Hans van Kuijk (sportarts) en Norbert van den Hurk (huisarts) startten in oktober 2016 het project GezondDorp in Leende: een praktijkproject voor en door inwoners én lokale ondernemers, waarin de kracht van de gemeenschap een belangrijke rol speelt.

Van GezondDorp naar GezondLand
Van GezondDorp naar GezondLand

Onze missie

Stichting GezondDorp streeft naar een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden

Hans van Kuijk en Norbert van den Hurk

Samen met dorpsgenoten, de lokale / regionale micro-economie, scholen, sportverenigingen, overheden en zorgverleners creëren we een wereld waarin we opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Het terugdringen van welvaartsziekten is daarvan het gevolg: denk hierbij aan obesitas, diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Voor de gezondheidszorg resulteert dit in minder complicaties, dus minder kosten!

Om deze missie en visie te realiseren onderkent Stichting GezondDorp de volgende kernactiviteiten:

  • stimuleren
  • realiseren
  • onderzoek
  • monitoren
  • evaluatie
  • financiering

Samen aan de slag met voeding

Gezonder door eerlijke voeding. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen! Leende is een hechte gemeenschap met veel initiatief. Wij hopen dan ook dat ons initatief als platform gaat functioneren voor initiatieven van de Leendenaren om aan de slag te gaan met hun leefstijl/voedingsstijl. Denk hierbij aan kookclubs, kookclinics, informatiebijeenkomsten met deskundigen, recepten die gedeeld worden etc.

De kracht van de gemeenschap

Maar hoe mooi zou het zijn als u bij de lokale middenstand uw producten herkenbaar kunt vinden en aanschaffen. Wij hopen dan ook dat dit project veel lokale ondernemers in de voedselketen (tuinders, veehouders, winkeliers, horeca) stimuleert om mee te denken en binnen hun eigen branche in te spelen op de nieuwe en andere behoeften van de Leendse consument. Dat gaat dan over eerlijke, echte voeding, lokaal geproduceerd en te verkrijgen. Onbespoten groenten, eieren, zuivel en vlees van dieren die op een natuurlijke wijze hebben geleefd en gegeten.

Voeding

De gebruikelijke voedingsrichtlijnen blijken echter in de praktijk van de spreekkamer bar weinig resultaat op te leveren, ook niet bij mensen die er gemotiveerd mee werken; de lichaamssamenstelling verbetert er niet door, de bloeddruk niet, de bloedsuikerspiegel niet en de vaatgezondheid niet (*).
Als we door middel van voeding goede verbeteringen in de gezondheidscijfers willen bereiken dan zullen die voedingsrichtlijnen dan ook structureel anders moeten zijn dan gebruikelijk. Daarover later meer.

(*) observatie over vele jaren zowel in de huisartsenpraktijk als in de hartrevalidatiespreekuren in het ziekenhuis.

Webinar door Hans van Kuijk over de Blue Zones en voeding in plaats van vulling

De kracht van de vier G’s

Volgens Hans van Kuijk zijn er 4 G’s nodig om mensen binnen een gemeenschap te verbinden.

  • Gezondheid
  • Gezelligheid
  • Geborgenheid
  • Gezamenlijkheid

De ervaring die Hans en Norbert in Leende hebben opgedaan hebben ze opgeschreven in het boek van GezondDorp naar GezondLand. De succesvolle aanpak in Leende is ook toepasbaar in andere steden en dorpen. Daarom is er besloten om te gaan samenwerken met Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Samen gaan we nu de principes van GezondDorp toepassen in Helmond en Leiden. Maar steeds meer plaatsen sluiten aan.

2diabeat doe met ons mee

GezondLand ook over de grens in België

In de Gazet van Antwerpen stond op 3 december ook een artikel over meerdere pagina’s geschreven door Stijn Janssen. In dit artikel een citaat van Pascale Naessens.

Hopenlijk gebeurt dit ook eens bij ons

Pascale Naessens

“Ik word regelmatig in Leende uitgenodigd om lezingen te geven.” zegt Pascale Naessens, in Vlaanderen de bekendste promotor van koolhydratenarm voedsel en gezonde vetten. “Als je er bent, merk je dat iedereen in het dorp elkaar aansteekt. Het sociale leven is erop verbeterd. Het dorp is in een positieve spiraal terechtgekomen. In Leende zie je in de praktijk wat gezonde voeding teweegbrengt.”

Of Naessens iets dergelijks ook in Vlaanderen ziet gebeuren?

“Ja”, zegt ze. “Dat zou heel fijn zijn. Het kan snel omkeren. Je hebt zoals in Leende maar een sportarts en een huisarts nodig en het is vertrokken. Alleen moeten we dus de deskundigen vinden die zich daar achter scharen. Je hebt artsen nodig die eerst alle mogelijkheden uit gezonde voeding halen en pas dan medicijnen gaan voorschrijven. Dat is pas echte gezondheidszorg. Zo’n mensen vind je hier in Vlaanderen minder. Hier durven ze zelfs niet snel zeggen dat mensen moeten oppassen met wat ze eten. ‘Het is nog het enige wat hen rest in coronatijden’, hoor je dan.”