Een bredere kijk op gezondheid…….

Sinds een aantal jaren is er steeds meer aandacht voor nieuwe definities van het begrip ‘gezondheid’. Gezondheid werd tot voor kort door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschreven als: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek.” Deze manier van kijken naar gezondheid wordt tegenwoordig beschouwd als statisch, medicaliserend en te veel op ziekte gericht. Het biedt weinig handelingsperspectief voor mensen die ziek zijn (Huber et al. 2011). Om deze redenen werken steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. Een van deze brede gezondheidsconcepten is de invalshoek Positieve Gezondheid, ontwikkeld door voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Hubert in 2011.

Binnen de positieve gezondheid wordt gewerkt met zes dimensies die met elkaar in verbinding staan (Zie afbeelding 1: Spinnenweb Positieve Gezondheid). Deze brede benadering zorgt voor behoud van eigen regie. Het is een gezondheidsvisie en methode die ertoe bijdraagt dat mensen beter om kunnen gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is niet enkel de afwezigheid van ziekte en is al helemaal geen statisch gegeven of een doel op zich. Een dynamische benadering en een breed perspectief passen beter bij de huidige tijdsgeest waarin participatie en zelfbeschikking steeds belangrijker worden. Door uit te gaan van een ‘holistisch mensbeeld’ wordt de mens als één geheel gezien. Hierbij zijn lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden en wederzijds te beïnvloeden. Uit groot wetenschappelijk onderzoek zijn déze zes dimensies naar voren gekomen als belangrijkste factoren voor een gezond leven. Het spinnenweb is een weergave van de dimensies en brengt mooi in beeld dat alle factoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Afbeelding 1: Spinnenweb Positieve Gezondheid (Huber et al. 2011)

Naast een gezondheidsvisie is Positieve Gezondheid een methode om je eigen gezondheid (Volgens de brede definitie) in beeld te brengen. Binnenkort zal deze methode toegepast worden binnen het ‘GezondPeelland-project’ met een pilot in het project van ‘gezondhelmond’. De tool zal te vinden zijn op de website van ‘gezondhelmond’ via www.gezondhelmond.nl . De positievegezondheid-test zal bestaan uit een aantal vragen, waarbij de uitslag een score geeft op de zes dementies. Door veranderingen aan te brengen in je leven, middels interventies of op eigen initiatief, zal het ‘spinnenweb’ veranderen van vorm. Beschouw het dan ook als een dynamische tool, welke inzichten geeft in jouw eigen gezondheidsproces. Volg de site of schrijf je in en ontvang nieuwsupdates via de site van ‘gezondhelmond’ IPH is een waardevolle tool op weg naar jouw positieve gezondheid!

Lees ook

Het boek

e-book