Er moeten wettelijke normen voor de gezondheid van de Nederlanders komen waar een Nationaal Rapporteur toezicht op houdt. Dat staat in de initiatiefnota Voor een gezonde toekomst die D66 op 2 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nota wil dat een gezonde leefstijl regeringsbeleid wordt.

Veel mensen weten misschien wel wat gezond gedrag is, maar te weinig mensen léven ernaar, schrijft het Tweede Kamerlid Antje Diertens in haar initiatiefnota Voor een gezonde toekomst. Al maanden werkte Diertens, lid van D66, aan haar leefstijlnota. Het onderwerp kwam in een stroomversnelling nadat minister De Jonge van Volksgezondheid tijdens de jongste corona-persconferentie het belang van een gezonde leefstijl benadrukte. Op 2 november stuurde Diertens haar nota naar de Kamer.

Met een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een kwestie aan de orde stellen en er voorstellen over doen. De regering wordt om een reactie gevraagd en de kwestie wordt in de Kamer besproken. Soms komen er concrete plannen of wetten uit, of wordt nader onderzoek in gang gezet.

Doelstellingen

Volgens Antje Diertens zou de Nederlandse regering landelijke doelstellingen voor de gezondheid moeten formuleren. “We hebben in Nederland al duidelijke (wettelijke) doelstellingen als het gaat om klimaat”, schrijft ze. “Hier moeten we ook naartoe voor gezondheid.” Het ‘maximaal haalbaar gezondheidspotentieel’ voor Nederland zou moeten worden bepaald, waarna met onderzoek te achterhalen valt of het wel of niet wordt bereikt. Diertens pleit voor het instellen van een Nationaal Rapporteur Gezond Leven om op de inzet van preventieprogramma’s toe te zien.

Voeding

Wat voeding betreft stelt Diertens zich voorzichtig op. Ze erkent weliswaar dat diabetes type 2 een groot probleem is en dat leefstijlverbeteringen veel verschil kunnen maken. Als oplossing stelt ze meer voedselvoorlichting voor ‘naar Braziliaans model’, dat wil zeggen met een nadruk op het beperken van kant-en-klaarvoedsel en het gebruik van olie, vet, suiker en zout. Vaker gezamenlijk eten en meer van de maaltijd genieten zijn ook onderdeel van de Braziliaanse aanpak.

Voedselproducenten zouden ertoe moeten worden aangezet de hoeveelheid zout, suiker en vet in producten te minimaliseren. Daarnaast moet de haalbaarheid van het verlagen van de BTW op groente en fruit worden onderzocht. De supermarkten zouden maximaal twintig procent van hun aanbiedingen mogen richten op producten buiten de schijf van vijf. Kinderen op basisschool zouden een warme en gezonde lunch moeten krijgen.

Sportmanagement

Wat de coördinatie van de gezondheidspreventie betreft lijkt Diertens voor eigen parochie te preken. Aan de ene kant ziet ze een belangrijke rol weggelegd voor de GGD’s als kenniscentra in de wijken. Aan de andere kant schuift ze de sportscholen naar voren om de leefstijlverandering te begeleiden. Diertens komt zelf uit de wereld van het sportmanagement. Ze denkt dat de sportscholen de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) zouden moeten gaan aanbieden. Door in sport-opleidingen aandacht te besteden aan “gezonde voeding in relatie tot sport en bewegen”, zouden de trainers op deze rol kunnen worden voorbereid.

Aanzet

Hoewel Diertens’ nota een interessante aanzet geeft, lijkt een gedegen regeringsaanpak op leefstijlgebied hiermee nog niet in de steigers te staan. Belangrijke onderwerpen zoals suikertaks en het tegengaan van de overweldigende beschikbaarheid van ongezond voedsel ontbreken in haar plannen. Maar mogelijk wordt met de nota een balletje aan het rollen gebracht dat in de toekomst – en dan waarschijnlijk onder verantwoordelijkheid van een volgend kabinet – tot effectieve maatregelen leidt.

 

Lees of download hier de pdf van de initiatiefnota 

Visie van Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Geweldig om te lezen dat Leefstijl als Medicijn steeds meer politiek draagvlak krijgt. Maar ook hier zien we dat alleen weer gesproken wordt van bovenaf met de bestaande grote spelers. Terwijl leefstijlaanpassingen vanuit de patiënt zelf moeten komen. Die is het die centraal moet staan. Wij hebben een gratis en effectief leefstijlprogramma ontwikkeld van en voor patiënten met vele duizenden deelnemers. Echter wij en onze achterban die worden in deze discussie niet gehoord. Jammer een gemiste kans. Tijd voor hesjes in de kleuren van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Leefstijl en gedrag aanpassen is moeilijk

Dat zegt kamerlid Diertens in haar nota. Echter wat zij niet weet is dat wij samen met TNO een onderzoek zijn gestart naar dit onderwerp.

 

 

De TNO-studie ‘Persoonlijke coaching om gezond gedrag te bevorderen’, onderdeel van het TNO onderzoeksprogramma ‘Personalized health’, gaat in het najaar van 2020 van start.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Meer over dit onderzoek en een interview met onderzoeksleider gedragsverandersdeskundige Dr. Pepijn van Empelen

Met Je Leefstijl Corona te lijf

Het heeft even geduurd, maar ook de regering erkent nu het belang van de gezonde leefstijl in de strijd tegen het Corona virus. Met (soms kleine) leefstijlveranderingen kan iedereen zichzelf weerbaarder maken. Wacht niet op de overheidscampagne, lees dit artikel en ga aan de slag.

Informatie door deskundigen

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn wordt geadviseerd door deskundigen op het gebied van leefstijl en leefstijlgeneeskunde (wie zijn wij). De pagina’s van onderstaande deskundigen worden vaak bezocht door mensen op zoek naar leefstijlinformatie. Voor nog meer achtergrond informatie bezoek ons blog of kijk bij de leefstijlboeken.

 

Mijn passie voor leefstijl en voeding stamt uit de spreekkamer. Het stuit mij tegen de borst dat we met medicijnen proberen de schade te beperken, terwijl aanpassing van onze leefstijl deze ziektes kan voorkomen en omkeren.

Dr. Yvo Sijpkens is internist bij het Haaglanden Medisch Centrum. Leefstijlgeneeskunde – waaronder het toepassen van Low Carb High Fat (LCHF)-dieet en het ketogeen dieet – heeft zijn bijzondere aandacht.

William is medicus en schreef diverse bestsellers over de relatie tussen leefstijl en gezondheid zoals  Hoe word je 100 en Lichter en  het nieuwe boek KANKERVRIJ.

Wil jij zelf ook meedenken?

Het platform Leefstijl Als Medicijn heeft openbare groepen op Facebook en LinkedIn voor iedereen die mee wil praten en denken over een gezondere, duurzame en vitale samenleving. Word je ook lid? Je bent van harte welkom!

Lid worden van de Facebookgroep

Leefstijl als Medicijn platform op LinkedIn

Steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om het aantal mensen met diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde aandoeningen terug te dringen.

Doe een gift

Contact opnemen

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Leefstijl als medicijn Blog.

Onderstaande berichten zijn een selectie uit de vele berichten over diverse onderwerpen die te maken hebben met leefstijl als medicijn. Berichten over bepaalde onderwerpen of personen vind je terug bij de desbetreffende pagina’s. Voor een overzicht van alle artikelen ga dan naar ons Leefstijl als Medicijn blog.