Het Suikerhuis gaat van start

Het Suikerhuis is de buurtgerichte aanpak van zorgpreventie van Je Leefstijl Als Medicijn. Samen we maken we Nederland gezonder!

Het Suikerhuis richt zich op diabetes type 2. We vormen supportgroepen met bewoners in buurten en wijken. Het eerste Suikerhuis is in Helmond van start gegaan. Meer gemeentes volgen.

Leefstijlverandering helpt 

Diabetes type 2 ligt aan het hart van de pandemie van chronische ziektes in Nederland. Met andere leefstijlgewoontes kunnen patiënten hun diabetes onder controle krijgen. Daarmee verbetert vaak hun totale gezondheid. Supportgroepen zijn een laagdrempelige manier om leefstijlverandering te ondersteunen. Mensen met uiteenlopende culturele achtergronden worden op deze manier bereikt.

Het woord suiker verwijst in veel culturen naar dezelfde aandoening: suikerziekte of diabetes type 2. Meer dan één miljoen mensen in Nederland heeft de ziekte en het aantal stijgt snel. Diabetes hangt samen met veel andere andere aandoeningen waaronder obesitas en hart- en vaatziektes.

Met verandering van leefstijl kan diabetes onder controle worden gebracht en zelfs omgekeerd. Meestal raken de patiënten daarbij gewicht kwijt en verbetert hun totale gezondheid. Suikerhuizen zijn supportgroepen waar de mensen samen met leefstijlverandering aan de slag gaan. Sociale steun en begeleiding door ervaringsdeskundigen zijn belangrijk om de nieuwe leefstijl vol te houden. In de Suikerhuizen worden de succesfactoren van de online supportgroepen van Je Leefstijl Als Medicijn vertaald naar buurten en wijken.

Waar vind je een Suikerhuis

Met Je Leefstijl Als Medicijn willen we Suikerhuizen inrichten in elke gemeente in Nederland. Het eerste Suikerhuis is actief in Helmond. In andere gemeentes zijn Suikerhuizen in voorbereiding.

In het Suikerhuis-project wordt Je Leefstijl Als Medicijn gesteund door ZonMw (Voor Elkaar! Leren van elkaar), en werken we samen met 2diabeat.

Wil je weten hoe je in jouw gemeente een Suikerhuis kunt starten? Stuur een mailtje naar Wim Tilburgs


Meer informatie over de lokale preventieaanpak

2diabeat de wijkaanpak

2diabeat

Het programma 2diabeat zet zich net als Stichting Je Leefstijl Als Medicijn in om een trendbreuk in de toename van diabetes type 2 te realiseren

2Diabeat initiatieven

2Diabeat is in meer gemeenten actief. Kijk op de site van 2Diabeat of ze ook in jouw gemeente al actief zijn.

2diabeat doe met ons mee