Omgaan met epilepsie en de rol van emoties

Leven met epilepsie is een uitdaging die ik dagelijks aanga. De onvoorspelbare aanvallen, de emotionele achtbaan en de impact op mijn dagelijkse leven kunnen soms overweldigend zijn. In mijn zoektocht naar balans en welzijn heb ik ontdekt dat zelfbewustzijn een krachtig instrument is dat deuren opent naar innerlijke kracht en cognitieve groei, maar ook naar eerlijke zelfreflectie en acceptatie van de donkere en lichte aspecten van mijn reis.

Leefstijl: meer dan alleen fysiek

Bij het horen van het woord leefstijl denken veel mensen meteen aan fysieke aspecten zoals slaap, voeding en beweging. Wanneer je op internet zoekt naar ‘Wat is (een gezonde) leefstijl?’, zul je snel merken dat de meeste bronnen de nadruk leggen op de fysieke aspecten. Ook bronnen zoals het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) definiëren leefstijl vaak in termen van fysieke gezondheid. Maar laten we niet vergeten dat een gezonde leefstijl meer omvat dan alleen deze fysieke aspecten, vooral voor mensen die leven met epilepsie.

Er is al veel informatie beschikbaar over die fysieke aspecten. Daarom wil ik in deze blog juist stilstaan bij de emotionele aspecten. Naast het fysieke gedeelte heeft epilepsie namelijk een grote impact op mijn emoties. De angst voor aanvallen, de frustratie over mijn beperkingen en het gevoel van onzekerheid kunnen soms overweldigend zijn.

Zelfbewustzijn kan een rol spelen in het omgaan met een chronische aandoening. Het stelt me in staat om de emoties rond de aandoening beter te herkennen, te begrijpen en manieren te vinden om ermee om te gaan. Het vermogen om mijn emoties te benoemen en begrijpen heeft me geholpen om een positieve benadering te ontwikkelen bij het omgaan met emotievolle situaties.

Laten we daarbij echter niet vergeten dat zelfbewustzijn een voortdurende leerproces is.

Erkenning: ik heb epilepsie en dat is oké

Zelfbewustzijn bij epilepsie gaat verder dan alleen de ziekte begrijpen. Het gaat erom te weten wat mijn triggers zijn, hoe stress mijn epilepsie kan beïnvloeden en hoe mijn lichaam en geest met elkaar verbonden zijn.

Voor mij begon het zelfbewustzijn met het erkennen van de realiteit. Dat betekent onder ogen zien dat epilepsie een deel is van wie ik ben, maar niet mijn hele identiteit bepaalt. Ik heb geleerd om de fysieke en emotionele aspecten van mijn aandoening te begrijpen en hoe ze met elkaar verweven zijn. Deze erkenning heeft me niet genezen, maar wel geholpen om mijn epilepsie te accepteren als een deel van mij.

Dagelijkse zelfreflectie

Sinds tien jaar ben ik intensief bezig met mijn persoonlijke emotionele ontwikkeling. Zelfreflectie is daarbij een dagelijkse gewoonte geworden. Na elke ervaring analyseer ik hoe ik heb gereageerd, waarom ik zo reageerde en of ik tevreden ben met mijn reactie, ongeacht of de reactie positief of negatief was.

Na elke ervaring analyseer ik hoe ik heb gereageerd, waarom ik zo reageerde en of ik tevreden ben met mijn reactie

Deze reflectie is een vast onderdeel geworden van mijn avondroutine, net voordat ik ga slapen. Ik kijk terug op de dag die achter me ligt en probeer hem af te sluiten met een positieve gedachte, in de hoop op mooie dromen. Het dagelijks reflecteren helpt me om meer innerlijke rust te vinden, hoewel het soms ook een strijd kan zijn, vooral tijdens uitdagende periodes. Deze strijd win ik niet altijd, maar ik blijf ernaar streven.

Tips om met zelfbewustzijn te beginnen

  1. Stel jezelf vragen. Neem regelmatig de tijd om jezelf vragen te stellen over je gedachten, gevoelens en gedragingen. Vraag jezelf af hoe je je voelt, waarom je je zo voelt en welke gedachten daarachter schuilen. Plan regelmatig tijd in om te reflecteren op je dag, je keuzes en je interacties. Vraag jezelf af wat goed ging en wat je anders zou willen doen.
  2. Houd een dagboek bij. Schrijf je gedachten, emoties en ervaringen op in een dagboek. Dat kan je helpen om patronen en trends in je gedrag en emoties te herkennen.
  3. Beoefen meditatie en mindfulness. Meditatie en mindfulness-oefeningen kunnen je helpen om meer in het moment te leven en je bewuster te worden van je gedachten en gevoelens zonder oordeel.
  4. Luister naar je lichaam. Neem de tijd om naar je lichaam te luisteren. Merk op hoe je lichaam reageert op verschillende situaties en stressoren. Dat kan je helpen om te begrijpen hoe je lichaam signalen van spanning of ontspanning uitdraagt.
  5. Wees geduldig. Zelfbewustzijn is een doorlopend proces dat tijd kost. Wees geduldig en mild voor jezelf terwijl je je bewustzijn ontwikkelt.
  6. Vraag feedback. Vraag anderen om eerlijke feedback over hoe ze jouw gedrag en interacties ervaren. Dat kan je helpen om een objectiever beeld van jezelf te krijgen.
  7. Probeer nieuwe dingen. Stap uit je comfortzone en probeer nieuwe activiteiten, hobby’s of ervaringen. Dat kan je nieuwe inzichten geven in je sterke punten, interesses en gebieden waarop je wilt groeien.

Het begrijpen en ontwikkelen van zelfbewustzijn is een persoonlijke reis die tijd en toewijding vraagt. Door kleine stappen te zetten en regelmatig aandacht te besteden aan je gedachten, gevoelens en gedragingen, kun je geleidelijk aan een dieper begrip van jezelf ontwikkelen en werken aan persoonlijke groei en empowerment.

Balanceren tussen positiviteit en realiteit

Zelfbewustzijn is geen eindbestemming, maar een voortdurende reis. Het is een proces van steeds dieper graven, het ontdekken van je innerlijke kracht en het blijven ontwikkelen.

Zelfbewustzijn helpt me niet alleen om mijn aandoening te begrijpen, maar ook om de kracht binnenin mijzelf te ontdekken. Het is een kracht die me in staat stelt om niet alleen de beperkingen van epilepsie te overwinnen, maar ook om mijn leven te verrijken op een manier die ik zelf bepaal. En ja, soms loopt het niet zoals ik het voor ogen had.

Door mezelf bewust te zijn van mijn epilepsie en hoe het mijn leven beïnvloedt, heb ik een pad naar persoonlijke groei en een verbeterde levenskwaliteit gevonden. Natuurlijk, er zullen altijd tegenslagen zijn, maar zelfbewustzijn heeft me de kracht gegeven om deze obstakels op een andere manier te bekijken. Altijd positief in het leven staan is een uitdaging en misschien zelfs een beetje ongezond. Sommige dagen zijn gewoon zwaar en dan is overgave eraan een verstandige keus.

Hanin Kzawi is een van de initiatiefnemers van de supportgroep Epilepsie en leefstijl van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.


Meer lezen