Gedrag is de sleutel tot leefstijlaanpassing

Leefstijlaanpassing is cruciaal om Nederland gezonder te maken, maar zonder gedragsverandering geen leefstijlaanpassing. Toch wordt gedragskennis stelselmatig ondergewaardeerd, stellen twaalf vooraanstaande wetenschappers in een position paper dat vandaag wordt gepubliceerd. In het paper dat mede op initiatief van platform Lifestyle4Health is geproduceerd, worden aanbevelingen gedaan om gedragsexpertise beter te benutten.

Het veranderen van ingesleten gewoonten is lastig, zelfs als mensen het belang ervan inzien. Denk aan het kerkhof van goede voornemens in de eerste maanden na elke jaarwisseling… “Gedragsverandering”, schrijven twaalf gedragswetenschappers dan ook in het position paper Gedragsexpertise is de sleutel tot effectief leefstijlbeleid dat vandaag wordt gepubliceerd, “is niet een kwestie van één keer een instructie geven.” Mensen hebben intensieve ondersteuning nodig: om gemotiveerd te raken, om ander gedrag aan te leren en het in het dagelijks leven te verankeren.

Covidpandemie

Tijdens de covidpandemie bleek maar weer eens: alleen mensen informeren of adviseren is niet voldoende om beleid uitgevoerd te krijgen. Toch is aandacht voor gedrag doorgaans een ondergeschoven kindje. Met hun paper willen de wetenschappers daar verandering in brengen.

De wetenschappers zijn afkomstig van een keur van Nederlandse universiteiten en van TNO. Een van de redenen voor het gebrek aan aandacht voor gedragswetenschappelijke expertise kan zijn dat de complexiteit van het duurzaam veranderen van gedrag wordt onderschat, stellen ze. Het resultaat is echter dat programma’s of maatregelen vaak de plank misslaan.

Aanbevelingen

Aanbevelingen die de wetenschappers in het paper doen zijn onder meer het betrekken van gedragswetenschappelijke kennis bij de ontwikkeling van zorgbeleid, kennis over gedragsverandering meenemen bij de inrichting van een gezonde leefomgeving, gedragswetenschappers inzetten bij het opleiden van leefstijlprofessionals, en meer in onderzoek naar gedragsverandering op het gebied van leefstijl en gezond leven investeren.

Lees het position paper

Lees ook

‘Overheid, zorg dat mensen meer grip op hun leven hebben’

Het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid lijkt op het lijf van Je Leefstijl Als Medicijn geschreven.

2diabeat in 25 wijken actief

Inmiddels is 2diabeat in 25 wijken actief. De wijkgerichte aanpak voor het tegengaan van diabetes type 2 lijkt een schot in de roos.

Ongezonde leefstijl is gedrag

Ongezonde leefstijl is gedrag, en gedrag is taai

Een belangrijk deel van de mensen is zonder goede gespecialiseerde leefstijlzorg niet in staat om te veranderen. Ongezonde leefstijl is gedrag en gedrag is taai

gedrag vasthouden

Waarom is ander gedrag vasthouden zo lastig?

Waarom is ander gedrag vasthouden zo lastig? Dr. Pepijn van Empelen gedragsveranderkundige bij TNO bespreekt in dit artikel deze vraag.

E-health en ervaringsdeskundigen

Op weg naar optimale leefstijlcoaching – hoe TNO ervaringsdeskundigen inzet

Coaching met behulp van ervaringsdeskundigen biedt veel voordelen, aldus TNO-onderzoek