Erasmusziekenhuis opent leefstijlloket

Ziekenhuisartsen die vinden dat hun patiënten baat hebben bij een gezondere leefstijl, willen ze soms kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp op dat gebied. Onlangs opende het Erasmus MC een leefstijlzorgloket.

Overgewicht houdt verband met ruim tweehonderd aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. “Ook houdt het verband met verschillende vormen van kanker, ernstiger beloop van infecties zoals corona, depressie en onvruchtbaarheid”, aldus Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist-endocrinoloog in het Erasmus MC, in een artikel op de website van het ziekenhuis.

Maar ook al is overgewicht samen met roken een grote oorzaak van ziekte, in de ziekenhuiszorg is er over het algemeen nog weinig aandacht voor de leefstijl. Met een nieuw leefstijlzorgloket, waarvan Van Rossum initiatiefnemer is, wil het Erasmus daar verandering in brengen.

Meer initiatieven

Het Erasmus staat niet alleen. In verschillende ziekenhuizen waaronder in Den Bosch, Geldrop en Amsterdam worden ook dergelijke loketten geopend, of wordt er onderzoek naar gedaan. Wat we volgens Van Rossum op dit moment vooral doen is alle tweehonderd aandoeningen die door obesitas worden veroorzaakt of verergerd met medicatie of operaties behandelen. “Maar wat we zouden móeten doen, is meer inzetten op zorggerelateerde preventie. Dat betekent dat we een gezonde leefstijl onderdeel maken van de reguliere behandeling.”

Zo’n leefstijlbehandeling hoeft meestal niet in het ziekenhuis zelf plaats te vinden. Het ziekenhuis kan de patiënt wel de weg wijzen. Samen met een projectleider heeft Van Rossum een netwerk van eerstelijnszorgverleners opgebouwd. De leefstijlzorgcoördinator van het leefstijlloket zorgt voor de overdracht naar bijvoorbeeld een beweegprogramma, gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), diëtist, buurtwandelcoach of fysiotherapeut.

Bekostiging

Het leefstijlloket van het Erasmus MC begint bescheiden: artsen van acht (sub)specialismen kunnen ernaar doorverwijzen. Uiteindelijk moet de dienst voor alle patiënten beschikbaar komen. Over de bekostiging van het werk van dit soort loketten is nog weinig duidelijkheid. Er is geen algemene vergoeding beschikbaar. Ten behoeve van het leefstijlzorgloket in het Erasmus MC is men een partnership met verzekeraar VGZ aangegaan.

Meer informatie

Lees ook

Ziekenhuizen hebben preventiestrategie nodig

BeBright deed onderzoek naar preventie in ziekenhuizen. Een strategische aanpak ontbreekt doorgaans.

Leestip: de uitdagingen van de leefstijlgeneeskunde

Hanneke Molema zet de uitdagingen van de leefstijlgeneeskunde op een rij. Professionals die dicht bij de mensen staan spelen een grote rol.

Leestip: ‘Artsen, maak obesitas bespreekbaar’

Artsen moeten obesitas bespreekbaar maken, aldus hoogleraar Liesbeth van Rossum in een interview

2diabeat in 25 wijken actief

Inmiddels is 2diabeat in 25 wijken actief. De wijkgerichte aanpak voor het tegengaan van diabetes type 2 lijkt een schot in de roos.

Liesbeth van Rossum wat maakt afvallen nou zo moeilijk

Professor Liesbeth van Rossum - wat maakt afvallen zo moeilijk

In deze korte video legt Professor Liesbeth van Rossum uit dat afvallen vaak meer is dan voeding. Stress, slaaptekort, hormonen, medicijnen tellen ook mee.

Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In #GezondHelmond werkt cardioloog Jeroen Lammers aan een wijkgerichte aanpak.

2diabeat de wijkaanpak

2diabeat

Het programma 2diabeat zet zich net als Stichting Je Leefstijl Als Medicijn in om een trendbreuk in de toename van diabetes type 2 te realiseren