Even voorstellen; mijn naam is Amber Heijneman. In 2019 kreeg ik de diagnose diabetes type 1. Deze diagnose zette mijn leven en dat van mijn ouders behoorlijk op zijn kop, vooral omdat negen maanden daarvoor mijn broertje dezelfde diagnose had gekregen. Als gezin hebben we onderzocht hoe we leefstijl kunnen benutten in het dagelijks omgaan met deze aandoening.

Persoonlijk was ik verrast over het gebrek aan aandacht door zorgprofessionals voor leefstijl in mijn behandeling. Dat maakte mij nieuwsgierig. Voor het profielwerkstuk van mijn VWO opleiding onderzocht ik de vraag: Welke factoren beïnvloeden de intrinsieke motivatie van mensen met diabetes type 1 om hun zelfmanagement te ondersteunen met behulp van de leefstijl? Hiervoor interviewde ik zeven zorgprofessionals en hield een enquête onder 262 respondenten.

Mijn conclusie was dat veel personen met diabetes type 1 onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden van leefstijl. Dit komt onder andere door een scheefgroei in de aansturing ten gunste van medicatie. Hoogleraar diabetologie Hanno Pijl herkent dit in zijn dagelijkse klinische praktijk. De aanbeveling die uit het onderzoek naar voren komt is de meerwaarde van peer educatie. De mensen met een zorgvraag hebben er behoefte aan en het zorgsysteem heeft er baat bij. Daarbij moet er meer bekendheid komen over de mogelijkheden van leefstijl in het dagelijkse omgaan met diabetes.

Mijn profielwerkstuk heeft bijgedragen aan het creëren van draagvlak voor het belang van leefstijl in de behandeling van type 1. In september 2022 nomineerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mijn onderzoek voor de ShakingTree Award. Deze Award wordt toegekend aan mensen die op positieve wijze verbeteringen in de zorg onder de aandacht brengen.  Een jaar later vond het Diabetes Fonds en het publiek, het idee voor een e-learning over leefstijl voor mensen met diabetes type 1, het Beste DiabetesIdee 2023.

Sinds februari 2021 ben ik ben de contactpersoon jongeren van team Diabetes 1 In Eigen Hand. Deze activiteiten doe ik naast mijn studie culturele antropologie.

Mensen kunnen immers pas kiezen als ze weten dat ze wat te kiezen hebben.

Amber Heijneman