Voor het integreren van leefstijlgeneeskunde binnen een huisartsenpraktijk zijn verschillende middelen. Je kan patiënten een goed advies geven in een beperkte tijd. Dit kan geprobeerd worden door middel van de PACT methode. De PACT methode houdt het volgende in:

Persoonlijk: exploreer wat belangrijk is voor de patiënt. Wat is de intrinsieke motivatie van de patiënt om zich te houden aan een gezonde leefstijl.

Access (toegang): Geef patiënten toegang tot informatie, goede begeleiding, handvatten om te trainen en wijs ze op verschillende apps. Hoe meer toegang patiënten hebben tot juiste informatie hoe grote de kans is dat zij zich aan de nieuwe leefstijl zullen houden.

Commitment (toewijding): Ga na waarom mensen iets willen veranderen. Wat is hun hogere doel in het leven en waarin zijn zij toegewijd en waarom? Speel hierop in tijdens het consult.

Therapeutic alliance (verbondenheid): Zorg voor een grote toewijding als arts. Hoe groter de toewijding van de arts aan zijn patiënten, hoe meer therapietrouw de patiënten zijn en hoe minder klachten ze ervaren.

Een andere oplossing is een groepsgerichte interventie in plaats van een individuele aanpak. Een huisarts merkte dat het leefstijladvies geven erg lastig was in de praktijk. Dit kwam niet alleen door de korte tijd die ze met patiënten had, maar vaak waren leefstijlconsulten ook te duur of voelden patiënten zich niet betrokken. Patiënten misten het vertrouwen zelf invloed uit te kunnen oefenen op hun gezondheid. Daarbij hadden veel patiënten ook geen goed supportsysteem om zich heen. Ze hadden behoeften aan mensen om zich heen die hen ondersteunden tijdens hun pogingen om hun leefstijl aan te passen en die ze konden stimuleren om door te gaan.

De huisarts had als oplossing hiervoor een supportgroep opgericht van ongeveer 10 tot 12 patiënten waarmee ze met de groep 90 minuten in ging op leefstijl, lichamelijk onderzoek, uitslagen van bloedonderzoek en medicatie. Ze onderwees haar patiënten over de ziekten en hoe ze zelfvertrouwen konden opbouwen om zelf hun leefstijl aan te pakken. Het belangrijkste daarbij was de support die de patiënten haalden uit de groep, iedereen had problemen met zijn/haar gewicht en ze voelden zich zo gesteund en begrepen. Dit motiveerden de patiënten om met elkaar een gezonde leefstijl aan te gaan en te behouden.