Suiker veroorzaakt overgewicht, hartziektes, depressie en kinderobesitas

Om elke twijfel aan de schadelijke effecten van suiker uit sluiten heeft een team van Chinese onderzoekers het beschikbare bewijs op een rij gezet. De samenhang met overgewicht, hartziektes, depressie en kinderobesitas is zonneklaar.

Dat suiker het nieuwe roken is wordt al jaren geroepen, maar in overheidsmaatregelen zien we er weinig van terug. Terwijl het antirook-offensief steeds scherper wordt, kunnen kinderen nog steeds overal de deur van hun school uitwandelen en van hun zakgeld ergens in de buurt voor weinig een blikje frisdrank scoren. Inclusief de 8 suikerklontjes die dat blik bevat. De moeizame discussies rond suikertaks zijn veelzeggend genoeg over de onmacht of onwil van onze overheid om de suikerconsumptie aan banden te leggen.

Talloze studies zijn inmiddels naar de gezondheidseffecten van suiker gedaan. Bij sommige ervan kunnen eventueel bezwaren over de onderzoekskwaliteit worden opgeworpen. Om elke twijfel uit te sluiten heeft een team van Chinese onderzoekers alles nog eens op een rij gezet. Soms worden de beschikbare studies samengebracht in een zogeheten meta-analyse waarin het gevonden bewijs wordt samengevat. De Chinese wetenschappers gingen een stap verder: ze vatten 73 meta-analyses samen, waaraan in totaal 8.601 wetenschappelijke artikelen ten grondslag lagen.

Ondubbelzinnig

De resultaten zijn ondubbelzinnig. Suiker veroorzaakt overgewicht, hartziektes, depressie en kinderobesitas. Ook op allergieën, bepaalde kankersoorten en – uiteraard – de gebitsgezondheid heeft suiker effect. Voorzichtig zoals onderzoekers meestal zijn spreken ze van ‘schadelijke verbanden’ tussen suiker en de gezondheid. Maar aangezien ze ook een flink aantal meta-analyses van gecontroleerde studies hebben geëvalueerd, mogen we gerust van ‘oorzakelijke verbanden’ spreken.

Dat de onderzoekers uit China komen is waarschijnlijk geen toeval. In ontwikkelende landen is de suikerconsumptie de afgelopen decennia enorm gegroeid. In 2018 bleek dat Chinese scholieren 10 tot 15 procent van hun calorieën uit suikerhoudende drankjes haalden. Een mogelijke andere factor is dat Chengdu, waar de onderzoekers vandaan komen, ver verwijderd is van de invloedssfeer van de grote westerse frisdrank- en voedingsconcerns, die misschien niet blij zijn met de resultaten.

De onderzoekers adviseren dat we om gezondheidsredenen onze suikerinname beperken tot 25 gram of 6 theelepels per dag, en hooguit één glas gezoete drank per week.

Lees de studie

Lees ook

Ketogeen dieet effectiever dan standaardvoedingsadvies

Voor mensen met diabetes type 2, hoge bloeddruk en overgewicht is het ketogeen dieet veel effectiever dan de schijf van vijf, blijkt uit onderzoek.

Hoe de voedingsindustrie het voedingsonderzoek manipuleert

Leestip: in een blog beschrijft Luc Hagenaars hoe de voedingsindustrie het wetenschappelijk onderzoek beïnvloedt

Leestip: hoe hoge bloedsuikers met kanker, COPD en zelfmoord samenhangen

Bijna alle top 10 doodsoorzaken in de VS hangen samen met hoge bloedsuikerniveaus, schrijft Levels

Kosten overgewicht en obesitas

Kosten van overgewicht en obesitas ruim €79 miljard per jaar

De kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen zijn bijna €11.500 per volwassene per jaar. Samenwerking medisch en sociaal in de wijken is nodig.