is een doekje voor het bloeden

In het Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt tegen chronische ziektes. Ook de industrie moet aan banden worden gelegd, zegt Hanno Pijl

Leefstijl

Leefstijladvies op maat

Wat wordt er bedoeld met leefstijl? Leefstijladvies werkt het beste als het bij jou past. Wat zijn de beste voedingsadviezen bij jouw aandoening? Welke vorm van bewegen en ontspannen past bij jou? Vaak geef je elkaar ongemerkt leefstijladvies want leefstijl is de manier waarop je leeft. Het heeft te maken met wat, wanneer en hoe...

Supportgroepen samen sterk

Supportgroepen

Supportgroepen Ontstaan door persoonlijke ervaring Wim Tilburgs, oprichter en voorzitter van Stichting Je leefstijl Als Medicijn, veranderde zijn leefstijl en doorbrak daarmee zijn diabetes type 2. Hij ervoer een algehele verbetering van zijn gezondheid en kwam terug op een gezond gewicht. Hierover was hij zo enthousiast dat hij besloot om daar anderen mee te helpen. Hij...

Lokale gemeenschap

Leefstijl als medicijn in de lokale gemeenschap

De omgeving beïnvloedt je leefstijl De afgelopen tien jaar zien we in Nederland een sterke toename in het aanbod van ongezonde voeding. Dit soort eten is makkelijk, goedkoop en snel aan te schaffen. Tegelijkertijd verdwijnen er steeds meer winkels zoals groenteboeren, bakkers en viszaken. Deze ontwikkeling zien we het sterkst in wijken met een laag inkomen. De afgelopen...