Diabetes Type 2 Goed genezen door anders te eten en meer te bewegen

 

Minder kosten en vooral veel gezondheidswinst.

Het aantal mensen met diabetes type 2 groeit explosief. Nu krijgen patiënten vooral medicijnen, maar er bestaat een beter alternatief: een andere leefstijl. Veel mensen kunnen goed genezen door anders te eten en meer te bewegen. In het programma Hoe wordt ik 100 van Omroep Max laat arts en schrijver William Cortvriendt zien hoe John en Gelein, die jarenlang enorme hoeveelheden insuline hebben gespoten, door leefstijlbegeleiding binnen een week van de insuline af zijn.

Ook ik Wim Tilburgs initiatiefnemer van deze site heb mijn ernstige diabetes om kunnen keren zoals op de foto hierboven kan zien. Mijn HbA1c waardes zijn volledig genormaliseerd zonder het gebruik van medicatie. Iets wat met de standaard zorg gebaseerd op medicatie en het injecteren van grote hoeveelheden insuline niet mogelijk was.

1 miljoen patiënten met diabetes type 2.

In Nederland lijden momenteel bijna één miljoen mensen aan diabetes type 2. Deze ziekte heeft een grote invloed op de levens van de patiënten. Zij moeten medicijnen slikken of insuline injecteren, zijn vaak moe en sommige kunnen door hun ziekte zelfs niet meer werken. Op lange termijn kan diabetes type 2 bovendien ernstige gevolgen hebben zoals zenuwbeschadiging, hart- en vaatziekten en blindheid. De medische kosten en het verlies aan arbeidsproductiviteit maken dat diabetes type 2 de samenleving veel geld kost.

Business case Leefstijl als Medicijn.

TNO heeft samen met consultancybureau Vintura, prof. dr. Hanno Pijl (LUMC) en andere experts uit de gezondheidszorg een business case opgesteld rondom Leefstijl als Medicijn voor diabetes type 2. Die laat zien dat leefstijlbegeleiding de samenleving enorm veel geld kan besparen. Als 40% van alle patiënten blijvend geneest, scheelt dat Nederland de komende vijf jaar zo’n 2.7 miljard aan medische kosten! Zelfs als maar 10%  van de patiënten behandeld wordt en de behandeling in 40% van de gevallen leidt tot genezing, levert dat al 270 miljoen euro op. De kostenbesparing is nog veel groter wanneer we meenemen dat een aantal patiënten die nu niet werken wegens hun ziekte, straks weer aan de slag kunnen.

De business case is slechts een van de onderdelen van het programma Leefstijl als Medicijn. TNO doet onderzoek naar gepersonaliseerde hulp voor mensen met diabetes type 2: Welke voeding is het best voor de persoon in kwestie? Met welke interventie helpen we hem of haar het meest? Hoe kunnen we de patiënt zo ondersteunen dat deze zijn of haar leefstijl blijvend verandert?

 

Minder kosten en vooral veel gezondheidswinst.

TNO werkt dus vanuit verschillende expertises aan leefstijl als medicijn voor diabetes type 2. Deze vorm van zorg heeft de toekomst. Het bespaart de samenleving veel geld. En belangrijker, voor patiënten kan het leiden tot een gezonder en gelukkiger leven, zonder medicijnen.

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. Enkele malen per week beantwoord ik ook vragen van de leden door middel van live video-sessies.