Maastricht UMC+ ontdekt verband leefstijl en kans op depressie bij diabetes

Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogde kans om depressiviteit te ontwikkelen, maar met een gezonde leefstijl kunnen ze dat risico terugdringen. Aldus een recente studie van Maastricht UMC+. Hoe beter de leefstijlfactoren onder controle zijn, hoe kleiner de kans op depressie.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen met diabetes type 2 op latere leeftijd een verhoogde kans op ernstige depressie hebben. Onderzoekers van Maastricht UMC+ bestudeerden de gegevens van 9.000 diabetespatiënten van de UK Biobank. Over een perdiode van gemiddeld dertien jaar konden leefstijlfactoren en het ontstaan van depressie met elkaar in verband worden gebracht. De onderzoekers bekeken bloedsuikerwaarde, bloeddruk, overgewicht en voedingspatroon, eiwit in de urine, fysieke activiteit en roken. Per factor werd bekeken of de deelnemers hun leefstijl onder controle hadden, dus bijvoorbeeld een gezond gewicht hadden, gezonde voeding gebruikten, voldoende beweging hadden en niet rookten.

De onderzoekers constateerden dat hoe meer factoren onder controle zijn, hoe kleiner de kans op ernstige depressie of depressieve klachten.

Maastricht Studie

Met gegevens van de Maastricht Studie werd het onderzoek herhaald, waarbij ook naar depressie werd gekeken. De Maastricht Studie is een grootschalig onderzoek in de regio Maastricht Heuvelland naar de oorzaken en gevolgen van diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Onderzoeker April van Gennip bestudeerde diabetes, risicofactoren en kans op dementie. De resultaten bevestigen de studie op basis van UK Biobank. Hoe beter de leefstijlrisicofactoren onder controle waren, hoe kleiner bovendien de kans was op dementie op latere leeftijd.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Healthy Longevity. Volgens onderzoeker Van Gennip: “mogen we wel stellen dat deze resultaten het idee bevestigen dat het nooit te laat is om de leefstijl te verbeteren – ook al heeft iemand al diabetes type 2.”

Het onderzoek

Lees ook

Deze zeven leefstijlgewoontes helpen tegen dementie

Zowel diabetes type 2 hebben als ongezond leven vergroot de kans op dementie, aldus Chinees onderzoek

Ultrabewerkt voedsel nu ook gekoppeld aan dementie

Studies laten een samenhang zien van ultrabewerkte voeding met zowel dementie als verminderde cognitieve prestaties.

De tijd dat we psychische ziekte kunnen begrijpen is aangebroken

Hoe leefstijl en mentale aandoeningen samenhangen

Volgens de hersenenergie-theorie van Chris Palmer hebben psychische ziektes een gemeenschappelijke oorzaak

Alzheimer is niet zo onontkoombaar als gedacht

Alzheimer en leefstijl

In 2023 start TNO samen met Je Leefstijl Als Medicijn en andere partners een Alzheimerproject voor mensen met geheugenproblemen of beginnende Alzheimer.

Ultrabewerkt voedsel is het nieuwe roken eet real food

Ultrabewerkt voedsel is het nieuwe roken - eet real food

Ultrabewerkt voedsel consumeren hangt samen met een verhoogd risico op obesitas, metaboolsyndroom, kanker, depressie en meer aandoeningen. Ook de kans om vroeg te overlijden neemt ervan toe.

Leefstijl en psychische stoornis: hoe een adrenalinejunk zichzelf uit een crisis haalde

Leefstijl en psychische stoornis: hoe een adrenalinejunk zichzelf uit een crisis haalde

Leefstijlverandering kan een grote rol spelen bij de behandeling van psychische aandoeningen. Een podcastinterview met Wim Tilburgs