Leven in welvaart levert 25 jaar gezondheid op

Recente cijfers van CBS maken de omvang van de gezondheidskloof tussen rijk en arm opnieuw pijnlijk duidelijk. Bij geboorte kunnen mannen uit de hoogste welvaartgroep verwachten 74 jaar lang in goede gezondheid door te brengen, tegenover 49 jaar voor mannen uit de laagste welvaartgroep, een verschil van 25 jaar. Bij vrouwen is het verschil 23 jaar.

Eind 2022 kwam CBS met nieuwe cijfers over de levensverwachting van mannen en vrouwen. Bij geboorte kunnen mannen in Nederland verwachten bijna 80 jaar oud te worden. Voor vrouwen is dat 83 jaar. Beide groepen mogen verwachten ruim 65 jaar van hun leven in goede gezondheid door te brengen. Dat betekent dus dat vrouwen, omdat ze ouder worden, enkele jaren langer een minder goede gezondheid meemaken.

Gezondheidskloof

De omvang van de gezondheidskloof tussen rijk en arm werd uit de cijfers opnieuw pijnlijk duidelijk. Mannen en vrouwen uit de laagste welvaartgroep kunnen verwachten 49 jaar lang in goede gezondheid te leven. Voor de meest welvarende mannen en vrouwen is dat respectievelijk 74 en 72 jaar – de mannen blijven volgens CBS dus wat langer gezond dan de vrouwen.

In welvaart leven heeft kortom niet alleen als voordeel dat je meer luxe geniet en je kinderen een betere opleiding kunt geven, maar ook dat je anderhalf keer zo lang vitaal blijft. Vrouwen uit de hoogste welvaartsgroep die op dit moment 65 jaar oud zijn, kunnen volgens CBS verwachten nog 16 jaar in goede gezondheid te leven, tegenover 9 jaar voor vrouwen uit de laagste groep. Bij mannen is dat respectievelijk (ook) 16 jaar en 8 jaar.

Ongezonde leefgewoontes

Ongezonde leefgewoontes en stress zijn waarschijnlijk belangrijke oorzaken van de door CBS geconstateerde kloof. Uit onderzoek van Ancora Health bleek bijvoorbeeld vorig jaar dat mensen met ongezonde gewoontes veel korter van een goede gezondheid kunnen genieten. En mensen met ongezonde gewoontes zijn relatief vaak afkomstig uit de lagere inkomensgroepen. Driekwart van de mensen uit de ongezondste groep is al chronisch ziek op het veertigste jaar.

Lees de cijfers van CBS

Het terugdringen van de gezondheidskloof is een van de hoofddoelstellingen van Top Sector Life Sciences & Health (Health-Holland) van het ministerie van VWS. Stichting Je Leefstijl Als Medicijn werkt samen met Health-Holland. Tijdens het Match Call Webinar op 11 januari gericht op innovaties met behulp van publiek-private partnerships is Wim Tilburgs, voorzitter van Je Leefstijl Als Medicijn, een van de sprekers.

Lees ook

Genen en geld bepalen risico op hart- en vaatziektes

Mensen met een Surinaams/Hindoestaanse achtergrond hebben een veel groter risico op hart- en vaatziektes

Kosten overgewicht en obesitas

Kosten van overgewicht en obesitas ruim €79 miljard per jaar

De kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen zijn bijna €11.500 per volwassene per jaar. Samenwerking medisch en sociaal in de wijken is nodig.

Nederland wil meer aandacht voor preventie en leefstijl

De meerderheid van de Nederlanders wil dat er in de zorg meer aandacht komt voor preventie en een gezonde leefstijl, aldus Zorginstituut Nederland

Slechts vier gezonde levensjaren na je veertigste

Slechts vier gezonde levensjaren na je veertigste: het lot van 900.000 Nederlanders

Mensen met ongezonde leefgewoontes mogen vaak maar 4 gezonde jaren verwachten tussen hun 40e en 70e, aldus onderzoek van Ancora Health