De omgeving beïnvloedt je leefstijl

De afgelopen tien jaar zien we in Nederland een sterke toename in het aanbod van ongezonde voeding. Dit soort eten is makkelijk, goedkoop en snel aan te schaffen. Tegelijkertijd verdwijnen er steeds meer winkels zoals groenteboeren, bakkers en viszaken. Deze ontwikkeling zien we het sterkst in wijken met een laag inkomen.

De afgelopen tien jaar zien we in Nederland een sterke toename in het aanbod van ongezonde voeding. Dit soort eten is makkelijk, goedkoop en snel aan te schaffen. Tegelijkertijd verdwijnen er steeds meer winkels zoals groenteboeren, bakkers en viszaken. Deze ontwikkeling zien we het sterkst in wijken met een laag inkomen. 

“Wij zien dat het aanbod de vraag stuurt. Dat wil zeggen dat als er veel ongezond eten is, dat er veel ongezond wordt gegeten.” 

Jaap Seidell

GezondDorp

Een succesvolle leefstijlaanpak in de lokale gemeenschap

Een ongezonde leefomgeving draagt bij aan het ontstaan en in stand houden van leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en obesitas. Het maakt het ook extra moeilijk voor mensen om hun leefstijl te veranderen. Dit kan en moet anders.

Huisarts Norbert van den Hurk en sportarts Hans van Kuijk hebben met GezondDorp Leende aangetoond dat het meenemen van een lokale gemeenschap enorm helpt bij een leefstijlverandering. Door vanuit de huisartsenpraktijk te starten met een eenduidige voorlichting over voeding en het effect daarvan op de gezondheid stimuleerden ze de lokale gemeenschap om hun leefstijl te veranderen. Zaken die daarbij van groot belang waren zijn:

 • het bevorderen van kennis over voeding en leefstijl.
 • een voorbeeldfunctie.
 • lokale ondernemers meenemen in het proces.

Op deze manier konden de lokale ondernemers hun aanbod afstemmen op de veranderde vraag van de inwoners. Uiteindelijk was dit voor iedereen een win-win situatie. Mensen gingen met de kennis over voeding aan de slag. Ze wisselden met elkaar recepten en ervaringen uit. De effecten van leefstijl werden zichtbaar waardoor andere inwoners ook enthousiast werden. De lokale ondernemers zagen hun aanbod verschuiven en hun omzet toenemen.

Doordat het aanbod veranderde werd het eenvoudiger om de leefstijlverandering vol te houden. Het feit dat je in de cafetaria ook terecht kan voor een gezonde snelle hap maakt de kans kleiner dat je op een druk moment kiest voor een frietje.

De aanpak in Leende resulteerde in de oprichting van stichting GezondDorp. Zo’n mooi resultaat willen we natuurlijk niet beperken tot één dorp. We willen van een GezondDorp naar een Gezondland. Vanuit dit gedachtengoed werkt stichting GezondDorp met ons samen.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn werkt met haar online aanbod op landelijk niveau. We delen kennis over voeding en leefstijl. Onze ervaringsdeskundigen hebben een steunende, motiverende voorbeeldfunctie. Je leefstijl veranderen doe jij zelf. Maar daarbij krijg je het liefste steun vanuit je directe omgeving. Naast ons online aanbod zijn we daarom partner in diverse lokale initiatieven.
We werken graag met u samen om van uw lokale gemeenschap een GezondDorp te maken.
Neem contact met ons op via dit contactformulier.

We moeten inspelen op de sociale banden die er wel zijn. Er is sociaal leiderschap nodig. Een paar mensen in de wijk kunnen het gedrag van velen omdraaien. De actie van de sportarts en huisarts in Leende die ertoe heeft geleid dat de inwoners van Leende met te veel gewicht zijn gaan afvallen, is een mooi voorbeeld hiervan.

Professor De Bont hoopt op een ‘vliegwieleffect’

Mijn Positieve Gezondheid

zorgt voor duidelijke gezondheidswens

Het veranderen van je leefstijl doe je zelf maar het begint vaak in de spreekkamer. Het gespreksinstrument van het instituut voor Positieve Gezondheid helpt je met een effectieve start van je leefstijlaanpassing. Hoe werkt het?

 • Je vult de vragenlijst in. Daarmee vorm je een beeld van hoe jij je gezondheid ervaart.
 • De uitkomst bespreek je met je zorgverlener. Wat is belangrijk voor jou? Wat zou je willen veranderen?
 • Daarna bespreek je samen wie of wat jou kan helpen om je gezondheid te verbeteren.

Lees hier meer over op onze leefstijlpagina.


Het Bolk-model;

gezondheidsbehoefte en leefomgeving

Het Louis Bolk Instituut heeft het gespreksinstrument doorontwikkeld naar een model voor Positieve Gezondheid én Leefomgeving. Hiermee is een eerste stap gezet naar het in kaart brengen van gezondheidselementen in de directe omgeving van een persoon.

Dit Bolk-model is een methode voor benadering van gezondheid in relatie tot je directe leefomgeving, tot je eigen straat, buurt en wijk. Hierdoor biedt het mogelijkheden voor verbeteringen in de leefomgeving. Het is een aanvullende methode voor de lokale overheid om samen met inwoners te werken aan hun omgeving en daarmee aan hun gezondheid.

Het Bolk-model inzicht in gezondheidsbehoeften in de lokale gemeenschap
Het Bolk-model

Zicht op lokale leefstijlondersteuning

Om in een lokale gemeenschap de gezondheid te bevorderen moet je diverse stappen zetten:

 • Een gezamenlijke visie
 • Een preventieakkoord
 • Het verstrekken van kennis over voeding en leefstijl
 • Ervaringsdeskundigen met een voorbeeldfunctie
 • Het verbinden van overheid, zorg, lokale ondernemers, sportclubs etc.
 • Gezonde leefstijlprojecten en activiteiten in kaart brengen

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is daar, onder andere in Helmond, nauw bij betrokken. We zijn in samenwerking met het Louis Bolk Instituut bezig om vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten. Er moet een duidelijk beeld zijn van leefstijlprojecten in de lokale gemeenschap rondom de persoon die zijn leefstijl wil veranderen. Want datgene wat je gezondheid kan verbeteren is meestal niet de zorgverlener met wie je het gesprek voert. Door zicht op lokale leefstijlondersteuning kan de zorgverlener naar de juiste persoon of activiteit verwijzen.

Leefstijladvies moet passen bij culturele achtergrond

Om een echt leefstijladvies op maat te kunnen aanbieden moet het aansluiten bij je leefomgeving én culturele achtergrond. Ervaringsdeskundige Younes Bouadi heeft met zijn team een methode ontwikkeld waarmee mensen met diabetes en een migratieachtergrond ondersteund worden om met leefstijl hun gezondheid te bevorderen. De methode en het leefstijladvies is passend bij hun sociale omgeving.

Elementen uit deze methode worden gebruikt om op lokaal niveau een passend aanbod te creëren.

Onze activiteiten in de lokale gemeenschap

2diabeat doe met ons mee