Website GezondHelmond.nl

Update augustus 2021. 

Inmiddels is er in Helmond door een groot aantal partijen een lokaal preventieakkoord getekend. Als eerste stap in de uitvoering van het project gaan we starten met een inventarisatie van alle gezonde leefstijl projecten en activiteiten in Helmond. 

Op de website www.gezondhelmond.nl kan straks iedere bewoner terecht. Er zullen ook initiatieven in de wijken worden opgezet. 

Bewoners van volkswijken in Helmond zijn 19 jaar eerder chronisch ziek.

Er ontstaat een Helmond van twee snelheden. Volkswijken waar armoede, ongezond leven en slechte huisvesting een hoge tol eisen in de vorm van een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel groter: negentien jaar.

Dit schreef het Eindhovens Dagblad op 23 oktober 2017.

Mensen in achterstandswijken leven korter Prof. Pancras Hogendoorn

Bovenstaand probleem is niet alleen een probleem van Helmond maar van al de grote steden.

Professor Pancras Hogendoorn Decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens zijn toespraak bij de ondertekening van de programmaovereenkomst van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Mede opgericht door Professor Hanno Pijl lid van de raad van advies van onze stichting.

Starten met leefstijl in de lokale gemeenschap

De deelnemers van onze gratis online leefstijlprogramma’s zijn zeer succesvol. Mensen met diabetes type 2 zien hun waardes verbeteren met minder en vaak totaal zonder medicatie. Ook verliezen ze veel gewicht en buikomvang. Echter niet iedereen is in staat om een programma online te volgen daarom willen ons programma ook lokaal aan gaan bieden. Dit doen we samen met Stichting GezondDorp die juist zeer succesvol waren met dezelfde leefstijlaanpak in Leende. 

Huisarts Norbert van de Hurk

Norbert is samen met sportarts Hans van Kuijk initiatiefnemer van GezondDorp. Norbert is in 2019 gekozen tot leefstijlarts van het jaar door de vereniging Arts en Leefstijl.

Helmonder Joep Meulendijks

Joep heeft met ons online leefstijlprogramma zijn diabetes type 2 doorbroken en is in 6 maanden 15 kilo afgevallen en heeft 20 centimeter buikomvang minder.

Opzetten lokale samenwerking

Daarbij kunnen we dan een soort van combinatie interventie ontwikkelen deels online en deels persoonlijk. Hierbij is dan een samenwerking nodig in de gemeente. Inmiddels is overleg hierover met diverse partijen om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

  1. De Stichting Je Leefstijl Als Medicijn in samenwerking met
  2. Stichting GezondDorp met hun actie van Gezond Dorp naar GezondLand
  3. Centrum voor Leefstijlgeneeskunde Sint Anna Ziekenhuis
  4. TNO – Doet wetenschappelijk onderzoek bij onze online communities.
  5. Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde partner van Stichting JLAM 
  6. Lois Bolk Instituut – leefstijlgeneeskunde in de praktijk
  7. De gemeente Helmond
  8. Lokale organisaties

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn & Stichting GezondDorp

We zullen ons in dit project inzetten als verbinder, adviseur, kennisleverancier mede door het actief betrekken van onze ervaringsdeskundigen maar ook de leden van onze raad van advies. We denken dan aan met name sportarts Hans van Kuijk en huisarts Norbert van den Hurk namens Stichting GezondDorp, De medisch adviseur van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn Internist Dr. Yvo Sijpkens en met steun van onze raad van advies met onder andere Professor Hanno Pijl, Professor Jaap Seidell en anderen.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Project Van GezondDorp naar GezondLand

Gezond Helmond is een samenwerkingsproject voor leefstijl in lokale gemeenschappen gebaseerd op de visie van Hans van Kuijk / GezondDorp. We zullen per lokale gemeenschap samenwerkingsverbanden oprichten. Per regio is er dan een projectleider / kwartiermaker. Voor de regio peelland is dat Jeroen van den Ingh. Met zijn ervaring als directievoorzitter van Rabobank Peelland zuid kan hij de juiste verbindingen leggen in zijn grote lokale netwerk.

Centrum voor leefstijlgeneeskunde Sint Anna Ziekenhuis

Nieuw  is  het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. Sportarts, Hans van Kuijk, is al enkele jaren actief op het gebied van leefstijl. Zijn enthousiasme en ervaring met o.a. GezondDorp Leende heeft hij uitgestraald naar de zorgprofessionals en medewerkers binnen de St. Anna Zorggroep. Daardoor is het idee ontstaan om het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde te starten. Dit centrum richt zich op iedereen die gezonder, fitter en gelukkiger wil leven. En biedt begeleiding aan patiënten die iets willen veranderen aan hun leefstijl. Vaak zijn dit mensen met een chronische ziekte (diabetes, hart- en vaatziekten, etc.). Zij willen beter kunnen omgaan met hun ziekte, hier minder last van hebben in hun dagelijks leven en erger voorkomen.

Het centrum biedt hen een drietal modules die zich onder meer richten op gezonde voeding, verantwoord bewegen, voldoende slaap en een fit brein. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.Het centrum begeleidt patiënten die onder behandeling zijn van specialisten binnen het St. Anna Ziekenhuis, zoals de cardioloog of internist. Daarnaast kunnen ook huisartsen of specialisten uit andere ziekenhuizen patiënten naar dit centrum verwijzen.

Gemeente Helmond

Er is overleg geweest met leden van de Helmondse gemeenteraad en we gaan in gesprek met wethouder voor jeugd, onderwijs en gezondheid mevrouw Cathalijne Dortmans. 

Het Elkerliek Ziekenhuis

Er zijn al wat verkennende gesprekken geweest met mensen in het Elkerliek Ziekenhuis.
 
Wat mij opviel waren de  uitspraken van bestuursvoorzitter Professor Eveline de Bont in het bovengenoemde artikel in het Eindhovens Dagblad van 23 december 2017.

Professor De Bont hoopt op een ‘vliegwieleffect’.

We moeten inspelen op de sociale banden die er wel zijn. Er is sociaal leiderschap nodig. Een paar mensen in de wijk kunnen het gedrag van velen omdraaien. De actie van de sportarts en huisarts in Leende die ertoe heeft geleid dat de inwoners van Leende met te veel gewicht zijn gaan afvallen, is een mooi voorbeeld hiervan.”.

Lokale organisaties.

Projectleider Jeroen van den Ingh is gestart met de gesprekken met diverse regionale partijen. Dat zijn alle organisatie en personen die bezig zijn of zich willen inzetten voor een gezondere gemeenschap. Wilt u ook betrokken zijn bij deze samenwerking neem dan contact op via ons contactformulier.