Supportgroepen

Ontstaan door persoonlijke ervaring

Wim Tilburgs, oprichter en voorzitter van Stichting Je leefstijl Als Medicijn, veranderde zijn leefstijl en doorbrak daarmee zijn diabetes type 2. Hij ervoer een algehele verbetering van zijn gezondheid en kwam terug op een gezond gewicht. Hierover was hij zo enthousiast dat hij besloot om daar anderen mee te helpen. Hij richtte een online supportgroep op voor mensen met diabetes type 2 en voor mensen met obesitas die hier, door het aanpassen van hun leefstijl, iets aan willen doen.

Supportgroep groeit uit tot een stichting

Om de mensen in de supportgroep beter te kunnen ondersteunen begon Wim kennis en informatie te delen op de website. Zo groeide de supportgroep uit tot Stichting Je Leefstijl Als Medicijn. De website is een grote bron van informatie over het aanpassen van je leefstijl met voeding, bewegen, ontspanning en meer.

De website van Wim was een schot in de roos. Hij had een grote aantrekkingskracht op mensen die op actieve wijze hun gezondheid willen bevorderen. Velen van hen gingen aan de slag met de informatie en ontdekten dat leefstijlaanpassingen ook effectief zijn voor andere aandoeningen zoals diabetes type 1, migraine, psychische aandoeningen (depressie en bipolair stoornis) en veel meer.

Platform voor supportgroepen

Deze nieuwe ervaringsdeskundigen zijn net als Wim enthousiast over de mogelijkheden om met behulp van leefstijl je gezondheid te bevorderen. Ze merken vaak dat de ziektelast vermindert en dat je daardoor meer en beter kunt deelnemen aan de samenleving.

Vanuit dit enthousiasme zijn er steeds meer supportgroepen, zowel online als lokaal, ontstaan. De Stichting is uitgegroeid tot een platform dat steun biedt aan ervaringsdeskundigen om hun eigen groepen te starten. Er zijn enkele randvoorwaarden: er worden geen methodes of adviezen opgelegd. Behalve enkele eenvoudige gedragsregels staat het alle deelnemers aan de groepen vrij om hun mening te geven. De Stichting ondersteunt de groepen technisch en organisatorisch. Daarnaast krijgen de ervaringsdeskundigen steun vanuit de wetenschap. Daartoe wordt de Stichting ondersteund door wetenschappelijke en medische adviseurs.

Online supportgroepen

De supportgroepen zijn een waardevolle aanvulling in het zorgaanbod. Zorgverleners kunnen het gesprek aangaan en een advies geven. Het ontbreekt echter vaak aan tijd voor ondersteuning en begeleiding. Voor een leefstijlverandering is er behalve kennis en informatie ook tijd nodig voor steun, inspiratie en motivatie. Wie kan dat nou beter doen dan iemand die het zelf heeft ervaren?

Lees meer over onze online supportgroepen

Meld je aan voor één van onze groepen.

Lokale supportgroepen

Naast de online groepen zijn we ook actief in diverse gemeentes in Nederland.
Dit doen we in samenwerking met onder andere Stichting Gezond Dorp en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Lees meer over onze lokale activiteiten