ZonMw: ‘Momentum voor leefstijlgeneeskunde is er’

Het inbedden van leefstijlgeneeskunde in de zorg is niet eenvoudig, aldus Wilke van Ansem en Fleur Boulogne van ZonMw. Maar positief is dat het momentum er is. Medisch specialisten staan er steeds meer voor open. In een artikel op de website van Lifestyle4Health vertellen Van Ansem en Boulogne over de aanpak van ZonMw.

ZonMw is een bestuursorgaan dat gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, en waarvan het ministerie van VWS de voornaamste opdrachtgever is. Naar leefstijlgeneeskunde wordt door ZonMw veel onderzoek gedaan. Wilke van Ansem, senior programmamanager Gezondheidsbescherming, en Fleur Boulogne, clusterhoofd Preventie, vertellen in een interview op de site van Lifestyle4Health over de achtergronden.

Volwaardige optie

Leefstijlgeneeskunde wordt gelukkig steeds meer als een volwaardige optie gezien, aldus Boulogne. Een gezonde leefstijl heeft op meerdere vlakken impact. Waar een pil om de bloeddruk te verlagen zich op een enkel facet richt, heeft een gezonde leefstijl een breder effect, onder meer op het verkleinen van het risico op hart- en vaatziekten.

In eerste instantie heeft ZonMw zich gefocust op preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen, onder meer om ziekteverschijnselen te reduceren, medicatie te verminderen of complicaties tegen te gaan. Een volgende stap wordt gezet naar implementatie. Hoe kan een duurzame gedragsverandering – van patiënten en zorgprofessionals – worden bereikt? Er lopen bij ZonMw inmiddels tien projecten, onder meer met het aanvullen van de huisartsenzorg met leefstijlprojecten en met peergroup-coaching.

Samenwerking

Het inbedden van leefstijlgeneeskunde in de zorg is uitdagend. Er komen complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken bij kijken. Samenwerking van de betrokken partijen is essentieel, aldus Van Ansem en Boulogne. De rol die ZonMw daarbij voor zichzelf ziet ligt onder meer in het signaleren van kennisbehoeften en het ontwerpen en financieren van innovatieve programma’s.

Lees hier het interview

Lees ook

RIVM onderzoekt positieve kijk op gezondheid

Een breed gezondheidsconcept houdt in dat de nadruk wordt gelegd op wat mensen wél kunnen. De RIVM onderzoekt de benadering.

Nederland wil meer aandacht voor preventie en leefstijl

De meerderheid van de Nederlanders wil dat er in de zorg meer aandacht komt voor preventie en een gezonde leefstijl, aldus Zorginstituut Nederland

Leefstijlgeneeskunde wordt regeringsbeleid

In een Kamerbrief schetst de minister van VWS zijn plannen voor de hervorming van de zorg. De leefstijl wordt een belangrijk aandachtspunt

Workshop leefstijlgeneeskunde Hanno Pijl Yvo Sijpkens en Wim Tilburgs werkconferentie preventie in het zorgstelsel

Leefstijlgeneeskunde - Je Leefstijl Als Medicijn

Leefstijlgeneeskunde waarmee de arts leefstijl als medicijn voor kan schrijven. Een samenwerking van wetenschap, geneeskunde en patiënt.

Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In #GezondHelmond werkt cardioloog Jeroen Lammers aan een wijkgerichte aanpak.

Leefstijlroer

Het leefstijlroer 6 handvatten voor een gezonde leefstijl

Het leefstijlroer. Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen wij zes pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden.

Leefstijl

Leefstijladvies op maat

Wat wordt er bedoeld met leefstijl? Leefstijladvies werkt het beste als het bij jou past. Wat zijn de beste voedingsadviezen bij jouw aandoening? Welke vorm van bewegen en ontspannen past bij jou? Vaak geef je elkaar ongemerkt leefstijladvies want leefstijl is de manier waarop je leeft. Het heeft te maken met wat, wanneer en hoe...