Kosten van overgewicht en obesitas ruim €79 miljard per jaar

Kosten overgewicht en obesitas

De totale kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland zijn bijna €11.500 per volwassene met overgewicht/obesitas per jaar. Dit leidt tot een totale kostenpost voor Nederland van ruim €79 miljard per jaar. Dit is de uitkomst van de in januari 2022 gepubliceerde Nederlandse studie Burden of disease study of overweight and obesity; the societal impact in terms of cost-of-illness and health-related quality of life.

Noodzaak en urgentie collectieve en individuele preventie

De resultaten onderstrepen de noodzaak en urgentie om zo snel mogelijk middelen in te zetten voor zowel collectieve preventie (voorkomen dat overgewicht ontstaat) als voor individuele preventie (behandeling van overgewicht en obesitas). Bij individuele preventie ligt de focus op het terugdringen van obesitas naar overgewicht en het voorkomen dat overgewicht zich doorontwikkelt tot obesitas.

BTW verlagen op groenten en invoeren suikertax

Acties als het verlagen van de BTW naar 0% op groente en fruit en het invoeren van een suikerbelasting zijn al een paar goede stappen van bovengenoemde collectieve preventie, zoals benoemd in het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 2021-2025. Om terug de cijfers van overgewicht en obesitas terug te dringen zullen echter meer overheidsmaatregelen nodig zijn.

Samenwerking medische en sociale domein

En tegelijkertijd is er Individuele preventie nodig. Dit betreft daadwerkelijke behandeling van personen met (ernstig) overgewicht die ook een vergrote buikomvang hebben en/of een andere aandoening zoals diabetes, hart- en vaataandoeningen, astma etc. De professionals werkzaam in de gezondheidszorg, maar ook in het sociale domein (schuldhulpverlening, aanpak eenzaamheid, laaggeletterdheid etc.) zullen hierin moeten samenwerken om het complexe probleem van de aandoening overgewicht en obesitas het hoofd te kunnen bieden.

Bron van dit artikel

De studie werd uitgevoerd door Universiteit Maastricht en het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland). 

Burden of disease study of overweight and obesity; the societal impact in terms of cost-of-illness and health-related quality of life. 

In: BMC Public Health

Door: Julie Hecker, Karen Freijer, Mickaël Hiligsmann and Silvia Evers 

Lees ook

Nederland wil meer aandacht voor preventie en leefstijl

De meerderheid van de Nederlanders wil dat er in de zorg meer aandacht komt voor preventie en een gezonde leefstijl, aldus Zorginstituut Nederland

Hanno Pijl: Nationaal Preventieakkoord is een doekje voor het bloeden

In het Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt tegen chronische ziektes. Ook de industrie moet aan banden worden gelegd, zegt Hanno Pijl

Cardioloog Jeroen Lammers wijkaanpak in Helmond

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In #GezondHelmond werkt cardioloog Jeroen Lammers aan een wijkgerichte aanpak.

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

In Helmond willen we niet meer dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen om te leven.

Wim Tilburgs in het boek Lichter door William Cortvriendt

Wim Tilburgs in het boek Lichter Door William Cortvriendt

In zijn boek Lichter beschrijft William Cortvriendt het verhaal van Wim Tilburgs en zijn vrouw Saïda. Samen vielen zij 60 kilo af. Wim doorbrak zijn diabetes 2.

Aandoeningen

Krijg grip op je aandoening door leefstijl

Wil jij grip krijgen op jouw aandoening en ben je op zoek naar een passend leefstijladvies? Een advies dat effectief is voor jouw specifieke aandoening? Onze ervaringsdeskundigen steunen en helpen je met informatie. Op het moment dat jij merkt dat het werkt is het immers veel eenvoudiger om je leefstijlverandering vol te houden. Voor leefstijl...