Waarom blijven mijn nuchtere bloedglucosewaardes verhoogd? Een vaak gestelde vraag bij de deelnemers van het JLAM leefstijlprogramma Diabetes2Doorbreken

Hoge nuchtere bloedglucosewaardes diabetes type 2 internist Yvo Sijpkens

Ik heb deze vraag voorgelegd aan  Dr. Yvo Sijpkens – Internist en medisch adviseur van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Hoe het zit met de nuchtere suikerwaardes van mensen in een omkeerproces. Ik blijf bij onze deelnemers en ook bij mezelf toch altijd een verhoogde nuchtere waarde zien. Wat is de nuchtere waarde van een gezonde persoon en waarom is het zo moeilijk om deze te herstellen? Wat zou je kunnen doen om deze te verbeteren en wat is een waarde die je aan moet houden als streefwaarde voor een omgekeerde diabetespatiënt? 

Yvo Sijpkens

Deze vraag hoor ik vaker. Internistisch gezien gaat het om de differentiaaldiagnose of differentiële diagnose (dd) van een hoge bloedsuiker in de ochtend. Wij noemen een glucose van 6 mmol/l een hoge bloedsuiker. Bij de differentiaaldiagnose kijken we naar de volgende factoren: 

Fysiologisch:  

  • Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het ‘dawn–fenomeen’ – een glucosestijging vroeg in de ochtend onder invloed van cortisol, adrenaline, glucagon en groeihormoon – in normale omstandigheden komt deze niet boven 5.5mmol/l. 
  • Een andere oorzaak kan zijn dat bij pre-diabetes / hyperinsulinemie / pathologische insulineresistentie zonder ketose, de hoge ochtendglucose optreedt omdat de gluconeogenese onvoldoende door de lever geremd wordt. 

Diverse factoren dragen bij aan insulineresistentie: 

  • slaaptekort 
  • Obstructieve Slaap Apneu (OSAS) 
  • stress 
  • vitamine D–tekort 
  • LCHF/ketose; door vetverbranding hebben spieren bij opstaan minder glucose nodig (fysiologische insulineresistentie), en is er dus geen verbruik. De glucose daalt pas bij eten – bij vasten bijvoorbeeld pas bij de lunch – en in de loop van de dag verder naar 4-5 mmol/l. 

Advies: 

Bij dalend of stabiel A1c geen zorgen maken om hogere glucosewaarden in de ochtend; de nuchtere insulinespiegel komt wel naar beneden waardoor ook HOMA-IR verbetering laat zien! Het is juist een goed teken en verklaart het ontbreken van honger in de ochtend waardoor intermittent fasting (periodiek vasten, bijvoorbeeld overslaan ontbijt) logisch en eenvoudig wordt. Ook kan de nuchtere glucose in de loop van de tijd enigszins dalen als de invloed van de het verbetering van andere leefstijlfactoren, zoals afname stress, zijn effect krijgt.   Lees ook het artikel ketogeen dieet veroorzaakt (fysiologische) insulineresistentie 

Meer informatie: