RIVM onderzoekt positieve kijk op gezondheid

Moeten we de aandacht in de gezondheidszorg altijd richten op ziektes? Kunnen we niet beter de nadruk leggen op wat mensen wél nog kunnen, en hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren? Onder de naam ‘breed gezondheidsconcept’ onderzoekt het RIVM dat idee. Onlangs werd een studie onder drie gemeenten gepubliceerd.

Bij de initiatieven met het ‘breed gezondheidsconcept’ zijn onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en GGD’s betrokken. Het concept is een verzamelbegrip voor gecoördineerde initiatieven uiteenlopend van campagnes om inwoners meer bewust te maken van hun eigen invloed op gezondheid, ze bewuster te maken van gezonde keuzes en ze de ruimte te geven zelf met initiatieven op dit gebied te komen, tot en met het gesprek met ze aan te gaan met de nadruk op wat ze wèl kunnen, belangrijk vinden en eventueel willen veranderen.

Het gaat daarbij niet alleen om de lichamelijke kanten van de gezondheid maar ook om het welbevinden, de eigen regie, veerkracht, participatie, zingeving en het aanpassingsvermogen. Door bijvoorbeeld in een gesprek ook naar andere aspecten van iemands leven te vragen, komen soms andere oplossingen naar boven zoals het doen van vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid.

Enthousiasme en uitdagingen

Tot zover de mooie doelstellingen. Hoe worden ze toegepast in de praktijk? In opdracht van het ministerie van VWS volgde het RIVM twee jaar lang drie regio’s om dat te onderzoeken. Inwoners, (zorg)professionals, beleidsmakers en bestuurders zijn enthousiast, zo bleek, maar zien ook nog uitdagingen.

De regio’s zijn provincie Flevoland, gemeente Texel en de Utrechtse wijken Leidsche Rijn-Vleuten de Meern. De betrokkenen zien de toegevoegde waarde van de nieuwe manier van werken. Organisaties en professionals konden elkaar beter vinden en makkelijker samen activiteiten opzetten. Professionals ervoeren ook meer werkplezier als zij de ‘brede kijk’ gebruikten bij het werken met inwoners of patiënten. Inwoners merkten dat zij bewuster met hun gezondheid bezig zijn en meer regie hebben. De manier van werken en het breder naar gezondheid kijken is wel een proces dat veel tijd vraagt. De resultaten zijn bovendien niet direct zichtbaar.

Hoewel de precieze invulling van ‘breed gezondheidsconcept’ soms wat vaag is, kan de aandacht voor positieve gezondheid alleen maar worden toegejuicht. Laten we hopen dat het ministerie en het RIVM op de ingeslagen weg verdergaan.

Lees de studie

Lees ook

ZonMw: 'Momentum voor leefstijlgeneeskunde is er'

Het inbedden van leefstijlgeneeskunde in de zorg is uitdagend. In een interview vertellen twee vertegenwoordigers van ZonMw over hun aanpak.

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid

Ook stichting je leefstijl als medicijn gaat werken met het gezondheidsconcept van positieve gezondheid. We starten in het lokale initiatief gezond Helmond.

Machteld Huber

Dr. Machteld Huber; Eén missie en 6 dimensies

dr. Machteld Huber is grondlegster van Positieve Gezondheid, een transformatie binnen de huidige gezondheidszorg, van ziekte benadering naar een holistische benadering.

Cardioloog Jeroen Lammers wijkaanpak in Helmond

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In #GezondHelmond werkt cardioloog Jeroen Lammers aan een wijkgerichte aanpak.

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

In Helmond willen we niet meer dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen om te leven.

Van GezondDorp naar GezondLand

Van GezondDorp naar GezondLand

Hans van Kuijk (sportarts) en Norbert van den Hurk (huisarts) startten in oktober 2016 het project GezondDorp in Leende: een praktijkproject voor en door inwoners én lokale ondernemers, waarin de kracht van de gemeenschap een belangrijke rol speelt. Onze missie Stichting GezondDorp streeft naar een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden Hans...