Studie stelt opmerkelijk positieve effecten ketogeen dieet op psychische ziekten vast

De aanwijzingen dat het ketogeen dieet een rol kan spelen bij de behandeling van psychische ziekten worden steeds sterker. In een recent gepubliceerde studie werd een flinke afname van de klachten geconstateerd bij patiënten met zowel depressies als psychoses.

Wereldwijd kampen 85 miljoen mensen met ernstige bipolaire of psychotische klachten en 280 miljoen met zware depressies. Hoewel medicatie de klachten kan verlichten, worden ze er zelden mee weggenomen. Slechts 23 procent van de schizofreniepatiënten reageert bijvoorbeeld goed op antipsychotica, waarbij de medicijnen vaak ten koste gaan van de levenskwaliteit en -duur.

Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat voeding een rol kan spelen bij de behandeling van mentale aandoeningen, wordt er nog weinig onderzoek naar gedaan. Dat het ketogeen dieet bij de bestrijding van epilepsie kan helpen is welbekend. Omdat epilepsie en de bipolaire stoornis veel neurochemische overeenkomsten hebben, kan worden verondersteld dat het dieet ook gebruikt kan worden bij bepaalde psychiatrische aandoeningen. Een onlangs gepubliceerde studie bevestigt dat.

20 gram koolhydraten per dag

Voor de studie werden 31 volwassen patiënten met ernstige psychische aandoeningen waaronder depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld. Daarbij werd een ketogeen dieet toegepast waarbij de inname van koolhydraten werd beperkt tot 20 gram per dag. Drie patiënten wisten het dieet minder dan 14 dagen vol te houden en werden uit de eindanalyse verwijderd. De andere patiënten hielden het dieet tot 248 dagen vol.

De ernst van de aandoeningen voor en na de behandeling werd vastgesteld met gangbare instrumenten zoals de Hamilton Depression Rating Scale en Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Bij zowel patiënten die van depressies als van psychoses last hadden, verminderden de klachten sterk. De gemiddelde score op de Hamilton Depression Rating Scale ging bijvoorbeeld omlaag van 25,4 naar 7,7. Ook het gewicht en de bloeddruk van de patiënten gingen erop vooruit.

Verder onderzoek

“Onze observaties rechtvaardigen verder onderzoek naar het potentieel van het ketogeen dieet om het leven van mensen met een psychische aandoening te verbeteren”, schrijven de onderzoekers. ‘Rechtvaardigen’ zou je zacht uitgedrukt kunnen noemen. Honderden miljoenen mensen wachten met smart op een betere behandeling van hun psychische aandoening. Hoog tijd dat de medische wetenschap deze mogelijkheid serieuzer neemt.

Het onderzoek

Lees ook

ketogeen dieet bij bipolaire stoornis

Ketogeen dieet bij bipolaire stoornis en schizofrenie

Steeds meer onderzoek wijst op een verband van voeding en psychische ziektes. Kan het ketogeen dieet bipolariteit verlichten?

psychische ziekten en het ketogeen dieet

Bram Bakker over psychische ziekten en het ketogeen dieet

Bram Bakker, zelf opgeleid als psychiater, is uitgever van Brain Energy, het geruchtmakende boek over de oorzaken van psychische aandoeningen. Een interview over het bijzondere boek. ‘Zoals er in de behandeling van kanker met de immunotherapie echt iets bij kwam, zo kan met dit boek in de GGZ een grote stap worden gezet.’

Brain Energy - boek door Christopher Palmer

De puzzel compleet: een sluitende theorie voor alle psychische aandoeningen

Voorpublicatie van Brain Energy, het boek van Christopher Palmer dat een samenhangende verklaring geeft van alle psychische aandoeningen.

Brain Energy - boek door Christopher Palmer

Brain Energy

Een revolutionair boek over psychische klachten Brain Energy, het revolutionare boek van Christopher Palmer, is in het Nederlands beschikbaar! In het boek beschrijf Palmer hoe we psychische klachten kunnen begrijpen en wat we eraan kunnen doen. Lees wat psychische aandoeningen veroorzaakt en hoe we deze oorzaken écht kunnen tegengaan – in plaats van vooral symptomen bestrijden....