Foto met dank aan Dirk Jansen Photography

De oprichter van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is Wim Tilburgs. In 2015 woog hij 125 kilo en moest hij insuline spuiten vanwege zijn voortschrijdende diabetes type 2. Door zijn leefstijl te veranderen wist hij de diabetes om te keren. Sindsdien is hij een veelgevraagd spreker die mensen inspireert om met hun eigen leefstijlverandering aan de slag te gaan.

Leefstijlgeneeskunde / Je Leefstijl Als Medicijn

Wim: Ik ben ziek geworden door mijn toenmalige leefstijl, maar het bleek dat je door het aanpassen van je leefstijl ook weer kunt genezen. Genezen met behulp van je leefstijl noemen ze in de medische wereld leefstijlgeneeskunde. Ook gebruikt men de term secundaire preventie.

Al vanaf 2015 zet ik me in om anderen te inspireren. Een belangrijke stimulans voor mij was de radio-uitzending in 2017 met de twee grondleggers van de leefstijlgeneeskunde in Nederland, prof. dr. Hanno Pijl van het LUMC en dr. ir. Ben van Ommen van TNO.

Hanno Pijl en Ben van Ommen over leefstijl als medicijn

Uitgelichte posts met onze visie over leefstijlgeneeskunde en het verhaal van Wim Tilburgs opgetekend door William Cortvriendt

Eén missie, één doel, samen strijden voor verandering

Er zijn in Nederland vele partijen die zich inzetten voor gezonde leefstijl als preventie en velen die nagenoeg dezelfde filosofie er op nahouden als Stichting Je Leefstijl Als Medicijn. Volgens Wim Tilburgs dient er een einde te komen aan de versnippering en zitten er kansen in samenwerking tussen de verschillende organisaties. Hij hoopt dan ook op meer verbinding tussen de organisaties. Samenwerken maakt het mogelijk een nog grotere groep mensen te bereiken. Laat de gezondheidsrevolutie zich als een olievlek verspreiden.

Wim Tilburgs als spreker inhuren

Voor interviews of het boeken voor een lezing / workshop / inspiratiesessie door Wim Tilburgs kun je gebruikmaken van ons contactformulier

Recente video’s / podcasts

Nerd Culture podcasts

De eerste 3 jaar geleden Wim Tilburgs en Boris van de Ven

Met huisarts en toenmalig bestuurslid Jacqui van Kemenade
Samen met Professor Hanno Pijl

Lezing door Hanno Pijl in het Europees Parlement

De video hiernaast is het gedeelte van de Engelstalige lezing van Hanno Pijl in het Europees Parlement waarin hij aan de hand van mijn verhaal zijn visie op leefstijlgeneeskunde toelicht.

Voor meer informatie over het werk van Hanno Pijl kun je ook kijken op de pagina op deze site die we speciaal aan zijn werk en visie hebben besteed. De visie van Hanno is een grote kennisbron en we zijn heel blij met al de steun die hij ons geeft als lid van onze raad van advies.

Starten met lokale leefstijlinterventies

Het zelf inzetten van Je Leefstijl Als Medicijn en de daarbij behorende leefstijlaanpassingen is niet makkelijk. Daarbij hebben mensen steun nodig, online en via e-health, maar ook bij mensen thuis en in de wijk. Samen met Stichting GezondDorp Leende zijn we gestart om in wijken en steden de leefstijlgeneeskunde te koppelen aan het sociale domein. Zowel online of offline.

Meer weten. Kijk op

Lees ook: