Ziekenhuizen hebben preventiestrategie nodig

Hoewel het belang van preventie binnen de muren van ziekenhuizen breed wordt ingezien, komen initiatieven maar moeizaam van de grond. De ziekenhuizen ontberen een strategische aanpak, schrijft BeBright in een recent artikel. Het innovatiebureau onderzocht de belangrijkste belemmeringen.

In veel ziekenhuizen leven initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen en de verergering van ziekte te voorkomen. In het recente Integraal Zorgakkoord dat mede door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is ondertekend, wordt het belang van preventie onderstreept. Toch komen initiatieven vaak niet tot wasdom. Het blijft bij losse projecten en van een strategische aanpak is geen sprake, aldus strategie- en innovatiebureau BeBright in een recent artikel op zijn website.

Bevlogen informele leiders

BeBright deed onderzoek naar de status van preventie in tien Nederlandse ziekenhuizen. Veel initiatieven worden bottom-up opgepakt door enthousiaste, bevlogen en vaak informele leiders. Maar van een structurele inbedding in de strategieën, structuren, systemen en cultuur is zelden sprake. In het artikel zet het bureau de belangrijkste obstakels daarvoor op een rij.

Bij het leiderschap heerst er bijvoorbeeld nog vaak scepsis over preventie. Bij de artsen zijn er bovendien nog twijfels over de kwaliteit van externe partijen die ten behoeve van de preventie worden ingeschakeld. De bedrijfscultuur in ziekenhuizen wordt ook nog vaak overheerst door de medischtechnologische mindset, ofwel ‘medical thinking’. En: het ontbreekt aan een structurele financiering voor preventie.

Preventieknoppen

Volgens BeBright kunnen ziekenhuizen aan drie ‘preventieknoppen’ draaien. In de eerste plaats kunnen ze leefstijlbevordering onderdeel maken van de behandeling. “Een veel voorkomend misverstand bij artsen is dat zij hun patiënten zelf moeten ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Daar is in de praktijk weinig tijd voor en kennis en kunde ontbreekt om dit goed te kunnen doen.” in plaats daarvan kan regionaal worden samengewerkt met bijvoorbeeld paramedici, leefstijlcoaches en maatschappelijk werkers.

Andere ‘knoppen’ zijn het inzetten van technologie voor monitoring en signalering vanuit huis, en het versterken van het welbevinden en de werkbeleving van de eigen medewerkers. Als medewerkers met plezier hun werk doen straalt dat naar patiënten uit, aldus BeBright. “Medewerkers die zich vitaal voelen, plezier en geluk beleven in hun werk en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de positieve gezondheid van anderen brengen dit voorbeeldgedrag over op patiënten.” Voor ziekenhuizen is het dus dubbel de moeite waard om hierin te investeren, schrijft BeBright.

Lees hier het artikel

2diabeat doe met ons mee

Lees ook

Erasmusziekenhuis opent leefstijlloket

In het Erasmus MC is een leefstijlzorgloket geopend. Het helpt patiënten richting leefstijlverbetering

Leestip: ‘Artsen, maak obesitas bespreekbaar’

Artsen moeten obesitas bespreekbaar maken, aldus hoogleraar Liesbeth van Rossum in een interview

leefstijl wordt nieuw paradigma in de zorg - leefstijlnieuws - beleid

Minister delegeert leefstijl naar de gemeente

Leefstijl en preventie moeten centraal staan in de zorg, aldus het concept zorgakkoord van het ministerie

Leefstijlloketten zijn nog work in progress

Leefstijlloketten zijn nog work in progress

Steeds meer ziekenhuizen openen leefstijlloketten, vaak als pilot. Hoe ziet de praktijk van zo'n loket eruit?

Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In #GezondHelmond werkt cardioloog Jeroen Lammers aan een wijkgerichte aanpak.

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

Ruimte om te leven in Gezond Helmond

In Helmond willen we niet meer dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen om te leven.