Wie geen tijd maakt voor gezondheid, moet – eerder vroeg dan laat – tijd maken ziek te zijn

Stichting laat dromen uitkomen

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn verwezenlijkt dromen. Dromen over een gezond leven zonder medicijnen, zonder overgewicht en zonder chronische ziekte tegen een achtergrond van een obesogene samenleving met een toenemend aantal mensen dat kampt met fysieke en mentale nadelige gevolgen van onze hedendaagse westerse leefstijl .

Door ongezonde gewoontes als roken, consumptie van alcohol, teveel en eenzijdige sterk bewerkte voeding en bewegingsarmoede belanden zij in het (dure) medische circuit. Medici richten zich doorgaans op het bestrijden van symptomen met medicatie. Het geven van leefstijladviezen zit nauwelijks in de opleiding tot arts.

Gezonde samenleving

Stichting Je leefstijl Als Medicijn vindt dat er een omslag moet komen. Van een samenleving gericht op zorg – waar we ingrijpen wanneer het fout gaat – naar een samenleving gericht op gezondheid, waarbij we er alles aan doen gezond te worden en te blijven. Deze samenleving is niet alleen goedkoper, ze vergroot de kwaliteit van leven van haar burgers en vitaliseert de samenleving als geheel.

Missie, visie en strategie van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Missie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn wil de prevalentie van chronische aandoeningen die voortkomen uit een ongezonde leefstijl verminderen. Doel voor 2019 is om het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 terug te brengen. Er ligt inmiddels ruim bewijs voorhanden dat diabetes 2 goed omkeerbaar is door middel van het inzetten van je leefstijl als medicijn.

Visie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt een platform dat mensen ondersteunt bij het realiseren en behouden van een gezonde leefstijl. Daarmee draagt dit initiatief bij aan een optimale kwaliteit van leven. De visie is zichtbaar rond een zestal thema’s (zuilen): voeding, beweging, stressreductie, bioritme, relaties en mindset. Binnen drie jaar wil de Stichting een belangrijk kenniscentrum zijn op het gebied van leefstijlinterventies voor consumenten, coaches en wetenschappers.

Grassroots

Stichting Je leefstijl Als Medicijn is ontwikkeld door enthousiaste mensen die streven naar een samenleving waarin er anders met gezondheid en ziekte wordt omgegaan. Er wordt niet gewacht op plannen van beleidsmakers of medici. Deze activistische houding is ook terug te vinden in de financiering: de aanloop van de Stichting is geheel uit eigen middelen betaald. Alleen zo kan onafhankelijk de visie worden uitgedragen dat leefstijlaanpassingen vanuit mensen zelf moeten komen en niet door beleidsmakers en/of commercie. Het uitwisselen van ervaringen en het geven van adviezen is sneller en effectiever dankzij de contacten in de Facebookgroep. Deze groep verlaagt drempels fysieke ongemakken onderling te bespreken en vergroot de effectiviteit van Je Leefstijl Als Medicijn.

Strategie

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn realiseert haar doelen door:

 • bewustzijnsvergroting door het geven van laagdrempelige informatievoorziening via sociale media;
 • online begeleiding van mensen met leefstijlproblemen;
 • succesvolle leden omarmen als ambassadeur door ze in staat te stellen de boodschap uit te dragen (we geven deze ambassadeurs een coachopleiding);
 • het geven van kookworkshops;
 • het verzorgen van krachtinstructies;
 • organiseren van leefstijlweken;
 • (partner)betrokkenheid bij innovatieve projecten voor verandering van leefstijl;
 • intermediair voor de verkoop van gezondheidsboeken en artikelen;
 • lezingen geven en debatten voeren;
 • (mede)organiseren van congressen;
 • verbreden van het netwerk met artsen, hoogleraren, docenten, influencers.

Platform

Evidence based E-health: mitigatie chronische ziektelasten tegen extreem weinig kosten.

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt mensen met chronische aandoeningen een platform dat hen helpt baas te worden over hun eigen gezondheid door leefstijl als medicijn in te zetten. In onze Facebook groep Diabetes Reset met Je Leefstijl Als Medicijn begeleiden we inmiddels ruim 500 mensen met diabetes type 2. Een groot aantal van deze mensen heeft hun diabetes volledig om kunnen keren. Dat wil zeggen ze hebben zonder medicatie betere waardes op het gebied van gemiddelde bloedsuikerwaardes, gewicht en buikomvang. Dit alles zonder verdere kosten voor de deelnemers en met vrij lage investeringen door de Stichting.

De Stichting wil haar kosten dekken door een verdienmodel te ontwikkelen waarin deze website en de Sociale Media aanwezigheid centraal staan. Een aantal extensies dient als proeftuin voor verdere ontwikkeling.

Voorzitter Wim Tilburgs

Het ontstaan van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is verbonden met het persoonlijk verhaal van Wim Tilburgs. Deze veteraan en ICT manager kreeg zelf te maken met burn-out, PTSS, obesitas en werd diabetes type 2 patiënt. Na een tv-uitzending van RTL Late Night met een betoog van de Amerikaanse professor Robert Lustig over de gezondheidsschade die suiker in het lichaam aanricht, startte hij met een online onderzoek en wist hij zijn gezondheid en vitaliteit volledig te herstellen door het inzetten van zijn leefstijl als medicijn. Daarna is hij begonnen met het delen van zijn kennis en ervaringen en heeft daarmee al vele mensen kunnen bereiken die ook hun gezondheid hebben hervonden.

Gezondheidssysteem

Wim Tilburgs:

Veel studies wijzen  erop dat leefstijlziekten omkeerbaar zijn door tijdig de leefstijl ingrijpend te veranderen. Met de juiste maatregelen leidt leefstijlverandering vaak tot een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. Hierbij gaat het vooral om aanpassingen van het eetpatroon, lichamelijke activiteit, maar ook mentale en cognitieve aspecten.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn stelt dat medicijnen te snel worden voorgeschreven, terwijl de klachten vaak zijn op te lossen of sterk te verminderen met het aanpassen van leefstijlgedrag. Een grotere kwaliteit van leven moet in de visie van de Stichting aan de basis liggen van een mede door de overheid gefaciliteerd gezondheidssysteem.

Groei

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft in het afgelopen jaar laten zien een groeiende groep mensen te  bereiken. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de Facebookgroep en het websitebezoek groeit. In de maand oktober van 2018 zijn onze artikelen 60.000 keer gelezen. De verkoop van boeken via de site van de Stichting groeit. Het aantal sympathisanten van de stichting neemt toe. Ook tal van wetenschappers hebben zich opgesteld achter de ideeën en aanpak van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Volgende stap

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is nu toe aan een volgende stap zodat zij:

 • nog meer mensen (landelijk) kan helpen bij het realiseren van een structureel gezond leven;
 • kennis kan overdragen over de bijdrage van gezonde leefstijl aan de kwaliteit van leven;
 • een geoliede en slagvaardige organisatie kan zijn, die snel in speelt op vragen van haar stakeholders. Daarvoor is een volledig operationeel bestuur nodig, het ontbreekt nog aan een penningmeester;
 • een grotere maatschappelijke impact heeft;
 • bijdraagt aan een samenleving waarin gezondheid centraal staat;
 • bijdraagt aan het verkleinen van de levensverwachting van laagopgeleiden ten opzichte van hoogopgeleiden;
 • (de samenleving) zorgkosten bespaart;
 • gezondheid goedkoper maakt.