Met een ‘Suikerhuis’ de wijk in

Met zijn supportgroepen helpt Je Leefstijl Als Medicijn mensen met chronische aandoening zoals diabetes 2 hun leefstijl aan te passen. Toch zijn sommige doelgroepen minder goed te bereiken dan andere: mensen met een lagere sociaaleconomische status zijn bijvoorbeeld vaak minder goed vertegenwoordigd in leefstijlprogramma’s. Met het project ‘Het Suikerhuis’ onderzoekt Je Leefstijl Als Medicijn samen met partners hoe méér mensen baat bij supportgroepen kunnen hebben. Het project krijgt steun van het Agis Innovatiefonds.

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft diabetes type 2. Bestaande leefstijlprogramma’s die op deze groep gericht zijn zoals Keer Diabetes2 Om en de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zijn weliswaar succesvol, maar bereiken tot nu toe slechts een deel van de doelgroep. Vooral mensen met een lagere sociaaleconomische status of met een migratieachtergrond zijn moeilijk in leefstijlprogramma’s te betrekken. De online supportgroepen van Je Leefstijl Als Medicijn zoals Diabetes 2 Doorbreken met Je Leefstijl Als Medicijn zijn weliswaar laagdrempelig, maar zijn vooral aantrekkelijk voor mensen met voldoende digitale vaardigheden.

Betere copingstrategieën

Supportgroepen helpen hun deelnemers om betere copingstrategieën te ontwikkelen. In de groepen vinden mensen steun en begrip, leren hun kwaliteit van leven te verbeteren en ontwikkelen vaardigheden op het gebied van zelfbeschikking, persoonlijke verantwoordelijkheid en het omgaan met een ziekte of handicap.

Het project ‘Het Suikerhuis’ dat Je Leefstijl Als Medicijn samen met partners lanceert, maakt onderdeel van de landelijke beweging om de leefstijlbegeleiding vanuit de regio of wijk te organiseren. Het project vertaalt de voordelen van de online supportgroepen naar de fysieke omgeving van bijvoorbeeld een buurthuis of openbare bibliotheek. In buurtgerichte supportgroepen worden mensen geholpen met het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden en met hun eigen regie over hun leefstijlverandering.

Het project wordt ondersteund door het Agis Innovatiefonds in het kader van het programma Ervaringskennis als motor, samenspel als weg. De inrichting van ‘Het Suikerhuis’ wordt ontworpen door een coalitie van ervaringsdeskundigen, designers en anderen. Deelnemers aan de coalitie zijn naast Je Leefstijl Als Medicijn onder meer Reframing Studio, Bouadi Art Productions, BigBird Creative Studio en LEVgroep. Ook het Leids Universitair Medisch Centrum en Leyden Academy on Vitality and Aging, waarmee Je Leefstijl Als Medicijn het verwante onderzoeksproject De Kwekerij in het kader van Citizen Science voor Gezondheid en Zorg van ZonMw en Health-Holland organiseert, is bij het Suikerhuis betrokken.

‘Met supportgroepen komen mensen verder’

Wim Tilburgs, voorzitter Je Leefstijl Als Medicijn: “Leefstijlveranderingen zijn vaak lastig vol te houden. In een supportgroep ondersteunen mensen elkaar daarbij. Onderzoek van TNO in onze groepen heeft laten zien dat de deelnemers daardoor verder komen dan wanneer ze alleen aan de slag gaan. Mensen met chronische ziektes die buiten het bereik van de bestaande interventies en online groepen vallen, moeten op een andere manier worden aangesproken. We zijn zeer verheugd dat het Agis Innovatiefonds ons helpt om de mogelijkheden op dat gebied verder te onderzoeken.”

Het Agis Innovatiefonds is een onafhankelijke goede doelenstichting die vernieuwende initiatieven ondersteunt waarmee de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening kan worden verbeterd, en die aan meer eigen regie van die mensen bijdragen. Het programma Ervaringskennis als motor, samenspel als weg is gericht op innovaties waarvan de ervaringen van mensen met gezondheidsuitdagingen het uitgangspunt zijn. ‘Het Suikerhuis’ is een van de initiatieven die door het fonds worden gesteund.


Lees meer

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

In Helmond willen we niet meer dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen om te leven.