Brain Energy - boek door Christopher Palmer

Een revolutionair boek over psychische klachten

Brain Energy, het revolutionare boek van Christopher Palmer, is in het Nederlands beschikbaar! In het boek beschrijf Palmer hoe we psychische klachten kunnen begrijpen en wat we eraan kunnen doen. Lees wat psychische aandoeningen veroorzaakt en hoe we deze oorzaken écht kunnen tegengaan – in plaats van vooral symptomen bestrijden.

Brain Energy - boek door Christopher Palmer

Wat is brain energy?

Zoals Christopher Palmer laat zien hebben veel mentale en psychische aandoeningen gemeenschappelijke oorzaken. De energiehuishouding van de hersencellen raakt verstoord, waardoor de cellen minder goed georganiseerd hun werk doen. Dat de energievoorziening slechter wordt is te zien bij tal van aandoeningen waaronder depressie, angststoornis, bipolaire stoornis en schizofrenie.

Waardoor raakt de energiehuishouding van de hersencellen verstoord? Onze westerse leefstijl met verkeerde voeding, te veel stress en te weinig beweging speelt een hoofdrol. Door de oorzaak van de aandoeningen te kennen, komen betere remedies dichterbij.

De tijd dat we psychische ziekte kunnen begrijpen is aangebroken!

Waarom worden mentale aandoeningen een steeds groter probleem?

Het aantal mensen met mentale en psychische klachten groeit. Van 2009-2022 steeg het percentage Nederlanders met een psychische aandoening van 17 naar 26 procent. Ruim een kwart van de mensen heeft klachten! Onder jongeren is de stijging nog sneller dan onder volwassenen.

Welke aandoeningen zitten in de lift?

Angststoornis, depressie, ADHD, autisme, migraine, parkinson, schizofrenie, bipolaire stoornis, alzheimer en meer …

FAQ – veelgestelde vragen over Brain Energy

Wat is het probleem met de huidige behandeling van mentale aandoeningen?

De huidige therapieën zijn bij lang niet alle patiënten werkzaam. Áls ze werken dan is dat nog meestal ten dele. Onder een groep van 431 patiënten die hulp zochten voor ernstige depressiviteit bleek na 12 jaar bijvoorbeeld dat 90 procent ondanks behandeling nog steeds klachten had. Tijdens die 12 jaar kampten ze 59 procent van de tijd met depressies.

Waarom zijn mitochondriën belangrijk?

Mitochondriën zijn verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening van cellen. Maar mitochondriën doen méér. Ze spelen een cruciale rol bij de communicatie tussen cellen met neurotransmitters en hormonen. Ze maken onderdeel uit van het immuun- en stress-systeem. Ze bewaken de gezondheid van de cel. In veel opzichten ‘besturen’ ze de werking van de cel.

Wat gebeurt er als mitochondriën disfunctioneel raken?

Dan raakt de cel disfunctioneel. De cel kan bijvoorbeeld overactief worden. Overactieve hersencellen hangen samen met verschillende symptomen van mentale aandoeningen.

Hoe kan de gezondheid van mitochondriën worden verbeterd?

Met een gezonde leefstijl met onder meer betere voeding, meer beweging, minder stress en betere slaap.

Wie is Christopher Palmer?

Christopher M. Palmer, MD is psychiater en onderzoeker aan Harvard. Hij heeft meer dan 15 jaar neurowetenschappelijk onderzoek gedaan en veel patiënten succesvol behandeld met onder meer het ketogeen dieet. In 2022 publiceerde hij Brain Energy, A Revolutionary Breakthrough in Understanding Mental Health and Improving Treatment for Anxiety, Depression, OCD, PTSD, and More (Benbella Books). Het boek is door Uitgeverij Lucht in het Nederlands vertaald.

Christopher Palmer - profiel foto