Mijn droom een leefstijlcentrum

In 1960 ben ik geboren maar in 2015 ben ik herboren. Herboren in een leven van hernieuwde gezondheid. Van doodzieke dikke depressieve diabeet die geen 500 meter meer kon wandelen naar een gezonde sterke kerel van 58 die weer volop in het leven staat.

Hoe heb ik mijn ziektes overwonnen?

Met de mindset van een topsporter.

Het begint natuurlijk met kennis. De sporter moet weten van technieken tactieken trainingsschema’s enzovoorts. Dat geld dus ook voor iemand die een ziekte moet overwinnen. Dat is een continu proces waar ik zelf al jaren mee bezig ben. Kennis op het gebied van wat de veroorzaker is van je ziekte, kennis van biologie en chemie, voeding, leefstijl, bewegen enzovoorts. Op grond van die kennis ben ik gekomen tot een visie die ik het duidelijkst weer kan geven in deze afbeelding.

De leefstijlcoach.

Nu kan je als topsporter natuurlijk alles zelf doen. Echter je kan het een stuk sneller doen als je een ervaren coach hebt die je helpt.

Ik ben dus mensen gaan helpen om ze van informatie te voorzien. Bijvoorbeeld door het geven van lezingen of door middel van deze website en de daarbij behorende Facebookgroepen. Ook hielp ik mensen per telefoon e-mail of persoonlijke coaching.

Echter zie je vaak dat topsporters een heel team van deskundigen om zich heen heeft. Een coach, een team-arts, een verzorger, een sport-diëtist enzovoorts. Daarnaast train je regelmatig of ga je op trainingskamp.

Dat is dus ook de basis van mijn visie. Als het omkeren van ziekte een topsport is wil ik de zieke ook de begeleiding kunnen geven zoals een topsporter. Vandaar het leefstijlcentrum. Een omgeving waar jij centraal staat en waar een team van deskundigen er is om jou te ondersteunen om een topprestatie neer te zetten namelijk het omkeren van je ziekte door middel van leefstijl als medicijn.

Een leefstijlcentrum.

Nu kan ik natuurlijk beginnen om dit helemaal zelf op te bouwen maar dan zou het een moeilijk en lang traject gaan worden. Daarom ben ik op zoek gegaan naar samenwerkingen en bestaande structuren.

Koen Lim.

Zo kwam ik onder andere in contact met Koen Lim die een site had gemaakt genaamd diabetes gezond. Koen heeft geneeskunde en bedrijfskunde gestudeerd en is ruim 15 jaar adviseur van artsen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheidsorganisaties over de organisatie van de zorg.

Koen had al in 2013 een wetenschappelijk onderbouwt protocol opgesteld om diabetes type 2 om te keren door leefstijlaanpassingen en dit gepubliceerd op internet. Door het volgen van het protocol en dagelijks registreren van het effect van insuline en geneesmiddelen, voeding en beweging en de eigen glucosewaarden bleken vele diabetespatiënten in staat om diabetes en afhankelijkheid van insuline en geneesmiddelen om te keren.

Geert-Jan van der Sangen.

Koen bracht mij ook in contact met Geert-Jan van der Sangen, directeur van de Gezonde Zaak. De Gezonde Zaak heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het bereiken van duurzame gedragsverandering door intensieve meerdaagse programma’s met overnachting en begeleiding door een team van artsen, psychologen en fysiotherapeuten.

Gasthuis Pur Sang.

Deze programma’s vinden plaats en het prachtige Gasthuis Pur Sang in de Betuwe. Het gasthuis is speciaal voor dit doel ingericht met spreekkamers, ruimtes voor groepsbijeenkomsten, ruimtes voor beweeg en oefenprogramma’s en een welnessgedeelte voor ontspanning.

Zowel Geert-Jan als Koen willen belangeloos mijn initiatief steunen waardoor ik het verblijf in het Gasthuis straks tegen kostprijs aan kan bieden.

Hanno Pijl LUMC en Ben van Ommen TNO

Professor Hanno Pijl van het LUMC heeft tezamen met Dr. Ir. Ben van Ommen van TNO en andere onderzoekers en wetenschappers van het LUMC en TNO  een review uitgebracht over het genezen van diabetes type 2 door middel van de integratie van Systeembiologie, eHealth en gedragsverandering. Daarnaast zullen zij vanuit het kennis- en innovatiecentrum metabole gezondheid en leefstijl mij voorzien van kennis en ondersteuning.

Op grond van mijn persoonlijke ervaringen met het omkeren van mijn diabetes, het protocol van Koen Lim, de programma’s van de Gezonde Zaak van Geert-Jan van der Sangen en de wetenschappelijke inzichten verkregen bij TNO en het LUMC hebben wij een programma opgesteld.

Het programma

 

Doelstelling

 • Omkeren diabetes type 2 door duurzame aanpassing in leefstijl.
 • Verminderen of beëindigen afhankelijkheid van insuline en andere geneesmiddelen.
 • Normaliseren bloedsuikergehaltes – stoppen of omkeren complicaties van diabetes type 2.
 • Gewichtsvermindering.

Wat leer je?

 • Wat is de oorzaak van diabetes type 2?
 • Individuele verschillen in reactie op voeding en beweging.
 • Voeding en het herstellen van diabetes type 2 (wat wel, wat niet eten).
 • Eetpatroon en herstellen van diabetes type 2. (hoe vaak en tijdstip van eten en periodiek vasten).
 • Hoe bewegen voor de maximale verhoging van de insuline gevoeligheid.
 • Maatwerk, meten en optimaliseren.
 • Hoe je leefstijl blijvend te veranderen.

Wat doen we?

 • Kennismaken groep.
 • Individuele doelstellingen programma bepalen.
 • Gezonde maaltijden, kookworkshops.
 • Inspirerende Lezingen.
 • Aandachtstraining.
 • Samen bewegen. Tai Chi, Wandelen, Ontwikkeling spieren.
 • Meten en bespreken resultaten.
 • Partner-huisgenoten bijeenkomst.
 • Hoe steun je elkaar bij het halen van de doelstellingen.
 • Samen ontspannen, genieten en plezier hebben!

Wie kunnen meedoen?

 • Diabetes type 2 patiënten
 • < 10 jaar diabetes
 • Leeftijd > 18
 • BMI > 30
 • Motivatie om leefstijl aan te passen
 • Mobiel, in staat tot uitvoeren oefenprogramma’s.
 • Geen zwangerschap

Wil je binnen een korte tijd blijvend af van je diabetes, je insuline en je medicijnen en je net als ik beter voelen dan toen je 20 was?

Doe dan mee aan het resetprogramma.