De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas waarbij aandacht is voor voeding en leefstijl, komt per 2019 in het basispakket. Dit kondigde Hetty Dokter, beleidsadviseur op het ministerie van VWS, aan tijdens het recente VGZ-zorgdebat ‘Leefstijl als medicijn’.

Dokter: “De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan de prestatiebeschrijving en het vaststellen van een tarief, zodat verzekeraars de zorg daadwerkelijk kunnen inkopen. De verwachting is dat vergoeding van deze behandeling vanaf 2019 voor alle verzekerden beschikbaar komt.”

Leefstijlbehandeling in het Basispakket

Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde het ministerie van VWS in 2010 al om de GLI in het basispakket op te nemen, voor mensen met een hoog risico op complicaties van overgewicht. De toenmalige minister, Edith Schippers, besloot dit advies niet over te nemen. “Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van het individu om gezond met zijn lichaam om te gaan”, schreef zij destijds aan de Tweede Kamer. “Hij heeft daar immers ook als eerste profijt van in de vorm van een aanmerkelijk grotere kans op een betere gezondheid en op een hogere kwaliteit van leven. Naar mijn oordeel moet de overheid deze primaire individuele verantwoordelijkheid niet van het individu overnemen door de GLI in het Zvw-pakket op te nemen.”

Daar komt vanaf 2019 dus verandering in. Groot voorstander is Maaike de Vries, directeur van Keer Diabetes2 Om, een programma van de Stichting Voeding Leeft waarbij diabetici door hun voeding en leefstijl aan te passen minder of helemaal geen medicijnen meer nodig. “Leefstijl hoort in het basispakket”, zegt De Vries. “Ook vanuit financieel oogpunt. Leefstijlbehandeling bespaart op termijn kosten, omdat patiënten op termijn geen of veel minder medicijnen nodig hebben.”

Momenteel biedt een aantal zorgverzekeraars een vergoeding voor gezondheidsbevorderende leefstijlprogramma’s vanuit de aanvullende verzekering. Maar niet elke verzekeraar kiest hiervoor, waardoor nog niet iedereen in aanmerking komt voor de vergoeding.

Bewijs

Dat leefstijladvies in de behandelkamer thuishoort is volgens De Vries niet meer te ontkennen. “Er is inmiddels genoeg wetenschappelijk bewijs voor de effecten van leefstijlaanpassingen op bepaalde ziektes. Alleen de meeste artsen weten nog niet hoe zij leefstijlinterventies in hun praktijk kunnen toepassen. Het is zaak de kennis en inzichten hierover naar de praktijken te brengen.”

Ook de zorgverzekeraar is aan zet als het gaat om het bevorderen van een gezonde leefstijl, vindt Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en betrokken bij het donderdag gelanceerde kenniscentrum rond het onderwerp ‘Leefstijl als medicijn’ van LUMC en TNO. “Het moet mensen makkelijker gemaakt worden om de goede dingen te doen”, zegt Pijl. “Verzekeraars kunnen hieraan bijdragen door gezond leven te stimuleren én te belonen. Bijvoorbeeld met een systeem waarbij mensen die er een gezonde leefstijl op nahouden een korting krijgen op hun premie.”

Prikkel

VGZ-bestuurder Ab Klink ziet de toegevoegde waarde van het stimuleren van een gezonde leefstijl en vindt ook dat de zorgverzekeraar hierin een rol kan spelen. Maar van een financiële prikkel zoals Pijl voorstelt, verwacht hij weinig effect. “Mensen geven zonder problemen vele euro’s uit aan pakjes sigaretten. Een paar euro minder zorgpremie per maand heeft in mijn ogen dan een minimaal effect.”

Het zit hem volgens Klink vooral in goede coaching. “Initiatieven op het gebied van leefstijlcoaching laten spectaculaire resultaten zien. Maar het gebeurt nog op te kleine schaal. Huisartsen moeten structurele relaties aangaan met coaches, zodat patiënten vaker worden doorverwezen. De overheid moet coaching betaalbaar maken vanuit de Zorgverzekeringswet. En verzekeraars moeten die zorg contracteren.”

Nascholing

Om te zorgen dat artsen op grotere schaal gaan doorverwijzen naar leefstijlprogramma’s moeten zij volgens de sprekers tijdens het debat meer weten over het onderwerp. Klink: “De vraag is, hoe krijgen we artsen opgeleid in voeding en leefstijl? Dat kan bijvoorbeeld via nascholingstrajecten, waarbij een minimaal aantal uren aan voeding moet worden besteed. Een andere mogelijkheid is om het onderwerp een prominentere plek te geven in het geneeskundecurriculum.”

Jan Dekker, oprichter van het FoodFirst Network, een online platform rondom het thema ‘voedsel als medicijn’, is het hiermee eens: “Artsen zijn verkeerd opgeleid. Ze zijn het beste medicijn vergeten te studeren: gezonde voeding. Artsen moeten terug naar de schoolbanken, zodat ze betere voorlichting kunnen geven.” Het gebrek aan kennis over een gezonde leefstijl speelt volgens Dekker in de hele samenleving. “In de kennisoverdracht over voeding gaat veel fout. Mensen hebben niet geleerd gezond te eten. Het is zaak om niet minder, maar anders te gaan eten.”

Richtlijn

De vrijblijvendheid als het gaat om het betrekken van het onderwerp leefstijl in de behandelkamer is er wat Pijl betreft af. “De kracht van leefstijl als medicijn en preventief middel bij diabetes, maar bijvoorbeeld ook bij kanker is zo groot dat artsen er niet meer omheen kunnen.” Het aanpassen van de behandelrichtlijnen voor ziektes waarbij leefstijlinterventies bewezen effect hebben, is volgens Pijl een manier om te zorgen dat behandelaars ‘leefstijl als medicijn’ daadwerkelijk gaan toepassen. “Als in de richtlijn staat dat je diabetes moet aanpakken met een leefstijlprogramma, dan moet de arts kunnen uitleggen als hij besluit dit niet te doen. De richtlijn vormt zo een pressiemiddel.”

Bovenstaande tekst overgenomen van het artikel in het blad Skipr van 11 december 2017 geschreven door Petri Benschop.

Knipsel vanaf: https://www.skipr.nl/actueel/id32853-leefstijlbehandeling-komt-in-basispakket.html

Maar wat is nu leefstijlbehandeling?

Ik neem even dit citaat van Ab Klink.

Het zit hem volgens Klink vooral in goede coaching. “Initiatieven op het gebied van leefstijlcoaching laten spectaculaire resultaten zien. Maar het gebeurt nog op te kleine schaal. Huisartsen moeten structurele relaties aangaan met coaches, zodat patiënten vaker worden doorverwezen. De overheid moet coaching betaalbaar maken vanuit de Zorgverzekeringswet. En verzekeraars moeten die zorg contracteren.”

Dan rijst bij mij de vraag wie zijn dan die coaches? Weten ze hoe ze een ziekte als diabetes om moeten keren?

Want leefstijl als medicijn is een gecompliceerd onderwerp dat bleek wel tijdens het Eerste jaarlijkse leefstijlcongres TNO en het LUMC.

Wat kwam er ter sprake:

  • Voeding
  • Gedragsverandering
  • e-Health

Hoe kunnen we dit vertalen in een praktische en duurzame systeemoplossing.

Als ik de discussie volg op social media zie ik reacties van diëtistes die vinden dat zij de aangewezen deskundigen zijn om dit te implementeren. Echter de orthomoleculair therapeuten vinden dat zij de oplossing wel hebben. Als ik op Google zoek wat precies gecombineerde leefstijlinterventies zijn dan zeggen ze:

Huisarts en praktijkondersteuner spelen een belangrijke rol in de GLI. Vooral op het terrein van het stellen van haalbare doelen en motivatie is hun inzet van groot belang.

Dus de stoelendans om het (zorg) geld gaat weer beginnen.

 

Wat denk ik zelf als ervaringsdeskundige

 

Ik wil eerst even deze woorden van (ex)minister Schippers aanhalen.

De toenmalige minister, Edith Schippers, besloot dit advies niet over te nemen.

“Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van het individu om gezond met zijn lichaam om te gaan”,

“Hij heeft daar immers ook als eerste profijt van in de vorm van een aanmerkelijk grotere kans op een betere gezondheid en op een hogere kwaliteit van leven. Naar mijn oordeel moet de overheid deze primaire individuele verantwoordelijkheid niet van het individu overnemen door de GLI in het Zvw-pakket op te nemen.”

Dat is dus precies wat ik gedaan heb. Ik heb mijn verantwoording zelf genomen en hierin geïnvesteerd en inderdaad heb ik nu een veel betere kwaliteit van leven. Echter ik snap ook dat niet iedereen in staat is om alles helemaal zelf uit te zoeken en dat hulp welkom is.

Mijn voorstel zou zijn.

  • Zorg voor voorlichting zodat mensen zelf een keuze kunnen maken.
  • Laat mensen zelf kiezen waar ze hulp in willen kopen.
  • De hulp moet verleend worden op een basis van no-cure no-pay.

Dus stel iemand wil van zijn diabetes af dan is het HbA1c duidelijk te meten. Dan maak je samen met je behandelaar een afspraak over de doelstelling van wat die HbA1c zou moeten worden. Op grond van deze doelstelling wordt een budget ingediend bij de zorgverzekeraar. Na goedkeuring van die budget en de doelstellingen wordt tot uitkering overgegaan als de doelstelling is behaalt. Ongeacht waar de mensen dus de zorg inkopen. Dit zou dan ook moeten gelden voor de arts en zijn ketenzorg.

Uiteraard kunnen we soortgelijke doelstellingen dan ook bepalen voor mensen met obesitas, MS of andere leefstijl gerelateerde klachten.

Heb jij een andere oplossing kom meepraten bij onze Facebook groep leefstijl als medicijn platform of laat hieronder je commentaar achter.

Lees ook het artikel Wat maakt een gecombineerde leefstijlinterventie effectief.

Lees hier de persoonlijke ervaringen van mensen met succesvolle leefstijlinterventies.

Onderstaande afbeeldingen zijn tijdens het Eerste Jaarlijkse Leefstijlcongres van TNO en het LUMC gemaakt.

Andere berichten die verband houden met de Gecombineerde Leefstijl Interventie GLI

Het sponsor bedrag tot nu toe: 1.860 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

 

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 te verlagen.

 

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

Besloten Facebookgroep voor mensen die elkaar motiveren hun diabetes om te keren met leefstijl als medicijn; een pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. We hebben live video’s en delen recepten. Veel leden zijn inmiddels medicatievrij en gezond afgevallen.

Wil jij ook je diabetes omkeren met Je Leefstijl Als Medicijn? Word dan geheel vrijblijvend en gratis lid van onze groep.

Deze groep is uitsluitend toegankelijk voor mensen met diabetes type 2.

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

 

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail [email protected] of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

 

Berichten van onze Facebook pagina