Signalement Farmamarketing

De Mythe van sterke cholesterolverlaging en the Lower the better

Afgelopen week ontving u een uitgebreid signalement over de nieuwe multidisciplinaire richtlijn CardioVasculair RisicoManagement en de daarop gebaseerde NHG-standaard. Meer dan de helft van de commissieleden die de richtlijn opstelden, blijkt conflicterende belangen te hebben in de vorm van financiële en zakelijke bindingen met de farmaceutische industrie.

Die belangenverstrengelde commissie besliste uit naam van alle artsen in Nederland dat het LDL-cholesterol bij patiënten verder omlaag moet van 2,5 naar 1,8 mmol/liter. Dat betekent dat massaal peperdure injecties PCSK-9-remmers, zoals Repatha, voorgeschreven moeten worden. Farmaceutische bedrijven zullen daarmee meer dan een half miljard euro omzet per jaar genereren.

De reacties op het signalement waren ongekend van omvang. Met name huisartsen lieten weten dat hun gevoelens van vele jaren werden vertolkt en dat ze geen uitvoering zouden geven aan deze richtlijn. Ook van specialistische zijde kwam bijval die met name aangaf dat er geen enkel bewijs is voor het verlagen van het cholesterolgehalte naar 1,8, zomin als destijds naar 2,5 mmol/l. Ook geen zogenaamde circumstantial evidence, anders dan aannames en extrapolaties. Dat wordt vaak gedebiteerd: er zou veel circumstantial evidence zijn voor het nut van sterke cholesterolverlaging. Nu is circumstantial evidence volstrekt onvoldoende bewijs voor preventieve geneeskunde. Het preventief toedienen van medicatie louter uit voorzorg vereist de hoogste graad van bewijs voor effectiviteit en veiligheid. Van PCSK-remmers bestaan geen langlopende onderzoeken zodat de veiligheid onbekend is en de kortlopende onderzoeken laten geen winst op sterfte zien en geen klinisch relevante winst.

Terug naar de verlaging van 1,8 mmol/l. In scherp contrast met dat schermen met circumstantial evidence bestaat er een overvloed aan hard en goed  bewijs in de vorm van alle grote interventie-onderzoeken die onmiskenbaar laten zien dat sterke cholesterolverlaging geen verbetering geeft van klinisch relevante uitkomsten, in het bijzonder geen enkele daling van de sterfte.

Bijna alle reacties lieten weten het zomaar verlagen van cholesterolwaarden tot ver beneden de waarden die van nature voorkomen, van de hand te wijzen.

Artsen in Nederland moeten nu in het geweer komen en duidelijk kenbaar maken dat zij hun patiënten niet bloot zullen stellen aan deze commerciële beïnvloeding die wordt ondersteund door een vrij kleine groep artsen die belang hebben bij een goede relatie met farmaceutische bedrijven.

Ook u kunt  bezwaar maken door deze e-mail of alleen de bijlage te verspreiden onder werkers in de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. De farmaceutische industrie beschikt anders dan artsen over onbeperkte communicatiemiddelen om hun belangen te dienen.

Vandaar deze oproep om nog dit weekeinde dit bericht zo breed mogelijk te willen verspreiden. 

Bij voorbaat veel dank daarvoor.

AVROTROSRADAR zendt a.s. maandag een special uit over cholesterolverlaging. Langdurige research door een speciaal team ligt daaraan ten grondslag. Men heeft zich aan de hand van uitgebreide literatuurstudie en raadplegen van een groot aantal deskundigen een gedegen oordeel gevormd en getracht om dat in een mediageschikte vorm te presenteren.

Deze uitzending beveel ik u warm aan. Klik hier voor de aankondiging van AVROTROS.

Deze video vond ik op YouTube over hoe artsen reclame maken voor medicijnen.

GEWIEKSTE  FARMAMARKETING  GAAT  MILJARDEN  KOSTEN, 

MAAR  NEDERLAND  SLAAPT  NOG  (MEI 2019)

 

Deze week is een nieuwe NHG-standaard CVRM uitgekomen. Die verschilt niet van een multidisciplinaire richtlijn CVRM die deze maand het licht zag. Een commissie van huisartsen, cardiologen en internisten met ongekend veel conflicterende belangen bracht die nieuwe multidisciplinaire richtlijn uit, die Nederland tenminste een half miljard euro of meer gaat kosten op jaarbasis. De richtlijn adviseert namelijk een streefwaarde van 1,8 mmol/l voor het zogenaamde LDL-cholesterol voor grote groepen mensen. Die waarden kunnen vrijwel niet gehaald worden met de gangbare orale cholesterol-verlagers maar wel met de nieuwe gepatenteerde PCSK-9-remmers. Dat zijn de peperdure injecteerbare cholesterolverlagers (o.a. Repatha) die meer dan 6.000 euro per patiënt per jaar kosten. Onderzoeken wijzen uit dat je door die middelen geen dag langer leeft, iets wat de richtlijncommissie, opmerkelijk genoeg, beaamt. Ze zijn bovendien onbewezen veilig bij voortgezet gebruik.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Vanaf heden zullen in Nederland extreem dure geneesmiddelen moeten worden ingezet om de sterke LDL-cholesterolverlaging te bereiken die een nieuwe richtlijn voorschrijft. Die geneesmiddelen, de zogenaamde PCSK-9-remmers, zoals bijvoorbeeld Repatha, zijn echter bewezen onwerkzaam op harde eindpunten en onbewezen veilig.

In Amerika hebben de cardiologische beroepsorganisaties al in 2013 afstand genomen van LDL-cholesterolverlaging “as surrogate marker for cardiovascular diseases”. Navolging daarvan wordt hier tegengehouden met hulp van belangenverstrengelde artsen.

Een marketingoffensief voor deze PCSK-9-remmers is reeds gestart met dus onbekende gezondheidsgevolgen en ongekend grote financiële consequenties. 

Nederland moet zich snel realiseren wat er op het spel staat en daarnaar handelen.

Besloten Facebookgroep voor mensen die elkaar motiveren hun diabetes om te keren met leefstijl als medicijn; een pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. We hebben live video’s en delen recepten. Veel leden zijn inmiddels medicatievrij en gezond afgevallen.

Wil jij ook je diabetes omkeren met Je Leefstijl Als Medicijn? Word dan geheel vrijblijvend en gratis lid van onze groep.

Deze groep is uitsluitend toegankelijk voor mensen met diabetes type 2.

Besloten Facebookgroep voor mensen die willen starten met het ketogeen dieet in combinatie met Intermittent Fasting om gezondheidsredenen of om af te vallen.

Het sponsor bedrag tot nu toe: 1.272,20 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail [email protected] of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13