GLI: Gecombineerde Leefstijl Interventie of Gestandaardiseerd Leefstijl Ideaal

GLI: Gecombineerde Leefstijl Interventie of Gestandaardiseerd Leefstijl Ideaal?

Dacht ik afgelopen zomer me enthousiast te kunnen aanmelden bij de zorgverzekeraar als aanbieder van de GLI voor 2019, niets bleek minder waar. Naïef als ik was dacht ik dat verzekeraars zaten te springen om leefstijlartsen. Om deze samen met de leefstijlcoaches te kunnen contracteren voor het nieuwe preventiebeleid. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en ben ik die illusie armer. Nog steeds ben ik blij met de komst van de GLI, maar zal het brengen wat de patiënt wordt beloofd?

Wat belooft de GLI

Wat belooft de GLI? De suggestie wordt gewekt dat alle gemotiveerde volwassenen met overgewicht vanuit de basisverzekering tweejarig personal coaching zullen krijgen, ongeacht waar ze wonen in Nederland. Na mijn zoektocht bekroop me echter de volgende vraag: is het een Gecombineerde Leefstijl Interventie of staat de afkorting voor Gestandaardiseerd Leefstijl Ideaal?

GLI in het kort. Deze Gecombineerde Leefstijl Interventie voor volwassenen met overgewicht combineert inzetten op meer bewegen en verstandiger eten met het veranderen van gedrag. Het traject duurt twee jaar, waarna de deelnemer aansluit met beweegaanbod in de eigen omgeving. Ongeveer de helft van Nederland voldoet aan de doelgroep van overgewicht. De GLI is bedoeld voor mensen die een risico lopen op hart- en vaatziekten en/of suikerziekte. Ze moeten wel gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan.

De rol van de zorggroepen

Zorggroepen bepalen het regioaanbod van de GLI. Als ik me met de leefstijlkliniek aanmeld bij de zorgverzekeraar, blijkt dat dit niet rechtstreeks gecontracteerd wordt. Dat geldt overigens voor alle aanbieders van de GLI. De contractering dient te lopen via de zorggroepen in de regio. De zorggroep bepaalt of ze de GLI wil contracteren, en zo ja, met wie ze de contracten wil afsluiten. Zo kan het zijn dat een patiënt in Apeldoorn in aanmerking komt voor de GLI, maar dat hij in de buurt niet terecht kan. De zorggroep in Apeldoorn heeft namelijk besloten (nog) niet te contracteren. Evenals meerdere zorggroepen in Nederland. Met Dokter BLOEM® Leefstijlkliniek zijn we overigens wel gecontracteerd via onze zorggroep in de regio Zutphen en omgeving.

Motivatie moet van binnen komen

Het traject van de GLI ligt al vast, ongeacht welke patiënt er voor je zit. Patiënten zijn niet standaard. De meeste patiënten zijn tevreden over hun leefstijl. Als huisarts begeleidde ik diverse patiënten op het gebied van hun leefstijl. Inmiddels ben ik leefstijlarts, na een postdoctorale opleiding waarmee de tekortkomingen vanuit de huisartsenopleiding ruimschoots zijn aangevuld. De meeste patiënten zijn pas gemotiveerd om iets te veranderen als ze klachten ervaren. Als de motivatie niet van binnen komt, dus niet intrinsiek is, heeft een interventie weinig zin. De kans dat iemand het langer dan een paar jaar volhoudt is nihil. Daarbij komt dat de meeste patiënten het graag op hun eigen manier willen aanpakken. Dat betekent individueel gerichte interventies.

Keuze uit 2 interventies Cool of de Beweegkuur

Is de GLI individueel of gestandaardiseerd? Hoeveel ruimte is er voor de individuele aanpak? Aanbieders van de GLI mogen geen eigen traject aanbieden. Ze mogen kiezen tussen twee interventies: CooL (Coaching Op Leefstijl) of De BeweegKuur. SLIMMER wordt ook genoemd maar alleen GGD’en kunnen deze licentie aanschaffen. De trajecten staan ingeschreven bij het Loket Gezond Leven en hebben na onderzoek een ‘eerste aanwijzing voor effectiviteit’. Met aan het eind van het tweejarig traject een gewichtsverlies van ruim 2 kg. De CooL en De BeweegKuur omvatten een specifiek aantal contacturen met de leefstijlcoach, daarnaast wordt exact voorgeschreven hoeveel contactmomenten over voeding mogen gaan en hoeveel over beweging. Bij de CooL is de contactpersoon altijd de leefstijlcoach, bij De BeweegKuur ook de diëtist en fysiotherapeut.

Is standaardisatie goed?

Is standaardisatie goed? Om kwaliteit te garanderen wordt een standaard traject aangeboden. Het zou namelijk niet uit moeten maken of iemand de GLI volgt in Den Haag of Zutphen, het aanbod en kwaliteit zou hetzelfde moeten zijn. Ook om over een aantal jaar te kunnen evalueren of we zinnige zorg hebben geleverd, is het handig dat we appels met appels vergelijken en niet met peren. Daarom een vastomlijnd traject, waarin de deelnemers door het ene vierkantje worden geduwd (jaar één) in de richting van het volgende vierkantje (jaar twee).

Wat als mijn patiënte een rondje blijkt? Ik herinner me nog de patiënte die niet gemotiveerd was voor beweging maar wel met haar voeding aan de slag wilde. Nadat ze 8 kg was kwijtgeraakt voelde ze zich fitter. Als vanzelf ging ze meer fietsen, dit ging in haar eigen tempo en kwam vanuit haar zelf, ze was duidelijk intrinsiek gemotiveerd. Als ik haar als een rondje zie, zou het wel eens averechts hebben kunnen werken als ik haar door het vierkantje had moeten duwen. Wat wel een voorwaarde is om voor de vergoeding van de GLI in aanmerking te komen. Hoe zinnig is dat?

Of zijn we als zorgverleners te terughoudend? Als we alle rondjes als rondjes blijven behandelen, zodat de patiënt het inderdaad op zijn eigen manier kan doen, krijgen we op de lange termijn het aantal kilo’s in Nederland structureel omlaag? Of zal de oplossing zijn dat we, omwille van het collectief, deze rondjes door de vierkantjes gaan duwen. Dat we de patiënt vragen zijn eigen grens te verleggen en zich over te geven aan het traject. Zou dat uiteindelijk juist de oplossing zijn voor structureel gezonder gedrag?

De ervaring zal het leren of we als aanbieder van de CooL of De BeweegKuur in staat zullen zijn onze deelnemers zinnig te begeleiden, met aandacht voor hun eigen individuele behoeften én daarbij te voldoen aan de specifiek voorgeschreven contactmomenten. Dat preventie de weg is naar zinnige en zuinige zorg staat wat mij betreft vast. Nu nog kijken hoe we oog kunnen houden voor het individu, zodat gezondheid tot bloei komt zonder te verzanden in alle specifieke regels die op voorhand worden bedacht. Wordt het Gestandaardiseerd Leefstijl Ideaal dan echt een Gecombineerde Leefstijl Interventie?

Melanie Meijer, huisarts, leefstijlarts
Dokter BLOEM® Leefstijlkliniek

Deze blog is de eerste van 3 blogs over de GLI.

Deel dit bericht om patiënten te informeren, zodat ze tijdig kunnen nagaan wie in de regio is gecontracteerd.

Teamblog van Dokter Bloem leefstijlklinieken.

Regelmatig verschijnen er blogs van een van teamleden van Dokter Bloem Leefstijlklinieken. 

Voor meer informatie ga naar de website www.dokterbloem.nl

Het sponsor bedrag tot nu toe: 1.860 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

 

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 te verlagen.

 

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

Besloten Facebookgroep voor mensen die elkaar motiveren hun diabetes om te keren met leefstijl als medicijn; een pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. We hebben live video’s en delen recepten. Veel leden zijn inmiddels medicatievrij en gezond afgevallen.

Wil jij ook je diabetes omkeren met Je Leefstijl Als Medicijn? Word dan geheel vrijblijvend en gratis lid van onze groep.

Deze groep is uitsluitend toegankelijk voor mensen met diabetes type 2.

Besloten Facebookgroep voor mensen die willen starten met het ketogeen dieet om gezondheidsredenen of om af te vallen.

Besloten Facebook groep voor mensen met psoriasis en/of artritis psoriatica die met leefstijlaanpassingen hun klachten willen verminderen

Besloten Facebook groep voor mensen met Inflammatoire Darmziektes (IBD) als Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn die met leefstijlaanpassingen hun klachten willen verminderen. We motiveren en steunen elkaar, delen recepten en beantwoorden vragen.

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

 

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail [email protected] of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13