Studie stelt opmerkelijk positieve effecten ketogeen dieet op psychische ziekten vast

De aanwijzingen dat het ketogeen dieet een rol kan spelen bij de behandeling van psychische ziekten worden steeds sterker. In een recent gepubliceerde studie werd een flinke afname van de klachten geconstateerd bij patiënten met zowel depressies als psychoses.

Wereldwijd kampen 85 miljoen mensen met ernstige bipolaire of psychotische klachten en 280 miljoen met zware depressies. Hoewel medicatie de klachten kan verlichten, worden ze er zelden mee weggenomen. Slechts 23 procent van de schizofreniepatiënten reageert bijvoorbeeld goed op antipsychotica, waarbij de medicijnen vaak ten koste gaan van de levenskwaliteit en -duur.

Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat voeding een rol kan spelen bij de behandeling van mentale aandoeningen, wordt er nog weinig onderzoek naar gedaan. Dat het ketogeen dieet bij de bestrijding van epilepsie kan helpen is welbekend. Omdat epilepsie en de bipolaire stoornis veel neurochemische overeenkomsten hebben, kan worden verondersteld dat het dieet ook gebruikt kan worden bij bepaalde psychiatrische aandoeningen. Een onlangs gepubliceerde studie bevestigt dat.

20 gram koolhydraten per dag

Voor de studie werden 31 volwassen patiënten met ernstige psychische aandoeningen waaronder depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld. Daarbij werd een ketogeen dieet toegepast waarbij de inname van koolhydraten werd beperkt tot 20 gram per dag. Drie patiënten wisten het dieet minder dan 14 dagen vol te houden en werden uit de eindanalyse verwijderd. De andere patiënten hielden het dieet tot 248 dagen vol.

De ernst van de aandoeningen voor en na de behandeling werd vastgesteld met gangbare instrumenten zoals de Hamilton Depression Rating Scale en Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Bij zowel patiënten die van depressies als van psychoses last hadden, verminderden de klachten sterk. De gemiddelde score op de Hamilton Depression Rating Scale ging bijvoorbeeld omlaag van 25,4 naar 7,7. Ook het gewicht en de bloeddruk van de patiënten gingen erop vooruit.

Verder onderzoek

“Onze observaties rechtvaardigen verder onderzoek naar het potentieel van het ketogeen dieet om het leven van mensen met een psychische aandoening te verbeteren”, schrijven de onderzoekers. ‘Rechtvaardigen’ zou je zacht uitgedrukt kunnen noemen. Honderden miljoenen mensen wachten met smart op een betere behandeling van hun psychische aandoening. Hoog tijd dat de medische wetenschap deze mogelijkheid serieuzer neemt.

Het onderzoek

Lees ook

Bipolaire stoornis hoe Jeltje haar leefstijl inzette als haar medicijn

Bipolaire stoornis - hoe Jeltje haar leefstijl inzette als haar medicijn

Jeltje de Vries veranderde haar leefstijl na een bipolaire stoornis. Inmiddels is ze van de medicijnen af, energieker en 30 kilo lichter

ketogeen dieet bij bipolaire stoornis

Ketogeen dieet bij bipolaire stoornis en schizofrenie

Steeds meer onderzoek wijst op een verband van voeding en psychische ziektes. Kan het ketogeen dieet bipolariteit verlichten?