Gemeentes kunnen supportgroepen starten vanuit SPUK-financiering

Deze week is de SPUK-regeling gepubliceerd, de financiële uitwerking van het nieuwe Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van de regering. Van de gemeentes wordt verwacht dat ze de zorgpreventie gaan organiseren, waarvoor ze via de SPUK financiering kunnen aanvragen. De eerste aanvraagperiode is afgelopen maandag ingegaan en loopt tot eind maart.

Met het GALA delegeert het kabinet de preventie naar de gemeentes. Die moeten programma’s starten en kunnen daarvoor via een specifieke uitkering of ‘SPUK’ financiering krijgen. Bij elkaar ligt er een half miljard euro op tafel.

Tot de vele speerpunten die in het GALA worden genoemd behoren onder meer het terugdringen van gezondheidsachterstanden, bevorderen van een gezonde leefstijl, versterken van mentale weerbaarheid en terugdringen van obesitas onder bewoners. De eerste aanvraagperiode is inmiddels ingegaan en loopt tot eind maart.

Zelfregiegroepen

Onder de kop ‘Versterken sociale basis’ doet het GALA iets opmerkelijks: het stuurt (als primeur in de Nederlandse zorg) aan op lokale supportgroepen. “We willen terug naar de nabijheid en de menselijke maat vanuit de lokale sociale basis of de sociale infrastructuur, in samenspraak met de inwoners”, schrijft het Akkoord. “Het gaat om omzien naar elkaar. Een zogenaamde sociale basis die bestaat uit familie, naasten uit het sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, het welzijnswerk, burgerinitiatieven (waaronder zelfregie- of zelfhulpgroepen) en andere relevante organisaties die een rol hebben en een individu of een gezin helpt als het nodig is.”

En: “In het GALA willen we met name inzetten op de volgende doelen:
– Verbeteren van de mogelijkheden voor inwoners om elkaar (laagdrempelig) te ontmoeten, zich te ontplooien (en te ontspannen) en elkaar te helpen.
– Verbeteren van de mogelijkheden voor laagdrempelige ondersteuningsvormen (zoals zelfregie- of zelfhulpgroepen) en voorzieningen in de sociale basis (zonder indicatie).”

Het Suikerhuis

Met het GALA en de SPUK sluiten de betrokken VWS-bewindslieden aan bij de landelijke beweging naar leefstijlverbetering en onderlinge support, die in het werk van Je Leefstijl Als Medicijn tot uiting komt. In nauwe samenwerking met 2diabeat zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van het Suikerhuis, een project met buurtgerichte multiculturele supportgroepen gericht op diabetes type 2-patiënten die met andere diabetesprogramma’s minder goed worden bediend.

Voor meer informatie over het Suikershuis kunt u contact opnemen met Wim Tilburgs.

De SPUK-regeling