LifeMe vzw

LifeMe vzw is een pluralistische vereniging die openstaat voor alle personen, ongeacht hun levensbeschouwelijke voorkeur, culturele of sociale achtergrond of gender. Naast wetenschappers en zorgverleners zijn ook patiënten actieve partners.  LifeMe werkt volgens de principes van evidence based medicine en best practice. 

Doelstellingen van LifeMe vzw:

 • Het verder ontwikkelen van (gepersonaliseerde) leefstijlprogramma’s gericht op het bevorderen en/of herstellen van gezondheid en welbevinden. Dit kan gericht zijn op de algemene populatie, op specifieke (kwetsbare) groepen of op personen met specifieke aandoeningen.
 • Het promoten en uitvoeren van onderzoek naar de werkzaamheid en effecten van  leefstijlprogramma’s.
 • Promotie  van leefstijl als geneesmiddel naar alle betrokken instanties: het brede publiek, zorgverleners, de overheid, instellingen en organisaties.
 • Het aanbieden van leefstijlprogramma’s op maat van specifieke groepen zoals
  • personen in goede gezondheid (ter preventie),
  • personen met aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, MS, diabetes en andere (chronische) aandoeningen
  • risicogroepen zoals ouderen, personen in kansarmoede, enz
 • Het organiseren van trainingen voor personen die leefstijlprogramma’s willen implementeren in de gezondheidszorg en/of organisaties en instellingen zoals WZC’s, scholen, enz.

Levensstijl als Medicijn Congres 8 december 2018 in Brussel.

Eerste Belgische Levensstijl als Medicijn congres

Dit jaar ligt de focus op diabetes, kanker en multiple-sclerose. Voor elk van deze domeinen leer je van professionals en patiënten waarom levensstijl belangrijk is.

Ons doel is om de principes en mogelijkheden van ‘levensstijl als medicijn’ (of kortweg LifeMe) te promoten bij zowel zorgverleners, leken/patiënten als beleidsmakers. Daarom willen we op zaterdag 8 december 2018 een congres LifeMelevensstijl als medicijn organiseren.

In een eerste deel wordt algemene informatie gegeven over LifeMe: principes, pijlers (stressmanagement, voeding, beweging, sociale ondersteuning, slaap en zingeving). We proberen ook een beknopt overzicht te geven van de wetenschappelijke evidentie m.b.t. elk van die LifeMe pijlers.

In het tweede deel behandelen we specifieke aandoeningen: kanker, diabetes en MS.

In het derde deel voorzien we een kort debat over hoe we een gezonde levensstijl kunnen bevorderen.

Programma LifeMe2018 – Zaterdag 8 december 

09:30     Verwelkoming Karin Vanderkerken Vice-rector VUB
09:50     Introductie LifeMe  LifeMe team
10:30     LifeMe Europa Ioan Hanes
10:55     Break
11:20     Meditatie Steven Laureys ULG
11:45     Voeding en beweging Hendrik Cammu VUB,UZ Brussel
12:10     LifeMe lunch
13:40     Diabetes en levensstijl Aan Kharagjitsing, VUB, UZ Brussel Hanno Pijl, LUMC en ervaringsdeskundige Wim Tilburgs
14:30     Kanker en levensstijl Christel Fontaine UZ Brussel en ervaringsdeskundige Ivo Bettens
15:00     MS en levensstijl Marie D’Hooghe VUB,UZ Brussel en ervaringsdeskundige Tini Bauters
15:30     Debat en gedachtenwisseling patiënten, experts en beleidsverantwoordelijken
16:20     Afsluiting
16:30     Einde

Locatie: VUB, Brussels Health Campus te Jette

https://www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus

Lezing Leefstijl Als Medicijn Professor Hanno Pijl en  Wim Tilburgs

Onder aanvoering van professor Aan Kharagjitsing hoogleraar diabetologie aan de Vrije Universiteit van Brussel heb ik samen met Professor Hanno Pijl internist en hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) weer een lezing mogen verzorgen.

Ik geef vaker lezingen met Hanno Pijl maar deze lezing was wel heel bijzonder. We hebben hem gedaan zonder slides maar in plaats daarvan een gesprek samen gevoerd. Deze interactie hadden we ook al een dag eerder gedaan tijdens een college voor derdejaars studenten in Leiden.

Deze vorm van interactief presenteren is ons beiden erg goed bevallen.

Hier vind je de persoonlijke pagina van Hanno Pijl

Hier meer over het Nederlands Innovatiecentrum Leefstijlgeneeskunde dat Hanno Pijl samen met Ben van Ommen van TNO heeft opgezet.

Hier het persoonlijke verhaal van mij Wim Tilburgs

Johan Dezutter Keert Diabetes Om met Zijn Levensstijl Als Medicijn.

Tijdens onze lezing hebben we Johan Dezutter ook op het podium mogen verwelkomen. Hij is in oktober 2018 lid geworden van de Facebookgroep Keer Diabetes Om met Je Leefstijl Als Medicijn. Johan verteld hier hoe hij in erin geslaagd is om in nog geen 2 maanden tijd zijn bloedglucosewaardes weer te normaliseren en dat terwijl zonder medicatie. Daarnaast is hij in die 2 maanden nog eens 11 kilo afgevallen.

Lees hier het volledige verhaal van Johan Dezutter.