Gemeentes kunnen supportgroepen starten vanuit SPUK-financiering

geld beschikbaar voor zorgpreventie gemeentes - leefstijlnieuws - beleid

Deze week is de SPUK-regeling gepubliceerd, de financiële uitwerking van het nieuwe Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van de regering. Van de gemeentes wordt verwacht dat ze de zorgpreventie gaan organiseren, waarvoor ze via de SPUK financiering kunnen aanvragen. De eerste aanvraagperiode is afgelopen maandag ingegaan en loopt tot eind maart.

Met het GALA delegeert het kabinet de preventie naar de gemeentes. Die moeten programma’s starten en kunnen daarvoor via een specifieke uitkering of ‘SPUK’ financiering krijgen. Bij elkaar ligt er een half miljard euro op tafel.

Tot de vele speerpunten die in het GALA worden genoemd behoren onder meer het terugdringen van gezondheidsachterstanden, bevorderen van een gezonde leefstijl, versterken van mentale weerbaarheid en terugdringen van obesitas onder bewoners. De eerste aanvraagperiode is inmiddels ingegaan en loopt tot eind maart.

Zelfregiegroepen

Onder de kop ‘Versterken sociale basis’ doet het GALA iets opmerkelijks: het stuurt (als primeur in de Nederlandse zorg) aan op lokale supportgroepen. “We willen terug naar de nabijheid en de menselijke maat vanuit de lokale sociale basis of de sociale infrastructuur, in samenspraak met de inwoners”, schrijft het Akkoord. “Het gaat om omzien naar elkaar. Een zogenaamde sociale basis die bestaat uit familie, naasten uit het sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, het welzijnswerk, burgerinitiatieven (waaronder zelfregie- of zelfhulpgroepen) en andere relevante organisaties die een rol hebben en een individu of een gezin helpt als het nodig is.”

En: “In het GALA willen we met name inzetten op de volgende doelen:
– Verbeteren van de mogelijkheden voor inwoners om elkaar (laagdrempelig) te ontmoeten, zich te ontplooien (en te ontspannen) en elkaar te helpen.
– Verbeteren van de mogelijkheden voor laagdrempelige ondersteuningsvormen (zoals zelfregie- of zelfhulpgroepen) en voorzieningen in de sociale basis (zonder indicatie).”

Het Suikerhuis

Met het GALA en de SPUK sluiten de betrokken VWS-bewindslieden aan bij de landelijke beweging naar leefstijlverbetering en onderlinge support, die in het werk van Je Leefstijl Als Medicijn tot uiting komt. In nauwe samenwerking met 2diabeat zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van het Suikerhuis, een project met buurtgerichte multiculturele supportgroepen gericht op diabetes type 2-patiënten die met andere diabetesprogramma’s minder goed worden bediend.

Voor meer informatie over het Suikershuis kunt u contact opnemen met Wim Tilburgs.

De SPUK-regeling

Lees ook

70 procent gezondheid wordt door leefstijl en omgeving bepaald - leefstijlnieuws - beleid

Zorgprominenten: 'Zet in op ervaringsdeskundigheid'

Verbeter de bestaanszekerheid en werk met ervaringsdeskundigen, aldus drukt een groep zorgprominenten de regering op het hart

VWS, GGD, ZN en VNG lanceren Gezond en Actief Leven Akkoord (Gala) - leefstijlnieuws - beleid

Gemeentes krijgen deadline voor preventieaanpak

In het Gezond en Actief Leven Akkoord stelt het ministerie van VWS preventiedoelen vast. De gemeentes moeten ze uitvoeren.

leefstijl wordt nieuw paradigma in de zorg - leefstijlnieuws - beleid

Minister delegeert leefstijl naar de gemeente

Leefstijl en preventie moeten centraal staan in de zorg, aldus het concept zorgakkoord van het ministerie

2diabeat in 25 wijken actief

Inmiddels is 2diabeat in 25 wijken actief. De wijkgerichte aanpak voor het tegengaan van diabetes type 2 lijkt een schot in de roos.

Het suikerhuis mensen met diabetes helpen op een laagdrempelige manier

Het suikerhuis mensen met diabetes helpen op een laagdrempelige manier

leefstijlgeneeskunde komt nauwelijks terecht komt bij het merendeel van de mensen die dit het meest nodig hebben. Het suikerhuis zoekt ze op.

Diabetici met een migratieachtergrond

Diabetici met een migratieachtergrond raken de weg kwijt in de zorg

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben meer kans op chronische ziektes zoals diabetes-2. Younes Bouadi zoekt naar oplossingen.

Agis Innovatiefonds steunt suikerhuis project

Agis Innovatiefonds steunt Je Leefstijl Als Medicijn

Niet alle doelgroepen zijn even goed met supportgroepen te bereiken. Met steun van het Agis Innovatiefonds wordt daarom het Suikerhuis-project ontwikkeld

Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In #GezondHelmond werkt cardioloog Jeroen Lammers aan een wijkgerichte aanpak.

Aanpak diabetes bij Marokkaanse Mensen Hanno Pijl en Saïda Tilburgs

Aanpak diabetes bij Marokkaanse mensen

Het mediterraan dieet is meer dan een dieet het is een leefstijl. Maar ook de overzijde van de Middellandse Zee kent deze leefstijl zoals in Marokko.

Het Suikerhuisje

Het Suikerhuis gaat van start

Het Suikerhuis gaat van start Het Suikerhuis is de buurtgerichte aanpak van zorgpreventie van Je Leefstijl Als Medicijn. Samen we maken we Nederland gezonder! Het Suikerhuis richt zich op diabetes type 2. We vormen supportgroepen met bewoners in buurten en wijken. Het eerste Suikerhuis is in Helmond van start gegaan. Meer gemeentes volgen. Leefstijlverandering helpt ...