Stof rond ‘Pondje, mondje’ neergedaald

Psychiater Menno Oosterhoff

Afgelopen weekend ontstond er de nodige commotie over het blog ‘Pondje, mondje’, dat psychiater Menno Oosterhoff schreef op Medisch contact. Inmiddels is er tussen hem en voorzitter Wim Tilburgs van Stichting Je leefstijl als medicijn contact geweest. Dit heeft beiden nader tot elkaar gebracht, wat niet betekent dat ze het op alle punten eens zijn.

Dikkebultgeneeskunde

In het blog stelde Oosterhoff (nadat hijzelf het manifest Leefstijlgeneeskunde ondertekende) vraagtekens te zetten bij ‘dikkebultgeneeskunde’, zoals hij dat noemt: mensen die voor hun slechte leefstijl worden gestraft. Ook was hij achterdochtig naar de website Je leefstijl als medicijn. De complotsfeer waarin een en ander beschreven werd zette de stichting in een kwaad daglicht, zo vond het bestuur. Er werd gereageerd met onder meer het tegenblog “Psychiater Oosterhoff is de weg kwijt?”.

 Je leefstijl als medicijn heeft geen subsidie

Na een goed gesprek met Tilburgs, schreef Oosterhoff een nieuw blog op Medisch contact waarin hij toegeeft een aantal onjuiste aannames te hebben gedaan. Zo staat de Stichting Je leefstijl als medicijn geheel los van het Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde, ontvangt het geen subsidie en is het initiatief geheel bekostigd uit eigen middelen en uit vrijwillige giften van mensen die we ondersteunen 

 Is geld effectief besteed?

Waar we elkaar vinden is de zorg of de inzet van allerlei (overheids)gelden en personeel wel leidt tot het bereiken van beoogde doelen: worden mensen structureel gezonder of worden ze juist verslaafd aan medicijnen. Zijn initiatieven die insteken op leefstijl betuttelend en bestraffend of vormen zij het antwoord op het groeiend aantal leefstijlzieken? Je leefstijl als medicijn is er van overtuigd dat de gezondheid van mensen niet langer aan de gezondheidszorg moet worden overgelaten. Het is tijd voor een paradigma shift.

Leefstijlaanpassing boost levenskwaliteit

Je leefstijl als medicijn stelt dat tal van leefstijlziektes (vijftig procent van het totaal aantal ziektes) voorkomen kunnen worden door het aanpassen van de leefstijl. Tientallen mensen met diabetes type 2 ervaren inmiddels dat het aanpassen van voeding en beweegpatroon tot een goede, structurele verbetering van de fysieke en mentale gezondheid leidt. Ook kunnen mensen met diabetes type 2 hun medicatie binnen een aantal dagen terugschroeven en vaak zelfs achterwege laten. Op de website vindt u een aantal aansprekende getuigenissen van de aanpak volgens Je leefstijl als medicijn. De leefstijlaanpak is dus geen variant op de modepolitie maar biedt een aanpak die mensen de controle over hun leven teruggeeft. De levenskwaliteit krijgen een enorme boost en er worden vaak jaren aan de levensverwachting toegevoegd. Het terug kunnen schroeven van de medicatie voelt voor de meeste mensen als een bevrijding.

Op deze website vertellen we vanaf nu zoveel mogelijk ons eigen verhaal en zo ons zo min mogelijk laten afleiden door rumoer van anderen. Wel blijven we scherp op wat er gebeurt, zodat we in de kopgroep van de leefstijlbeweging blijven.

  Clemens Vollebergh Secretaris Je leefstijl als medicijn

Mensen die zeer succesvol diabetes type 2 hebben omgekeerd met hun Leefstijl Als Medicijn

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn keerde al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas om. Sinds die tijd zet hij zich in om ook andere mensen met diabetes te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als doel om het aantal met diabetes type 2 in 2019 met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

Henk Sipers had diabetes type 2 en injecteerde insuline door middel van een insulinepompje. Hij is lid geworden van de Facebookgroep Diabetes Reset met Je Leefstijl Als Medicijn en is dank zij de voorlichting door de stichting en de hulp vanuit de groep binnen enkele weken kunnen stoppen met het injecteren van insuline. Voornamelijk dank zij het ketogeen dieet dat veel van de inmiddels ruim 500 leden van deze groep toepassen. We baseren ons hierbij op de Banting Methode om de leden de overstap naar dit dieet te kunnen laten maken en het een deel te maken van hun leefstijl.

 

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. Enkele malen per week beantwoord ik ook vragen van de leden door middel van live video-sessies.

Als Stichting Je Leefstijl als Medicijn hebben we ambitieuze doelen om het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziekten terug te dringen door in samenwerking tussen wetenschap artsen en zorgvragers te komen tot een nieuwe gezondheidszorg 2.0. Via onze online ondersteuning hebben we al honderden mensen zonder verdere kosten geholpen hun leefstijlgerelateerde ziekte om te keren.

Evidence based Ehealth: mitigatie chronische ziektelast tegen extreem weinig kosten

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.