Leefstijlpijler Verbinding

Verbinding en zingeving zijn twee factoren binnen leefstijl die vaak weinig aandacht krijgen, maar voor mensen zelf van groot belang zijn. Dit geldt zowel voor het ervaren van welzijn en het leiden van een gezond en gelukkig leven, als voor het willen veranderen van je leefstijl. Zeker bij een chronische ziekte word je soms gedwongen om na te denken waar je je energie in steekt, wat je voldoening geeft gedurende de dag en met welke mensen je je omringt. Ook bij het veranderen van leefstijl is het goed om te bedenken naar je diepere doel erachter (wat wil je er écht mee bereiken) en welke mensen je kunnen stimuleren en ondersteunen om de gewenste verandering te behalen. 

Verbinding en sociale relaties

Mensen zijn sociaal ingesteld, en de invloed van de mensen om ons heen is behoorlijk bepalend voor ons eigen gedrag. Neem bijvoorbeeld het drinken van alcohol. Als je met mensen bent die allemaal iets drinken, ga je daar bijna als vanzelf in mee. Als je in een omgeving bent waar veel gerookt wordt, is de kans groot dat je zelf ook rookt. Maar als je met mensen bent waar niemand rookt, steek je zelf ook minder snel een sigaret op. Datzelfde geldt voor sporten, voor eten etc. De mensen om je heen kunnen dus een positieve of een negatieve invloed hebben op je gedrag. Ook voor je welzijn zijn sociale relaties van belang. Sommige mensen kosten je energie, terwijl andere mensen je juist veel energie geven. Je kunt keuzes maken in welke relaties je meer of minder tijd investeert.  

Support en steun  

Support en steun van anderen is één van de belangrijke factoren om gezond en gelukkig te leven en om je leefstijl succesvol te veranderen. Bij het veranderen kunnen anderen belemmerend of bevorderend werken. Stel dat je gezonder wilt eten, maar je partner wil dat niet en haalt regelmatig patat, dan wordt het voor jou een stuk moeilijker om je leefstijl aan te passen. Maar als je partner juist ondersteunend is en misschien zelfs met je meedoet om lekkere recepten te zoeken, werkt dat heel bevorderend waardoor de kans op succes groter is.  

Vormen van ondersteuning 

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning te onderscheiden die alle drie belangrijk zijn:

  1. emotionele,
  2. instrumentele,
  3. informationele ondersteuning.

Emotionele ondersteuning gaat bijvoorbeeld over liefde, empathie en zorgzaamheid. Dit is de steun die een partner, familieleden of vrienden je kunnen bieden. Instrumentele ondersteuning is de meer praktische hulp. Het langsbrengen van een pan eten bij iemand die ziek is, boodschappen halen voor de buurvrouw die moeilijk loopt of het helpen met de belastingaangifte zijn dingen die bij deze vorm van ondersteuning horen. Tot slot is er informationele ondersteuning; helpen door informatie te geven. Dit zijn tips en adviezen, maar bijvoorbeeld ook het delen van recepten of uitleg geven over hoe je lichaam reageert op bepaalde voedingsstoffen hoort hieronder.  

Verschillende mensen kunnen dus verschillende soorten steun leveren. Kijk eens in je eigen omgeving welke mensen je om je heen hebt, en wat voor soort ondersteuning zij bieden. Misschien mis je bij die ene vriendin de emotionele ondersteuning, maar biedt ze juist wel instrumentele ondersteuning. Of als je meer informationele ondersteuning nodig hebt, kun je op zoek naar een (ervarings)expert die je iets meer kan vertellen over dat waar jij vragen over hebt.  

Supportgroepen 

Verbinding en ondersteuning vormen de basis van de lokale en online supportgroepen van Je Leefstijl Als Medicijn. Mensen in een groep kunnen al deze vormen van ondersteuning krijgen. Voor een groot deel komt dat omdat het om mensen gaat die hetzelfde doel hebben.  

Zingeving 

Een tweede aspect dat in het leefstijlroer onder het kopje verbinding staat is zingeving. Dit klinkt misschien als een beetje abstract of zweverig, maar eigenlijk is het heel concreet én heel belangrijk. Zingeving is datgene waardoor jij zin krijgt in het leven. Waarvoor je je bed uit wilt komen. Wat betekenis geeft aan iedere dag. Dit hoeft niet iets groots te zijn. Een kop koffie drinken met de buurvrouw, het bespelen van een instrument of werken in de tuin zijn genoeg om een doel te geven aan de dag. In Japan noemen ze dit ook wel ikigai: wat richting en betekenis geeft aan het leven. Zeker als je chronisch ziek bent is het belangrijk om te bepalen waar je je energie in steekt.  

Bij het doorvoeren van een verandering is het heel stimulerend om te kijken naar je diepere doel erachter. Dat je weer in dat leuke jurkje wil passen of dat je je broek weer dicht kunt krijgen, dat is niet echt een doel om enthousiast van te worden. Maar dat je wil kunnen spelen met je (klein)kinderen of dat je weer fit genoeg bent om een stuk over het strand te lopen, geen medicatie meer hoeft te slikken of je hobby uit te voeren, dat geeft motivatie om iets te bereiken. 

Wat is voor jou belangrijk?

Het is niet altijd makkelijk om te bedenken wat zingeving voor jou is. Het kan helpen om voor jezelf na te denken over vragen als: 

  • Wat doe ik graag? 
  • Waar krijg ik energie van / wanneer ga ik ‘aan’? 
  • Welke bezigheden zorgen ervoor dat ik de tijd vergeet?  
  • Als ik nog maar een jaar te leven heb, waar zou ik dan nu mijn tijd in stoppen?  
  • Wanneer ben ik trots op mezelf?  
  • Waar ben ik goed in?  

Als je het niet zo goed weet, kun je antwoorden op deze vragen ook eens bijhouden in een dagboekje. Schrijf concrete momenten op waarop je de tijd vergat, wanneer je enthousiast werd, wanneer je je echt van waarde voelde. De kans is groot dat je een rode draad ziet in die momenten.  

Een andere manier is om te kijken naar je kernwaarden.  

Draaikaart leefstijlroer bestellen


Lees verder over Verbinding en Zingeving

Zo stap je uit je comfortzone

Zo stap je uit je comfortzone

Een chronische ziekte kan zorgen dat iemand zich terugtrekt in een veilige omgeving en uitdagingen uit de weg gaat. Maar om te blijven groeien moet je je comfortzone soms durven…
Gelukslessen uit Bhutan

Gelukslessen uit Bhutan

Wat kunnen wij leren van een land waar geluk onderdeel van het regeringsbeleid is? Gelukslessen uit Bhutan is een inspirerend reisverslag.
De wetenschap van geluk

De wetenschap van geluk

Wat iedereen moet weten over geluk. De wetenschap van Geluk. Een gesprek met Arthur C. Brooks bestseller auteur en professor aan de Harvard Business School.