TNO Ben van Ommen ondersteuning website Je Leefstijl als Medicijn

TNO Ben van Ommen ondersteuning website Je Leefstijl als Medicijn

Nadat ik zelf heb ervaren hoe ik door middel van leefstijl genezen ben van mijn diabetes type 2, overgewicht, burnout en depressie ben ik gestart met deze ervaringen te delen en het zoeken van mogelijkheden om hiermee ook anderen te helpen. Deze website is een van de resultaten van mijn missie om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Wat ik uiteindelijk wil bereiken is het opzetten van een leefstijlcentrum. Een soort van kampeerboerderij waar we mensen hierbij gaan helpen om hun leefstijl gerelateerde ziekten om te keren. Daarvoor wil ik dit jaar een pilot starten die ik diabetes reset noem. Ik wil echter deze pilot en het leefstijlcentrum realiseren door het toepassen van de beste wetenschappelijke inzichten die er op dit moment zijn in de wereld. Een belangrijke leverancier van top wetenschappelijk inzicht is TNO Nederland.

Ik ben er dan ook trots op dat ik met TNO samen mag werken en publiceer bij deze dan ook de  brief die ik heb ontvangen van Dr. Ir. Ben van Ommen van TNO als ondersteuning van mijn initiatief.

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Reset” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen
Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn
TNO

Lees hier alles over het gezamenlijk Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde van TNO en LUMC. Dit instituut richt zich als eerste op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland en in andere delen van de wereld.