Zorgprominenten: ‘Zet in op ervaringsdeskundigheid’

70 procent gezondheid wordt door leefstijl en omgeving bepaald - leefstijlnieuws - beleid

Om te zorgen dat iedereen in Nederland een gelijke kans heeft op een gezond leven, moet de bestaanszekerheid worden verbeterd. Dat schrijft een brede coalitie van zorgorganisaties onder aanvoering van artsenfederatie KNMG vandaag in een brief aan de minister van Armoedebeleid en staatssecretaris van Volksgezondheid. Een van de oplossingen is werken met ervaringsdeskundigen.

Opvallend aan de brief is hoe breed hij wordt gedragen. De hoofdondertekenaar is René Héman, voorzitter KNMG, en hij wordt gesteund door een lange lijst van zorgprominenten waaronder Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving), Marcel Levi (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Ad Melkert (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), André Rouvoet (GGD – GHOR Nederland), Marjo Vissers-Kuijpers (VGZ) en Carl Verheijen (Noaber foundation).

Een ander opvallend punt is de timing: vorige week werd het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gepubliceerd waarin de regering afspraken met sociale partners maakt voor onder meer het terugdringen van de gezondheidsverschillen. Met de brief roept een brede coalitie van onder meer zorginstellingen, gemeenten en hoogleraren het kabinet dus op nóg harder te gaan.

Symptoombestrijding

Iemands gezondheid wordt voor bijna zeventig procent door de leefstijl en de sociale en fysieke omgeving bepaalt, aldus de brief. De impact van de medische zorg op de gezondheid is slechts elf procent. Onder artsen leeft breed het gevoel dat zij te veel bezig zijn met symptoombestrijding. “Artsen schrijven slaappillen voor aan wie wakker ligt vanwege een baan die op de tocht staat. Of een puffer voor een kind met astma veroorzaakt door een schimmelig huis. Wie voortdurend ieder dubbeltje moet omdraaien, kan in de supermarkt niet anders dan kiezen voor de goedkoopste optie, wat vaak ook de ongezondste is.”

Kans-gelijkheid vanuit een gezonde sociaaleconomische basis is de sleutel is tot een gezonder leven. “Iedereen in Nederland verdient een kans op een zo gezond mogelijk leven, ongeacht in welke stad of wijk je wordt geboren, naar welke school je bent gegaan of wat je inkomen is.”

Oplossingsrichtingen

De brief geeft vier ‘oplossingsrichtingen’. Volgens de ondertekenaars moet het kabinet de bestaanszekerheid van mensen beter waarborgen. In de wet moeten gezondheidsdoelen worden verankerd. Alle afdelingen van de overheid die daaraan kunnen bijdragen moeten dat doen. “De gezondheidsproblematiek kan niet geïsoleerd aangepakt worden.”

Ook het inzetten van ervaringsdeskundigheid wordt als oplossing aangereikt. “Kijk lokaal wat er nodig is en ga gezamenlijk aan de slag in de wijk.” De ervaringen van de bewoners zelf moeten voorop staan in plaats van wat anderen vinden dat goed voor ze is.

Als organisatie van ervaringsdeskundigen kunnen we dat bij Je Leefstijl Als Medicijn alleen maar onderschrijven.

Lees hier de brief

Lees ook

‘Overheid, zorg dat mensen meer grip op hun leven hebben’

Het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid lijkt op het lijf van Je Leefstijl Als Medicijn geschreven.

VWS, GGD, ZN en VNG lanceren Gezond en Actief Leven Akkoord (Gala) - leefstijlnieuws - beleid

Gemeentes krijgen deadline voor preventieaanpak

In het Gezond en Actief Leven Akkoord stelt het ministerie van VWS preventiedoelen vast. De gemeentes moeten ze uitvoeren.

geld beschikbaar voor zorgpreventie gemeentes - leefstijlnieuws - beleid

Gemeentes kunnen supportgroepen starten vanuit SPUK-financiering

Met de door het kabinet ingestelde SPUK-regeling kunnen gemeentes hun initiatieven voor zorgpreventie financieren.

Gemeenten zijn sleutel tot succes Integraal Zorgakkoord

Preventie is het kernwoord als het gaat om de transformatie van de zorg. De gemeentes krijgen een spilrol

Buurt Ontmoetings Plek kan voorbeeld voor zorg zijn

Buurt Ontmoetings Plek kan voorbeeld voor zorg zijn

Portret van de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) in Leiden. Buurtgenoten helpen elkaar onder meer bij gezondheidsproblemen.

zelfhulpgroepen

5 succesfactoren van zelfhulpgroepen als pijler van informele zorg

Je leefstijl aanpassen. Dat is niet gemakkelijk zeker niet als je dat in je eentje moet doen. Echter je kan het ook samen doen in een van onze supportgroepen.

Van patiënt naar actiënt, hoe ga je om met een chronische ziekte?

Van patiënt naar actiënt, hoe ga je om met een chronische ziekte?

Hoe ga jij om met je ziekte? Verwacht jij dat de dokter je beter maakt? Of stel jij je actief op als gelijkwaardige gesprekspartner?

Interview verouderingsonderzoeker David van Bodegom

Interview verouderingsonderzoeker David van Bodegom

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe ze iemand kunnen helpen. Professor David van Bodegom over de kracht van peercoaching in de zorg.