Kinderen met diabetes type 1

Bij kinderen is de meest voorkomende vorm van diabetes; type 1. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam geen of te weinig insuline aanmaakt. Op het moment dat je kind te maken krijgt met diabetes type 1, komt het besef dat alles wat hij eet een effect heeft op zijn bloedsuiker. Dit houdt in dat hij vaak moet meten en spuiten op een dag.

Behalve voeding zijn er nog vele factoren van invloed op de bloedsuikerwaarden waaronder bewegen, hormonen, ziekte, stress en temperatuur. Het is erg ingewikkeld om de bloedsuikerwaarden stabiel en binnen de gestelde doelen te houden. Zodra deze waarden te hoog of te laag zijn heeft dat een effect op hoe je kind zich voelt. Maar het heeft ook een effect op hoe hij zich gedraagt.

Dit maakt het leven met een kind met diabetes zwaar. Je hebt te maken met een grote verantwoordelijkheid, gebroken nachten en stemmingswisselingen. Onze ervaring is dat diabetes een enorme invloed heeft op het hele gezin.

Deze video is het verhaal van een vader. Hij vertelt hoe belangrijk het is om data te verzamelen en analyseren om te leren hoe je bloedsuikerwaarden kunt beïnvloeden.

Effect op het hele gezin

De diagnose diabetes type 1 heeft een effect op het hele gezin. Het kan de relatie tussen ouders en/ of broertjes en zusjes sterk beïnvloeden. Daarbij ligt de focus vaak op het kind met diabetes. Toch is het soms verstandig om naar de gezinsdynamiek te kijken. In de podcast voor DiabetesPro, het vaktijdschrift van V&VN Diabeteszorg, bespreekt Irene Seignette dit onderwerp met Marina van der Wal, opvoedkundige, en Gideon de Haan, gezinstherapeut en mediator. Daarin wordt stilgestaan bij hun persoonlijke ervaring; hoe belangrijk het is dat je gezamenlijk een voedingspatroon verandert. Ze benoemen dat een verandering van voeding bij diabetes geen luxe is. Het is een noodzaak om gezond te leven en niet ziek te worden.

Ik denk dat diabetes type één een hele systemische klacht is. Het is een klacht die nooit meer ophoudt. Je hebt niet de keuze dat je het moet overwinnen of moet genezen. Je moet ermee leren leven. Het is een traject waarbij je mensen over een langere tijd op een ander spoor moet zetten dan waar ze vandaan kwamen. Wat je deed kan niet meer want daar word je ziek van. Er zijn oplossingen maar je moet ook een lifestyle change maken.

Gideon de Haan, gezinstherapeut en mediator

Podcast; DiabetesPro, het vaktijdschrift van V&VN Diabeteszorg.

Leefstijlaanpassing voor kinderen met diabetes

Gezinnen, met een kind met diabetes, ervaren meer rust in hun leven door de leefstijlmethode van dokter Bernstein. Het voedingspatroon dat ten grondslag ligt aan deze leesftijlmethode zorgt voor een langdurige verzadiging omdat het veel nutriënten bevat. De eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen voor de groei. Door vooral pure, onbewerkte producten te eten wordt het effect van de voeding op de bloedsuikerwaarden voorspelbaarder. Dit draagt bij aan inzicht in het ziekteverloop, stabielere bloedsuikerwaarden en minder stemmingswisselingen. Stabiele bloedsuikerwaarden, binnen de streefwaarden, geven kinderen de kans om optimaal te kunnen presteren en naar wens en vermogen mee te doen met hun vrienden. Diabetes is daardoor minder nadrukkelijk aanwezig in het gezinsleven. Afleren van een leefstijl is moeilijker dan het aanleren van een leefstijl. Het aanleren van een gezonde leefstijl werkt het beste wanneer ouders het goede voorbeeld geven.

Xander en Amber hebben beide diabetes type 1. Xander werd op de leeftijd van zes jaar gediagnosticeerd en zijn zus Amber, negen maanden later, op vijftienjarige leeftijd. Hun diabetesmanagement is op de methode van de Amerikaanse arts Bernstein gebaseerd. Het heeft als basis pure, onbewerkte producten. Het bevat veel groenten, eiwitten en gezonde vetten.

Hun moeder; Corine Heijneman, deelt hun ervaringen met dit op leefstijl gebaseerde diabetesmanagement. Om een beter beeld te krijgen van wat zij doen, waarom ze dit doen, wat de resultaten zijn en hoe je het zelf zou kunnen doen heeft Diabetes 1 In Eigen Hand dit
e-book ontwikkeld. Het boek bevat 15 recepten en 38 pagina’s. Voor leden van de stichting is dit boek gratis te downloaden.

Download het e-book
X anders eten
Ontdekken hoe lekker X anders eten is?
Download hier het boek

Blog kinderen en diabetes type 1

In deze blogs delen we onze ervaringen, tips en tricks.

Wat is diabetes type 1 ?

Wat is diabetes type 1?

“Uhmm… wat is diabetes type 1 eigenlijk?” deze vraag wordt vaak gesteld aan Amber. In haar animatievideo legt ze het humoristisch en begrijpelijk uit.

Bij diabetes en andere ziekten wordt iedereen aangeraden om zich goed te laten adviseren en begeleiden, en geen onbezonnen risico’s met zijn of haar gezondheid te nemen. De artikelen beschrijven de persoonlijke ervaringen van een patiënt, maar het ziekteverloop en de gevolgen van bepaalde maatregelen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen. De auteur en Je Leefstijl Als Medicijn aanvaarden geen aansprakelijkheid voor besluiten over de behandeling van ziekten die op basis van de informatie in deze artikelen zijn genomen.

“One of the prime intents of this book is to give you the information you need to learn how to predict your blood sugar levels and how to ensure that your predictions will be accurate. Here the Laws of Small Numbers are exceedingly important.”

Richard K. Bernstein