Keer Diabetes Om met Je Leefstijl Als Medicijn: Dat doen we samen van Professor tot Patiënt.

Dat is de titel die ik van de workshop die ik ga geven op het Nationaal POH Congres 2019. Dit zal gehouden worden op dinsdag 14 mei 2019 in Reehorst te Ede.

 

Toelichting workshop

Mijn naam is Wim Tilburgs ik ben 58 jaar en voorzitter van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn. Ik was in 2015 een van de eerste patiënten in Nederland die erin slaagde om zijn diabetes type 2 om te keren door het inzetten van zijn leefstijl als medicijn. Vanaf dat moment ben ik gestart met een persoonlijke missie om zoveel mogelijk mensen met diabetes type 2 te ondersteunen bij het omkeren van hun diabetes type 2. 

Dit heb ik gedaan door:

  • Samenwerking te zoeken met vooruitstrevende artsen en wetenschappers.
  • Het geven van lezingen, meewerken aan radio en tv programma’s, het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften  en het meewerken aan boeken
  • Het oprichten van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn met deze bijbehorende website.
  • Het opzetten van de Facebookgroep Keer Diabetes Om met Je Leefstijl Als Medicijn, waarin ik samen met andere ervaringsdeskundigen meer dan 1.000 mensen met diabetes ondersteun. 

Aan deze workshop nemen onderstaande personen deel waardoor nagenoeg de gehele zorgketen is vertegenwoordigd.

In deze workshop laten we zien hoe we in de zorg samen kunnen werken om mensen met chronische leefstijl gerelateerde aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2, optimaal te ondersteunen en te motiveren bij het inzetten van hun leefstijl als medicijn. We laten zien hoe belangrijk het is om patiënten weer zelf verantwoordelijk te maken voor hun gezondheid terwijl zij zich tegelijkertijd gesteund weten door hun huisarts of PoH. Een belangrijk punt wat ter sprake zal komen is de medicatie. Het zal een interactieve workshop worden waarin we in gesprek gaan met de aanwezige praktijkondersteuners om tot een gezamenlijke visie te komen hoe we samen een optimale oplossing kunnen bieden voor mensen met diabetes type 2.

We hebben een uitgebreide analyse gemaakt met daarin de resultaten van deelnemers van onze online ondersteuning. Hier zie je verbeteringen van het gewicht, de buikomvang en met name het HbA1c.

 

Meer informatie over de deelnemers aan onze workshop

Prof. dr. Hanno Pijl: Je Leefstijl Als Medicijn

 

Hanno Pijl is internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij was lid van de Gezondheidsraad (commissie voeding) en van de wetenschappelijke adviesraad van het Diabetes Fonds Nederland, en voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Hij schreef samen met Karine Hoenderdos boeken voor patiënten met diabetes mellitus (Diabetes type 2? Maak jezelf beter) en hart en vaatziekte (Hart- en vaatziekten? Maak jezelf beter). Hij geeft leiding aan het recent opgerichte Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, dat is opgericht door LUMC en TNO, en dat zich richt op innovatie en implementatie van leefstijlinterventies in de curatieve zorg. Zijn klinische en wetenschappelijke belangstelling gaat speciaal uit naar het verband tussen onze leefstijl en de pandemie van chronische ziekten waarmee wij vandaag geconfronteerd worden.

 

Om 9;45 na de opening door de dagvoorzitters Carola de Ridder en Frans-Joseph Sinjorgo start Hanno Pijl met plenaire lezing 1: met als titel Je Leefstijl als Medicijn.

Korte samenvatting van de lezing:

Chronische, niet overdraagbare ziekten vormen de grootste ziektelast in de maatschappij van vandaag. Die ziekten ontstaan door wisselwerking tussen onze genetische architectuur en onze manier van leven. Het zijn zonder uitzondering “systeemziekten”, complexe aandoeningen waarbij multipele fysiologische processen verstoord zijn. Hoewel medicatie een belangrijke rol kan spelen bij de behandeling van deze ziekten, pakken ze de wortels van de problemen niet aan. Zo lang mensen dingen blijven doen die het ziekteproces aanwakkeren, is genezing buitengewoon moeilijk. Aanpassing van leefstijl is nodig en leefstijlgeneeskunde is daarop gericht. Het is dus geen vervanging van de traditionele geneeskunde, maar een additie. Dat vergt kennis en kunde van de dokter en directe betrokkenheid van de patiënt. Ik zal mijn visie op wat nodig is voor een betere behandeling van veel chronische ziekten uiteenzetten.

De Poh en Je Leefstijl Als Medicijn Carola de Ridder

Een van de deelnemers aan onze workshop is dagvoorzitter en POH Carola de Ridder. Carola is lid van onze Facebook groep Keer Diabetes Om met Je Leefstijl Als Medicijn. Ze is dagelijks getuige van wat er leeft bij een grote groep van patiënten die bezig is om hun leefstijl aan te passen.

Daarnaast zijn er dus ook al een aantal van haar patiënten lid geworden van onze groep en kan ze zelf ook tijdens haar spreekuur de resultaten van deze mensen zien in hun labwaardes.

Ondanks het feit dat ik (nog) geen Diabetes had heb ik ruim 2 jaar geleden mijn leefstijl rigoureus aangepast . Ik ben koolhydraatbeperkt gaan eten, alle bewerkte producten zoveel mogelijk uit mijn voeding gaan schrappen , veel minder alcohol gaan drinken en in no time was ik 10 kg afgevallen. Ik voelde me fitter, sliep beter en was van mijn hooikoorts af. Patienten zagen deze verandering en dachten aanvankelijk dat ik weer ziek was ( ik heb borstkanker gehad in 2011). Nadat ik uitlegde dat ik mijn leefstijl had veranderd werden veel mensen nieuwsgierig . Ik stuurde sommigen wat linkjes van websites en recepten. Onvoorstelbaar wat er gebeurde; patiënten raakten enthousiast en pasten beetje bij beetje hun leefstijl aan. Deze POH werd nog enthousiaster en ging zich verder verdiepen in een koolhydraat arme leefstijl. Bij toeval kwam ik terecht op de facebook groep van Wim Tilburgs.

Nadat ik wat flyers van de stichting leefstijl als medicijn op mijn bureau neer heb gelegd hebben al verschillende mensen zich aangesloten bij de groep en zijn enthousiast aan de gang gegaan.

Ik merk wel dat er veel terughoudendheid is onder diëtisten en collega’s POH.

Vaak houden ze vast aan (verouderde)  richtlijnen en durven niet snel buiten de gebaande paden te adviseren. Gelukkig merk ik wel een kentering maar realiseer me ook dat er nog een lange weg te gaan is. Ik hoop , door tijdens het nationaal POH congres aandacht te schenken aan leefstijl als medicijn en onze gezamenlijke bijdrage aan de workshop,  veel collega’s POH te kunnen enthousiasmeren aan de gang te gaan met een andere leefstijl. Het hoeft niet meteen rigoreus maar als je al eens begint zoals ik ben begonnen is er al veel winst te behalen. Ook ik heb nog vragen en hoop ook daar antwoord op te krijgen tijdens het congres!

Carola de Ridder, Praktijkondersteuner Hengelo (GLD) 

Meer informatie over het Nationaal POH congres 2019

Het congres wordt gehouden op 14 mei 2019 in de Reehorst te Ede (zie kaartje hieronder) en wordt georganiseerd door Health Investment. Voor het volledige programma en voor inschrijven aan het congres klik op de knop hieronder.

Accreditatie
Accreditatie is verleend voor 5 uur door de NVvPO en het Kwaliteitsregister V&V.

Kosten
De deelnemersbijdrage is 55 euro. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en bezoek aan de informatiemarkt. Tot twee weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren.

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst

Bennekomseweg 24
6717 LM EDE GLD

Algemeen:
 0318-750300
 0318-750301
 [email protected]

Meer achtergrond informatie voor de geïnteresseerden en deelnemers aan het POH Congres

Voor een overzicht van alle artikelen ga dan naar ons Leefstijl als Medicijn blog.