Deze site is opgezet om de lezers te informeren over welke invloed je leefstijl kan hebben op je gezondheid, welzijn en vitaliteit. Onze insteek is daarbij jullie een breed spectrum van mogelijke leefstijl-interventies voor te leggen. Hiervoor zullen we de visie van (ervarings)deskundigen (artsen, wetenschappers en mensen die werken met leefstijl en voeding) hier via artikelen aan jullie voorstellen. Omdat we gemerkt hebben dat in reactie op de artikelen vragen worden gesteld, willen we jullie de gelegenheid geven om deze vragen aan de deskundigen voor te leggen. We zijn zeer verheugd dat Professor Hanno Pijl en Sportarts Drs Tessa Backhuijs bereid zijn jullie vragen te beantwoorden.

In de nabije toekomst komen er nog meer deskundigen zoals diëtistes, journalisten en coaches met artikelen op onze site en ook aan hen zul je dan vragen kunnen stellen. Uiteraard kan je ook je vragen stellen aan Muriel Aspin en Wim Tilburgs en de overige ervaringsdeskundigen.

We zullen een selectie maken van de meest interessante vragen die binnenkomen. Deze leggen we dan voor aan de betreffende deskundige. De vragen en antwoorden zullen we dan publiceren op de site. Het is niet de bedoeling dat we persoonlijke medische problemen gaan behandelen en de antwoorden kunnen dan ook niet beschouwd worden als een medisch advies. Daarvoor dient u toch uw eigen arts te bezoeken.