De natuur moet in het zorgpakket

Als mensen ertoe worden aangezet de natuur op te zoeken, heeft dat verschillende gezondheidseffecten waaronder een lagere bloeddruk en een betere mentale gezondheid. Het lijkt een kwestie van tijd voordat zorgprofessionals de natuur aan patiënten gaan voorschrijven. Het bos komt in het zorgpakket.

‘Alstublieft, hier is uw recept. U hoeft niet langs de apotheek. Gewoon deze wandelroute volgen.’

Buiten in de natuur zijn is heilzaam, dat weet iedereen die het wel eens doet. Nu is er ook wetenschappelijk bewijs voor. In een systematisch onderzoek werden de beschikbare studies van ‘natuur-voorschrijving’ door zorgprofessionals op een rij gezet. In sommige landen lopen inmiddels pilotstudies met deze vorm van geneeskunde.

Bloeddruk daalt 5 punten

Australische onderzoekers zetten de bestaande studies naar natuur-voorschrijving op een rij. In totaal vonden ze 28 bruikbare studies waarin patiënten door zorgprofessionals werden doorverwezen naar een georganiseerd programma waarin ze werden gestimuleerd om tijd in de natuur door te brengen. Bij de patiënten die aan de programma’s meededen daalde de bloeddruk aanzienlijk: de systolische bloeddruk ging gemiddeld bijna 5 en de diastolische 4 punten omlaag. Ook op mentaal gebied, met name bij depressiviteits- en angstklachten, waren er flinke verbeteringen. Het dagelijks aantal gelopen stappen ging eveneens omhoog.

Sociale natuur-voorschrijving

Buitenactiviteiten zoals wandelen en tuinieren zijn goedkoop en hebben weinig vervelende bijwerkingen, behalve misschien soms een nat pak. In sommige landen lopen al pilots met natuur-voorschrijving en een variant erop: sociale natuur-voorschrijving waarbij de buitenactiviteiten een sociale component hebben, zodat zowel van de gezondheidseffecten van het groen als de gezelligheid wordt geprofiteerd.

Volgens professor Xiaoqi Feng, een van de Australische onderzoekers, is het nu zaak uit te zoeken hoe de natuur-voorschrijving het beste kan worden georganiseerd. Uit een eerdere studie van Feng bleek dat mensen die meer bomen in hun leefomgeving hebben zich gezonder voelen en minder psychische stress rapporteren. Maar mensen in lagere inkomensgroepen die vaak de grootste gezondheidsrisico’s lopen, wonen vaak ik buurten met minder groen. “Wat we niet willen is dat natuur-voorschrijving een luxeartikel wordt voor de rijken die al toegang hebben tot stranden en veel hoogwaardige groene ruimte”, aldus Feng in een artikel op een Australische website. “We willen dat iedereen deze voordelen kan hebben.”

Lees de studie

Lees ook

Bewegen anderhalf keer zo effectief als medicijnen bij mentale ziektes

Voor de behandeling van mentale aandoeningen zoals depressie en angststoornis blijkt bewegen het beste alternatief

Sociaal werk kan spil worden in zorgpreventie

Sociaal werk kan spil worden in zorgpreventie

Het sociaal werk is goed gepositioneerd om de zorgpreventie te coördineren, aldus Ronald van Litsenburg van LEVgroep

Interview verouderingsonderzoeker David van Bodegom

Interview verouderingsonderzoeker David van Bodegom

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe ze iemand kunnen helpen. Professor David van Bodegom over de kracht van peercoaching in de zorg.