ANBI-status stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze ANBI-status houdt in dat jij je donatie aan ons als gift af mag trekken bij de belastingaangifte. Daartegenover staat dat wij in het kader van de regels van de Belastingdienst verplicht zijn bepaalde gegevens beschikbaar te stellen. Dat doen we op deze pagina.

Standaard Publicatie Fondswervende Instanties

Sinds 2021 is het verplicht voor stichtingen met ANBI-status om openheid te geven over de activiteiten, het beleid en de financiën middels een standaardformulier. Via de onderstaande link kun je het verplichte stichtingsdocument van de afgelopen jaren downloaden:

Standaardformulier Stichting Je Leefstijl Als Medicijn – 2022

Standaardformulier Stichting Je Leefstijl Als Medicijn – 2021

Standaardformulier Stichting Je Leefstijl Als Medicijn – 2020

Steun ons

Bij stichting Je Leefstijl Als Medicijn helpen we elkaar om de regie over aandoeningen in eigen handen te nemen. Daarom spreken wij niet van patiënten maar van actiënten. We wachten niet af wat er gaat gebeuren, maar we ondernemen actie om te zorgen dat de leefstijl en de gezondheid verbeteren. Dat doen we met elkaar: met een team van experts, met ervaringsdeskundigen en vooral met actiënten. Die gezamenlijkheid zorgt ervoor dat we niet alleen op individueel niveau mooie resultaten bereiken, maar ook maatschappelijk een bijdrage leveren.

We hebben daarbij ambitieuze doelen. We streven naar een samenleving die niet vooral gericht is op zorg, maar meer op gezondheid en het voorkómen van ziektes. We willen dat een gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk (en dus ook betaalbaar) is. We hebben als doel om te helpen de bestaande gezondheidsverschillen te verkleinen en de prevalentie van chronische aandoeningen die voortkomen uit een ongezonde leefstijl te verminderen. Er is voldoende bewijs dat veranderingen in de leefstijl dat kunnen bewerkstelligen. Ons aanbod staat ten dienste van die doelen.