Ons bereik

Social media

Dat de belangstelling voor leefstijl toeneemt werd in mei 2023 duidelijk zichtbaar op onze social mediakanalen. Het Leefstijl Als Medicijn platform op LinkedIn én de Leefstijl Als Medicijn pagina op Facebook bereikten die maand de mijlpaal van 10.000 volgers. Vooral op LinkedIn blijft de interesse sterk toenemen.

Website

Naast de social mediakanalen is onze website een belangrijk medium om onze achterban te bereiken. De website is een belangrijke basis om gezondheidsbewustzijn te creëren en informatie over leefstijl onder de aandacht te brengen. In januari 2023 is de originele site uitgebreid met een donateursomgeving. De omgeving is ingericht als leeromgeving waar we trainingen en webinars aanbieden. Het bevat ook een webwinkel. Via onderstaand rapport zie je een real-time verbinding met Google Analytics. Daarmee krijg je een indruk van het aantal weergaven en bezoekers van de website.

Supportgroepen

Online support

De kern van onze activiteiten richt zich op het ondersteunen en het activeren van mensen om aan de slag te gaan met hun leefstijl om op die wijze hun gezondheid te bevorderen. In Augustus 2023 zijn er 11.000 deelnemers aan een van de online supportgroepen. Dat zijn er 3.600 meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De groepen die in 2022 al bestonden namen in totaal met 1.860 deelnemers toe. De grootste groei was te zien in de groep Migraine en leefstijl, die in een jaar tijd een stijging van 721 deelnemers doormaakte.

Groep
 • Diabetes 1 In Eigen Hand,
 • Diabetes 2 doorbreken,
 • Ketogeen en IF,
 • Migraine en leefstijl,
 • Psoriasis en leefstijl.
Augustus 2022
 • 388 deelnemers
 • 1.963 deelnemers
 • 3.067 deelnemers
 • 574 deelnemers
 • 1.343 deelnemers
Augustus 2023
 • 539 deelnemers
 • 2.294 deelnemers
 • 3.415 deelnemers
 • 1.295 deelnemers
 • 1.652 deelnemers

Sinds Augustus 2022 zijn er 5 supportgroepen aan ons aanbod toegevoegd. Gezamenlijk hebben ze in die periode ruim 1.700 deelnemers aan zich weten te verbinden.

Groep
 • Grip op Reuma
 • Bipolair en Leefstijl
 • Baas over je gewicht
 • IBD en leefstijl
 • NAH en leefstijl
Start datum
 • 05 Augustus 2022
 • 10 Augustus 2022
 • 09 September 2022
 • 24 Januari 2023
 • 30 mei 2023
Augustus 2023
 • 363 deelnemers
 • 100 deelnemers
 • 346 deelnemers
 • 871 deelnemers
 • 42 deelnemers

In het vierde kwartaal van 2023 verwachten we met nieuwe groepen te starten. Bekijk hier het actuele aanbod van onze online supportgroepen.

Lokale support

Er is een grote groep personen met gezondheidsproblemen die door niemand wordt bereikt. Daarom wil Stichting Je Leefstijl Als Medicijn de kwaliteiten van de online supportgroepen vertalen naar een offline omgeving. Het afgelopen anderhalf jaar is onze visie op lokale support door de samenwerking met Stichting GezondDorp verder geconcretiseerd. We willen vanuit een Gezond Dorp groeien naar een Gezond Land.

De gezondheidsverschillen zijn groot: lager opgeleiden leven ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden en ze brengen vijftien jaar van hun leven in minder goede gezondheid door. Dat vinden wij als Stichting onacceptabel. In samenwerking met diverse organisaties proberen we om deze groep te bereiken en te ondersteunen in het ontwikkelen van gezondheidsbewustzijn en -vaardigheden.

Met steun van ZonMw en Agis Innovatiefonds zijn we, in het project ‘het Suikerhuis’, de lokale support aan het doorontwikkelen. Ten aanzien van onze lokale activiteiten werken we nauw samen met de partners van het preventieakkoord Gezond Helmond, het LUMC, het kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, TNO, de Bas van de Goor Foundation, Pharos en 2Diabeat.

Media-aandacht

De lokale support krijgt veel aandacht. In maart 2023 besteedt Eenvandaag aandacht aan het preventieakkoord en het Suikerhuis. Bekijk hier de uitzending.

Ons aanbod

Onze doelgroep

Ons aanbod richt zich op empowerment, Word weer baas over jouw gezondheid! Dit jaar bleek dat ons aanbod niet alleen mensen met een onderliggende aandoening aanspreekt maar ook personen die gezond willen blijven of hun gezondheid willen optimaliseren. Deze groep vinden we terug onder de volgers van onze social media platforms, de abonnees van de nieuwsbrief maar vooral onder de ruim 3.400 deelnemers van de ketogeen/ if supportgroep.

We vinden het belangrijk dat een gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk is, deelname aan onze supportgroepen en de live webinars zijn dan ook gratis.

Ledenaanbod

Online aanbod

In het tweede kwartaal van 2023 zijn we gestart met het implementeren van een nieuwe huisstijl en het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de site. We ontvangen positieve reacties. Door deze optimalisatie wordt het aanbod van de Stichting beter ontsloten.

De hoofdsite richt zich op;

 • het zichtbaar maken van onze supportgroepen,
 • het geven van voorlichting,
 • het delen van inspirerende verhalen.
 • praktische handreikingen.

In samenwerking met Vereniging Arts en Leefstijl geven we een praktische invulling aan het Leefstijlroer. Daarmee stimuleren we mensen om zelf aan de slag te gaan. Dit aanbod bestaat onder andere uit:

 • stimuleren om het spinnenweb van Mijn Positieve Gezondheid in te vullen,
 • een aanbod van dagboeken en overzichten om zelfonderzoek te ondersteunen,
 • recepten, in samenwerking met Ekomenu en de Voedingsacademie,
 • aanbevolen boeken voor zelfstudie,
 • nieuwsberichten met actuele achtergrondinformatie,
 • podcasts met het team van de stichting
 • overzicht van en de mogelijkheid tot inschrijven voor webinars.

Op de hoofdsite richten we ons op de pagina’s over leefstijl en de bijbehorende pijlers, op een leefstijl die voor iedereen gezond is. Deze informatie is gericht op onze volledige doelgroep. Op de pagina’s over aandoeningen wordt ingegaan op de, voor die aandoening specifieke, gezondheidsdoelen. Leefstijlelementen die bijdragen om die doelen te realiseren worden daar geconcretiseerd en aandoening gerelateerde leefstijlonderzoeken worden besproken.

Educatie vind je op onze donateursite. De educatie bestaat uit trainingen en webinars on demand die gratis toegankelijk zijn voor donateurs.

Donateurschap

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn biedt belangstellenden de mogelijkheid om donateur te worden. Met een donateurschap vanaf 10 euro per jaar kun je gebruik maken van een aantal gratis diensten zoals het terugkijken van de (gratis) webinars. Donateurs ondersteunen onze missie en helpen ons om leefstijl een stem te geven. Inmiddels heeft de stichting 367 donateurs.

Belangenbehartiging

Het wordt steeds duidelijker dat er een bottom-up beweging nodig is om een Gezond Land te kunnen worden. Stichting Je Leefstijl Als Medicijn speelt daarin als vertegenwoordiger van actiënten (mensen die actief met hun gezondheid bezig zijn) een belangrijke rol.

In september 2022 is onze jongerenambassadeur Amber Heijneman, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) genomineerd voor de Shakingtree Award. Amber is voor de Shakingtree Award genomineerd omdat zij op overtuigende wijze aandacht vraagt voor leefstijlaanpassen als onderdeel van zelfmanagement in de behandeling van diabetes type 1. Haar creatieve en humoristische animatie video’s zijn een inspirerende manier om de ingewikkelde informatie over type 1 en zelfmanagement op laagdrempelige manier toegankelijk te maken.

De Stichting is in het najaar van 2022 organisatiepartner geworden van Lifestyle4health, het Nederlands innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde. We brengen daar het actiënten-perspectief in. Om te borgen dat we allemaal hetzelfde onder leefstijl verstaan hebben we in samenwerking met Vereniging Arts en Leefstijl het leefstijlroer op onze site geïntroduceerd. Met de samenwerking met Lifestyle4health en Vereniging Arts en Leefstijl ontstaat er een goede verbinding tussen burgers, zorgprofessionals en wetenschappers op het gebied van leefstijl. Daarnaast geven onze medisch adviseur Hans van Kuijk en onze voorzitter Wim Tilburgs les bij de leefstijlapothekers. De routekaart DM2 is een voorbeeld waar we de kracht van de samenwerking met deze partijen en andere partijen terugzien.

Op landelijk niveau brengt onze voorzitter Wim Tilburgs het belang van leefstijl en de zienswijze van actiënten in missieteam 1, leefstijl en leefomgeving, van het ministerie van VWS onder de aandacht. Daarnaast participeren we als stichting in twee teams van de Coalitie Leefstijl in de Zorg: team Patiënten en team Samen sterker leren. Het doel van de coalitie is dat in 2025 leefstijl een integraal onderdeel is van de curatieve zorg, naast medicatie, medische ingrepen en technologie.

Internationale samenwerking

Dat je met je leefstijl méér uit je gezondheid kan halen, is een wijsheid die niet tot landsgrenzen beperkt blijft. Over de hele wereld neemt de belangstelling voor leefstijlgeneeskunde toe. We vinden het belangrijk om van elkaar te leren en op basis van recente wetenschappelijke inzichten met leefstijl aan de slag te gaan. Vanuit die mindset zijn we sinds het voorjaar van 2023 gaan samenwerken met:

 • de Australiër Marty Kendall die het succesvolle gezondheids- en afslankprogramma Data Driven Fasting ontwikkelde
 • de vooraanstaande Britse huisarts Ian Lake, pleitbezorger van koolhydraatbeperkte voeding in de behandeling van diabetes type 1.

Stakeholders

Samen op weg naar een gezonde toekomst

Stakeholderbijeenkomst

In januari 2023 hebben we een stakeholderbijeenkomst gehouden. Het was een inspirerende dag waar duidelijk voelbaar was dat we niet alleen een Stichting maar ook een (bottom-up) beweging zijn. We hebben de stakeholders meegenomen in ontwikkelingen en activiteiten van de Stichting in 2022 waarbij, ter aanvulling voor dit jaarverslag, nog genoemd kan worden:

 • de vermelding van Diabetes 1 In Eigen Hand als betrouwbare bron, door Zorg Instuut Nederland
 • onderzoeken in samenwerking met TNO, N=1 en coaching
 • drie toegekende subsidies, de Citizen Science Call, de Zonmw Voor Elkaar Subsidie en de Agis Ervaringskennis als Motor-subsidie.

Tijdens de stakeholderbijeenkomst hebben we de sterke en zwakke kanten van de Stichting geïnventariseerd. Gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, online zichtbaarheid en bereikbaarheid werden benoemd als kwaliteiten van de Stichting en de bijbehorende supportgroepen. Ook het brede aanbod en het inspireren en motiveren vanuit een gedeelde passie worden door de stakeholders zeer gewaardeerd. We ontvingen het advies om te werken aan onze lokale zichtbaarheid, door bijvoorbeeld folders en posters. De suggestie werd gedaan om meer aandacht te besteden aan het belang van leefstijl voor mentale gezondheid en meer internationale kennis en informatie te delen.

Organisatorische groei

De toenemende interesse in een gezonde leefstijl merken we niet alleen in een stijging van de groepdeelnemers, donateurs, volgers en abonnees. We zien het ook terug in mensen die onze activiteiten willen ondersteunen als vrijwilliger of adviseur. Dit jaar zijn er 15 nieuwe vrijwilligers bijgekomen en hebben we een nieuwe medisch adviseur en twee wetenschappelijk adviseurs welkom mogen heten.

Vacature

Door de groei van de Stichting merken we een toenemende behoefte aan bestuurlijke ondersteuning en een facilitaire laag in de organisatie. Op redactioneel gebied maken we gebruik van de expertise van een tweetal zzp’ers. Samen met Bebright hebben we de toekomstvisie van de Stichting besproken. Gezamenlijk hebben we dit uitgewerkt tot een organogram en hebben we een profielschets voor een organisatorisch bestuurder opgesteld.

Aan de hand van de profielschets is het bestuur van de Stichting samen met Staybright op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van organisatorisch bestuurder. We hopen in 2024 te kunnen melden dat er een uitbreiding van het bestuur heeft plaatsgevonden om op professionele wijze tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan leefstijlinformatie, -educatie en – support.