PGO Persoonlijke GezondheidsOmgeving

Word weer baas over je eigen gezondheid

Elke Nederlander moet weer baas worden over zijn eigen gezondheid is de speerpunt van het beleid van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn. Toen ik in 2015 baas werd over mijn eigen gezondheid heb ik dit gedaan volgens het principe van METEN is WETEN.

Meten is Weten

Bij het  heb ik vanaf het begin het principe van meten is weten toegepast. Wat heb ik zoal gemeten:

Gedurende 5 maanden heb ik mijn alles wat ik gegeten heb geregistreerd in een app (MyFitnessPall). Ik heb me elke dag gewogen en mijn gewicht heb ik ook geregistreerd in MFP. Ik heb mijn dagelijkse wandelingen geregistreerd via RunKeeper. Dat heb ik ook weer gekoppeld aan MFP. Daarnaast heb ik veel mijn glucose gemeten, soms met behulp van een stripje maar soms ook via een continu glucose meter in mijn geval de FreeStyle Libre. Ook heb ik ketonen gemeten en moest ik spreadsheets maken met mijn labuitslagen want ik had metingen van 2 verschillende ziekenhuizen. Kortom ik heb heel veel werk gehad om al mijn gegevens inzichtelijk en bij elkaar te houden. Deze gegevens waren echter voor mij ontzettend belangrijk omdat ze aangeven of mijn leefstijlaanpak succesvol was, is en blijft.

De MENS weer centraal stellen

Patiënt empowerment is essentieel en is een van de kernpunten van de aanpak voor leefstijlgeneeskunde zoals die is neergezet door Professor Hanno Pijl samen met wetenschapper Ben van Ommen van TNO geven zij die visie verder vorm in het door TNO en het LUMC opgerichte Nederlandse Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde.

Tijdens het Nationaal POH congres 2019 heb ik een workshop verzorgd waar ook Hanno Pijl aan deelnam:

Een van de onderwerpen die we besproken hebben was E-Health.

E-Health en het persoonlijk leefstijlplan

Wij zijn als Stichting vooral bezig met e-health en wij volgen de ontwikkelingen dan ook met interesse. Na het mislukken van de opzet van een nationaal elektronisch patiëntendossier zien we nu de opkomst en ontwikkeling van de zogenaamde Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO).

Van patiënt naar cliënt

Onze visie is namelijk dat de patiënt (mens of cliënt is een term die ik liever gebruik want ik denk dat de gezondheidszorg patiënten weer als klanten moet zien en uit het bedrijfsleven waar ik vandaan kom daar is de klant koning en dat is wat hoort in de nieuwe zorg)  weer baas zou moeten worden over zijn eigen gezondheid. Om dat te doen heeft de cliënt dus ook behoefte aan zijn eigen gezondheidsdata. Met een PGO kan de cliënt dus zelf al zijn data ophalen bij alle zorgverleners waar hij mee in aanraking is geweest. Dat kan dus zijn bij diverse ziekenhuizen maar ook bij zijn huisarts of andere zorgverlener. Daarnaast kan men de gegevens toevoegen vanuit persoonlijke data zoals bijvoorbeeld de stappenteller, de glucosemeter of de weegschaal.

In combinatie met een persoonlijk leefstijlplan kan dan de cliënt zelf de regie in handen nemen. Zo kan de cliënt zich ook beter voorbereiden aan een bezoek aan zijn zorgverlener omdat hij vooraf al inzicht heeft in zijn laboratoriumuitslagen en daardoor effectiever het gesprek aangaan met deze zorgverlener.

Ook kan de PGO ons helpen bij onze online community waar wij online coaching en groepsondersteuning bieden op grond van bijvoorbeeld gewicht en buikomvang en HbA1c waardes. Het PGO biedt ons een veilige en betrouwbare omgeving voor onze deelnemers om deze data vast te leggen en de patiënt kan hierbij volledig zelf beslissen welke data hij met de community, de online arts of de e-health coach wil delen.

Hanno Pijl Health Data Community in combinatie met een kennisbank

Wim jij hebt het hier dus over wat wij een Health Data Community noemen. En ik denk absoluut dat dit de toekomst is voor zorg van chronische ziekten in de breedste zin. Waarbij mensen dus baas zijn over hun eigen gezondheidsdata. En die data kunnen ze dan in zo een community op een veilige manier kwijt. En als de mensen dat willen kunnen ze die data delen met anderen in de community zitten. Op die manier kunnen mensen van elkaar leren. Maar die community moet ook een hele grote kennisbank zijn over de verschillende aandoeningen.

En via die kennisbank zou je moeten kunnen kiezen wie je nodig hebt om met die ziekte aan de slag te gaan.

MedMij de Nederlands standaard

MedMij is de Nederlandse Standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en je zorgprofessionals. Deze uitwisseling vind plaats via een PGO, een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde behandelingen of leefstijlaanpassingen duidelijker. Dat geeft je rust en regie. Als jij en jouw behandelaar of gezondheidscoach goed geïnformeerd zijn kun je samen tot de best passende zorg komen.

Tot nu toe waren gezondheidsgegevens niet altijd makkelijk in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan je ze eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten. Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier. MedMij heeft daarom spelregels ontwikkeld waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de zorginformatiesystemen van zorgverleners moeten voldoen. Zo zorgen we ervoor dat de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig is en dat alle systemen met elkaar spreken in dezelfde taal.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn in gesprek met aanbieders van een PGO

Onze supportgroep “Diabetes2Doorbreken met Je Leefstijl Als Medicijn” is al volledig gebaseerd op het toepassen van e-Health. We zijn erin geslaagd om met relatief weinig investeringen online te ondersteunen bij het doorbreken van onder andere diabetes en obesitas.

Daarbij is het voor ons en onze deelnemers belangrijk dat de resultaten meetbaar zijn. We doen dit nu onder andere via onze actie ZWEM. Zaterdag Wegen En Meten. Hiermee registreren wij van de deelnemers hun gewicht, buikomvang, nuchtere bloedsuikers en HbA1c. Door deze gegevens te registreren via een PGO kunnen we onze online ondersteuning opschalen naar meer deelnemers en is het voor ons ook veel gemakkelijker om onze deelnemers effectiever te kunnen coachen aan de hand van de gegevens in de PGO van de deelnemers.

Uiteraard bepaald de deelnemer dank zij de PGO met wie hij welke gegevens deelt en kan hij of zij deze ten alle tijden weer stopzetten.