Over Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Het doel van de stichting is om een gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken, zodat de gezondheidsverschillen verkleinen en de ziektelast vermindert. We doen dit door het aanbieden van:

 • educatie
 • het geven van lezingen
 • coaching
 • het delen van informatie via de website, social media en nieuwsbrief
 • marketing

Hieronder vind je in het kader van de transparantie een aantal documenten over onze organisatie.

Contactgegegevens

 • Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
 • De Kromme Geer 95
 • 5709 ME Helmond
tel.
085 208 8007
email
[email protected]
KVK
72173653
RSIN
859015567
IBAN
NL 46 RABO 0331 917513

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Wim Tilburgs
Secretaris
Corine Heijneman
Penningmeester
Daniëlle van den Broek

Het bestuur is onbezoldigd.

Ons team van ervaringsdeskundigen wetenschappelijk- en medisch adviseurs bestaat vrijwel volledig uit vrijwilligers.

Statuten en reglementen

In 2018 zijn de statuten met de hoofdbeginselen van de stichting door notaris MR. N.J. Visser te Helmond opgesteld.


De statuten
Huishoudelijk reglement

Gedragscode
Klachtenprocedure

Beleidsplan

In ons beleidsplan vind je een beknopt overzicht van:

 • onze doelstelling
 • onze visie
 • onze missie
 • onze ambities
 • onze swot
 • onze strategie

Bekijk hier het beleidsplan.

Activiteitenverslag

In het activiteitenverslag geven we een overzicht van de groei en het aanbod van de Stichting.


Bekijk hier het activiteitenverslag 2023.

Vrijwilligersbeleid

In het vrijwillligersbeleid is de relatie tussen de stichting en haar vrijwilligers gedefinieerd.  Het beleid biedt richtlijnen voor werving, selectie, training, begeleiding, waardering en beëindiging van vrijwilligersrelaties. 

Bekijk hier het vrijwilligersbeleid.

Privacy verklaring

De privacyverklaring geeft je inzicht in de manier waarop de Stichting omgaat met de persoonsgegevens die we van je hebben.

Bekijk hier de privacyverklaring.

Financiële verantwoording

Conform de wettelijke verplichting, publiceert de Stichting jaarlijks op uiterlijk 1 juli de financiële verantwoording op haar site.

Bekijk hier de jaarrekening.

ANBI

Als ANBI heeft de stichting een publicatieplicht.

Bekijk hier de standaard publicatie fondsenwervende instanties.