Donderdag 12 april 2018 15.00-17.00

ASP A1E-2, Europees parlement, Brussel

Vooraanstaande personen uit de Europese medische wereld bundelen hun krachten tegen de machtige farmaceutische industrie, de levensmiddelenindustrie en de gezondheidsadviezen die miljoenen schade berokkenen.

Onderstaande video is het gedeelte van de lezing door Professor Hanno Pijl lid van onze RvA die aan de hand van mijn case laat zien dat leefstijl als medicijn een veel effectiever medicijn is dan de medicatie die ik kreeg voorafgaande aan mijn leefstijlinterventie.

Dit is de volledige registratie zoals die gemaakt is door Ivor Cummins bekend van zijn blog The Fat Emperor

Vijf van de belangrijkste namen in de Europese Geneeskunde bundelen hun krachten in het Europese Parlement om de dekmantel weg te nemen van de duistere wereld van het lobbyen en te onthullen hoe Big Food en Big Pharma voedings- en medische richtlijnen beïnvloeden waardoor de levens van miljoenen mensen op het spel worden gezet.

Deze vereniging van krachten zal de stilzwijgende afspraken blootleggen die bestaan tussen politici, gerespecteerde medische instellingen, liefdadigheidsinstellingen en medische tijdschriften om financieel gewin, die hebben geleid tot een zee van onjuiste informatie met desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid wereldwijd.

Dit is een gezamenlijk optreden van een topcardioloog uit het Verenigd Koninkrijk, Dr. Aseem Malhotra, een leider in de campagne tegen suiker en overmatig geneesmiddelgebruik, de directeur van het Centre of Evidence Based Medicin, de Universiteit van Oxford, de voormalig president van de Royal College of Physicians en voormalig arts van de koningin, een top hoogleraar Diabetologie, een bekroonde medische wetenschapsjournalist en een vooraanstaande Engelse voedingsdeskundige.

Dr. Malhotra zal bepleiten dat de Europese gezondheidsadviezen voor de bevolking jarenlang onjuist en gevaarlijk zijn geweest. Wereldwijd dreigt de gezondheidszorg de komende jaren te bezwijken onder de alsmaar toenemende vraag die door twee zaken wordt bepaald: de stijgende belasting door chronische ziekten, die veroorzaakt worden door leefstijl en volledig voorkomen kunnen worden, en overbehandeling, waardoor miljoenen mensen geneesmiddelen gebruiken en ingrepen ondergaan die geen enkele toegevoegde waarde hebben maar de nationale economieën wel miljarden kostten.

Indien alle diabeten (type I en II) in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen zouden volgen die gebaseerd zouden zijn op het bewijs uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en de huidige aanbevelingen van de overheid om vetarm te eten zouden negeren, zou de afhankelijkheid van medicijnen voor diabetes en insuline met meer dan 50% afnemen, hetgeen de NHS jaarlijks honderdduizenden ponden zou besparen.

Medicatie tegen diabetes alleen al kost de NHS momenteel meer dan een miljard pond per jaar, terwijl de volledige behandeling meer dan 14 miljard pond kost, ofwel £25.000 per minuut.

Het panel zal blootleggen hoe de voedings- en drankenindustrie en de grote farmaceuten een diepgaande invloed hebben op het beleid, waardoor artsen gedwongen worden om onnodige en mogelijk schadelijke behandelingen voor te schrijven in plaats van dat zij patiënten kunnen helpen met eenvoudige oplossingen op het gebied van leefstijl.

In het VK gebruikt meer dan de helft van alle volwassenen tenminste één door een arts voorgeschreven geneesmiddel en 50% van alle 70 plussers gebruikt er minstens drie. Er wordt geschat dat voorgeschreven medicatie de derde meest voorkomende doodsoorzaak is na hartziekten en kanker.

Het panel zal verklaren dat evidence-based medicine (op wetenschappelijk bewijs gebaseerde geneeskunde) is “gekaapt” door grote belangenconflicten op het hoogste niveau, en zal gewetenloze lobby-praktijken onthullen die winsten doen vergroten ten koste van de publieke gezondheidszorg.

Zij zullen een dringende oproep doen om op zeer korte termijn in heel Europa een campagne te starten om het geneesmiddelgebruik te verminderen en tegelijkertijd verbeteringen in leefstijl te bewerkstelligen en de noodzaak bespreken om een onderzoek te beginnen vergelijkbaar met de Chilcott-inquiry naar de bias in informatie over geneesmiddelen, die miljoenen patiënten schade berokkenen, net zoals de schandalen in de tabaksindustrie waar in het verleden ook informatie werd achtergehouden.

Een volledige herziening van de voedingsrichtlijnen zou obesitas, type 2 diabetes en hartziekten doen verdwijnen en de Europese overheden jaarlijks miljarden besparen.

Dr Malhotra en zijn panel zullen  in het Europese Parlement voor het eerst nooit eerder gepubliceerde schandalen en schokkende waarheden onthullen met betrekking tot de Europese obesitas- en overmedicatie crisis, met als bedoeling de agenda voor de toekomst te bepalen.

Aansluitend zal het panel een persconferentie geven en beschikbaar zijn voor interviews door leden van de pers en het event zal ook live te volgen zijn op de Facebookpagina van DietDoctor.com https://en-gb.facebook.com/TheDietDoctor/

Dit belooft de belangrijkste gebeurtenis te worden op het gebied van gezondheid van dit decennium. Er zal zeer veel belangstelling zijn, dus het is essentieel om van tevoren te registreren.

Panellijst:

Dr Aseem Malhotra

Door Jamie Oliver beschreven als een bron van inspiratie, internationaal vermaard cardioloog en auteur van de best seller The Pioppi Diet, Dr Aseem Malhotra is één van de invloedrijkste en bekendste campagnevoerders op het gebied van gezonheid en een pionier van de leefstijlgeneeskunde beweging in het VK. Hij publiceert regelmatig in wetenschappelijke medische tijdschriften en kranten zoals de Guardian, de Telegraph en de Daily Mail en hij is regelmatig te zien en te horen op radio en tv in zijn campagne tegen suiker en om de schadelijkheid van overmatig geneesmiddelgebruik onder de aandacht te brengen. Zijn documentaire “The big fat fix” beleefde zijn première in het Britse parlement. Hij is woordvoerder van de Academy of Medical Royal Colleges Obesity en Choosing Wisely stuurgroepen en werd in 2015 het jongste lid dat ooit benoemd werd tot de Raad van Toezicht van gezondheids Denktank, The King’s Fund. In 2016 werd hij door Debretts genoemd als een van de meest invloedrijke personen in de medische wetenschap in het VK.

Professor Carl Heneghan

Hij is Professor in Evidence Based Medicine aan de universiteit van Oxford,  klinisch epidemioloog en een leider en expert in Evidence Based Medicin, onderzoeksmethoden en “regulatory science”. (Regulatory science is het wetenschapsdomein gericht op de ontwikkeling en validatie van nieuwe standaarden en instrumenten die de beoordeling van de werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen, met als doel evenwichtige en transparante regulatoire besluitvorming optimaal faciliteren. Door analyse van de regulatoire kaders zelf en van de effectiviteit ervan kan regulatory science ook de algemene kennis van deze systemen vergroten. CBG  https://www.cbg-meb.nl/over-cbg/regulatory-science, 7/4/2017) Zijn werk omvat onderzoek naar geneesmiddelen en apparatuur, het adviseren van overheden en evidence based gezondheidszorgprojecten. Hij is adviseur van o.a. de WHO, de US FDA en de Britse overheid. Hij leide de Systematic Reviews over Tamiflu en is directeur van een WHO samenwerkingscentrum dat de evidence voor niet overdraagbare ziekten wil verbeteren. Hij is twee maal uitgeroepen tot een van de top 100 NHS klinische leiders door de HSJ. In 2018 kreeg hij de NIHR Senior Onderzoeker status als één van de meest prominente en prestigieuze onderzoekers die fondsgelden krijgt van de NIHR. Carl is directeur van het Centre for Evidence Based Medicine en heeft meer dan 300 peer-reviewed publicaties.

Deborah Cohen

Als prijswinnend, freelance, medisch gekwalificeerd, journalist, redacteur en consultant, heeft Deborah over vele ingewikkelde medische, onderzoeks- en wetenschappelijke onderwerpen geschreven zoals de regelgeving omtrent geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, toegang tot preklinische en klinische gegevens, kosten van geneesmiddelen, integriteit en belangenverstrengeling op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Deborah was de eerste onderzoeksredacteur van de BMJ ooit en heeft documentaires gemaakt en geco-produceerd voor BBC programma’s (Panorama, Newsnight, File on 4) en Channel 4 (News, Dispatches) over medische onderwerpen.

Professor Hanno Pijl

Hanno is internist-endocrinoloog in het LUMC en Hoogleraar Diabetologie sinds 2007. Hij werkt als internist en is co-auteur van meer dan 200 publicaties in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften, vooral over obesitas en type 2 diabetes. Hij was lid van de Voedingsraad van 2008 tot 2016. Hij is voormalig voorzitter (2014-2017) van het Partnerschap Overgewicht Nederland en is momenteel mede-voorzitter van een samenwerkingsverband tussen het LUMC en TNO met als doel een kennis- en innovatiecentrum voor leefstijlinterventies in de gezondheidszorg op te zetten.

Sir Richard Thompson

Richard was de lijfarts van de Britse Koningin van 1984 tot 2005 en is de voormalig voorzitter van de Royal College of Physicians in Londen. Hij studeerde geneeskunde in Oxford en St Thomas’ Hospital en was gespecialiseerd in maag- darm- en leverziekten. Van 2003 tot 2010 was hij penningmeester van de Royal College of Physicians en in 2010 werd hij verkozen tot voorzitter. Hij heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar statines (middelen tegen verhoogd cholesterol) nadat onderzoek had aangetoond dat bestaande onderzoeksdata uit trials onjuist waren.

Sarah Ann Macklin

Zij werd beschreven als de Jamie Oliver van de modellenwereld door de Marie Claire; de voedingsdeskundige en bekroond journaliste Sarah Ann Macklin begon haar carrière als succesvol Brits model. Daar zij altijd al belangstelling had voor voeding, begon zij een studie in Humane Voeding met als doel de modewereld te veranderen door modellenbureaus en modellen te onderwijzen in het belang van gezonde voeding. Zij heeft publiekelijk veel kritiek geuit op de huidige “low fat” voedingsrichtlijnen, die zij verantwoordelijk houdt voor de epidemieën van zowel DM ll als overgewicht en zij vindt dat aandacht en verandering direkt noodzakelijk zijn.

Onderstaande foto: Dr. Aseem Malhorta, Professor Hanno Pijl, Professor Zbys Federowicz waar zij in hun vrije tijd samen de mogelijkheden van Leefstijl Als Medicijn bespreken Foto door Drs Esther van Zuuren

Asseem Malhorta Hanno Pijl
Dr. Aseem Malhorta, Professor Hanno Pijl, Professor Zbys Federowicz waar zij in hun vrije tijd samen de mogelijkheden van Leefstijl Als Medicijn bespreken Foto door Drs Esther van Zuuren

Boodschap aan de Premier van het Verenigd Koninkrijk Theresa May:

Negeer de voedingsrichtlijnen van de overheid om diabetes, obesitas en hartziekten te overwinnen en de NHS honderden miljoenen te besparen.

 De overheidsrichtlijnen die adviseren om koolhydraatrijke levensmiddelen zoals brood, pasta, aardappels en rijst als basisvoedsel te beschouwen worden afgedaan als 35 jaar durende hype die heeft geleid tot diverse aan overgewicht gerelateerde aandoeningen met desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid.

Door suiker en zetmeel in zijn dieet te beperken heeft een lid van het Europese Parlement met  diabetes type 1 zijn insuline behoefte met 50% kunnen verminderen.

Nathan Gill, lid van het Europees Parlement voor Wales, vraagt de Premier, Theresa May , die ook diabetes type 1 heeft, met klem om hetzelfde te doen.

Nieuwe gegevens van Diabetes.co.uk laten zien dat 30.000 patiënten met type I diabetes hun insuline behoefte hebben kunnen verminderen, sommigen zelfs met 80%,  door koolhydraatrijke zetmeelprodukten uit het dieet te schrappen.

Een vooraanstaand journalist die al 15 jaar leed aan diabetes type II heeft de ziekte binnen 5 maanden “omgekeerd” door de voedingsrichtlijnen van de overheid te negeren.

Hoofdverpleegkundigen van de NHS onthullen dat een koolhydraatarm, vetrijk Mediterraan dieet het beste werkt voor hartpatiënten.

Nathan Gill, lid van het Europes parlement voor Wales heeft een open brief gestuurd aan Premier Theresa May, waarin hij haar vraagt om met spoed de huidige voedingsrichtlijnen, waarin vetarme produkten worden aangeraden en geadviseerd wordt koolhydraatrijke producten als basis voor de voeding te nemen, te herzien.

Nadat hij de aanbevelingen van vooraanstaand Brits cardioloog Dr. Aseem Malhotra uit diens “revolutionaire” boek “Het Pioppi dieet” ging volgen, is het hem gelukt de hoeveelheid insuline die nodig is om zijn bloedglucose te reguleren met bijna 50 % te halveren.

“Het huidig advies van de overheid aan de bevolking is om koolhydraatrijke zetmeelprodukten als basis voor hun voeding te nemen. Deze richtlijnen zijn absoluut verkeerd en hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de toename van aan obesitas gerelateerde aandoeningen in het Verenigd Koninkrijk gedurende de laatste 30 jaar. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat dit advies en het aanraden van vetarme voedingsmiddelen, als gevolg van een wijziging in de richtlijnen van de Britse overheid in 1983 in navolging van de Verenigde Staten in 1977, een 35 jaar durende voedingshype is geweest, die duizenden jaren van verzadigende en voedzame volvette, volwaardige voeding eten, heeft vervangen met desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid” schrijft hij.

“Ik kan niet voldoende benadrukken hoezeer mijn leven ten goede is veranderd na het lezen van het op wetenschappelijke informatie gestoelde leefstijlgeneeskunde boek van de vooraanstaande Britse cardioloog Dr. Aseem Malhotra en hem in levende lijve ontmoet te hebben, door zijn aanbeveling op te volgen dat suikerinname van meer dan twee theelepels per dag voor een volwassene schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De huidige overheidsrichtlijnen staan wel 10 keer deze hoeveelheid toe.

Niet alleen zijn mijn bloedsuikers significant stabieler maar het is mij ook gelukt om mijn insuline behoefte met bijna 50% te reduceren, wat, zoals u ongetwijfeld zult beamen, heel uitzonderlijk is” vertelt hij de Premier.

In de brief noemt hij dat de schade van suikerconsumptie op de gezondheid begint bij een inname van meer dan twee theelepels suiker per dag maar onderzoek van Dr Malhotra, gepubliceerd in de BMJ in 2013 liet zien dat volgens de etiketten op levensmiddelen de bevolking geadviseerd werd om 22,5 theelepel suiker per dag te consumeren.

Uit onderzoek van de Sunday Times en Dispatches van Channel 4 bleek later dat meerdere leden van de commissie die advies uitbrengt aan de overheid over voeding, de Government’s Scientific Advisory Committee on Nutrition, financiële banden hadden met de suikerindustrie.

“Toezichthouders, wetenschappelijke instellingen, liefdadigheidsinstellingen en organisaties die een verantwoordelijkheid hebben naar patiënten en de hoogste standaarden van transparantie en wetenschappelijke integriteit zouden moeten zetten, spannen in plaats daarvan samen met de grote farmaceuten en de levensmiddelenindustrie om financiëel gewin, tot schade van de volksgezondheid.”

“Als Brits burger, diabeet en als politicus vind ik dit volstrekt onacceptabel. Nu ik zelf mijn gezondheid aanzienlijk verbeterd heb door de officiële overheidsrichtlijnen voor voeding te negeren, richtlijnen waarvan ik me nu duidelijk heb gerealiseerd dat ze niet gebaseerd zijn op onafhankelijk onderzoek, vraag ik u met klem hetzelfde te doen, als u dat niet al doet” schrijft hij.

“De geschiedenis van het aan banden leggen van tabaksgebruik zou ons geleerd moeten hebben dat wetgeving om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en acceptatie van roken te verminderen, de grootste invloed heeft gehad op de afname van het aantal rokers en was dit jaren eerder gebeurd, toen de eerste studies over de relatie tussen roken en longkanker werden gepubliceerd, dan hadden miljoenen gevallen van voortijdig overlijden aan longkanker en hartziekten voorkomen kunnen worden.

Ik geloof ook dat voor ons allen een rol is weggelegd om de huidige crisis in de gezondheidszorg te helpen oplossen. Met name politici hebben de grootste invloed als het erom gaat ervoor te zorgen dat beleid gebaseerd wordt op wetenschappelijk bewijs en zij kunnen door regelgeving kinderen en het publiek beschermen tegen de uitwassen van bedrijven voor wie winst de belangrijkste drijfveer is.”

“Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de rampzalige gevolgen van overmatig medicijngebruik door de bevolking. Bijna de helft van de bevolking in het VK gebruikt tenminste één geneesmiddel op voorschrift van een arts en 70% van de vijfenzeventigplussers gebruikt er tenminste drie. Er wordt geschat dat door artsen voorgeschreven medicijnen de derde meest voorkomende oorzaak zijn van overlijden na hartziekten en kanker.

Nu het steeds moeilijker wordt om de kosten van de NHS te betalen, zal onze volksgezondheidszorg in de toekomst genoodzaakt worden om de balans te verschuiven van geneesmiddelen die hoogstens tot marginale gezondheidswinst leiden en veel bijwerkingen hebben naar leefstijlinterventies als middel van eerste keus.”

Als alle patiënten met diabetes de aanbevelingen van Dr. Malhotra in “The Pioppie diet” zouden opvolgen, en hun insulinebehoefte met 50% zouden verminderen, “dan zou dit de NHS honderden miljoenen ponden besparen.”

“Donderdag 12 april a.s., organiseer ik een presentatie door Dr. Malhotra in het Europese Parlement met als titel “Big Food and Big Pharma, Killing for Profit?”, waarin Dr. Malhotra heel duidelijk uit de doeken zal doen waarom het systeem hervormd moet worden, waarom leefstijlgeneeskunde centraal moet staan als het gaat om verbetering van de gezondheid van de wereldbevolking en wat wij met zijn allen kunnen doen om de bevolking beter te informeren.

Hij zal uiteenzetten dat kleine veranderingen in het beleid al zouden leiden tot een spectaculaire  verbetering van de volksgezondheid waardoor ook de economische productiviteit enorm zou toenemen.” Hij schrijft

De brief waarin geadviseerd wordt om de aanbevelingen voor voeding en leefstijl uit het boek The  Pioppi Diet na te leven en de huidige overheidsrichtlijnen voor voeding te negeren om de gezondheid te verbeteren, wordt ondersteund door een aantal vooraanstaande artsen, diëtisten, verpleegkundigen en columnist en presentator Jon Gaunt die zijn type 2 diabetes heeft omgekeerd.

Sir Richard Thompson, voormalig voorzitter van de Royal College of Physicians en lijfarts van de Britse koningin van 1984 tot 2005 zei:

“Dr Aseem Malhotra verandert het gezicht van de geneeskunde en zijn revolutionaire boek “The Pioppi diet” zou door iedereen gelezen moeten worden.

Hanno Pijl, Hoogleraar Diabetologie aan het LUMC zei:

“Een groeiende rijkdom aan data toont de voordelen van de Pioppi (Mediterrane) leefstijl voor onze gezondheid in het algemeen en voor type 2 en type 1 diabetes in het bijzonder. Mijn ervaring als clinicus bevestigt deze data voortdurend. Terwijl de “Pioppi achtige” leefstijlmaatregelen diabetes type 2 kunnen omkeren bij de meerderheid van de patiënten, hebben zij ook voor type 1 diabeten veel voordelen in de zin van controle van de bloedsuikerspiegel en medicatiegebruik. Geneesmiddelen zijn niet het juiste antwoord op leefstijl gerelateerde aandoeningen. Leefstijl is tot op zekere hoogte een kwestie van keuzes maar wordt ook vergaand beïnvloed door de manier waarop we onze maatschappij inrichten. Om die reden rust op onze politici een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze maatschappij in de toekomst.”

Arjun Panesar, algemeen directeur van Diabetes.co.uk zei:

“Meer dan 30.000 mensen met type I diabetes nemen deel aan het  Low Carb Program sinds het van start ging in 2015. Dit programma is grotendeels in lijn met het Pioppi Diet. Meer dan 10% van de Britten met type I diabetes is lid van het programma, wat aantoont hoe belangrijk goede voorlichting en ondersteuning zijn. Data van patiënten met type I diabetes tonen een afname van insulinebehoefte met waarden tot 80%, verbetering in het herkennen van hypo’s en hypers, een afname van  het aantal ziekenhuisopnames en de ervaring dat de glucosespiegel beter onder controle is.”

Joan Gaunt, columnist en presentator zei:

“Ik was ruim 15 jaar een DM II patiënt maar in minder dan 5 maanden viel ik 25 kg af, keerde ik mijn diabetes om en kwam ik van al mijn medicijnen af waaronder tabletten voor hoge bloeddruk. Toen mijn NHS arts me vroeg hoe ik dit gedaan had, antwoordde ik “door uw voedingsrichtlijnen te negeren en in plaats daarvan een LCHF dieet te volgen, zoals Dr. Aseem Malhotra suggereert in zijn boek “The Pioppi diet”. Uit mijn onderzoek is duidelijk dat de NHS haar advies nu moet aanpassen en als zij dat zou doen, zouden nog miljoenen anderen afvallen, hun type 2 DM omkeren en de NHS miljoenen per jaar besparen. Niet dierlijk vet is de vijand, maar suiker, bewerkte voedingsmiddelen en koolhydraten.”

 Dr. Trudi Deaking PhD, dietiste en algemeen direkteur van X-Pert Health zei,

Voeding baseren op echt eten en daarbij geraffineerde koolhydraten en bewerkte vetten elimineren zoals in The Pioppi Diet, kan voordelen hebben voor de gezondheid door het voorkomen en managen van lange termijn aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hartziekten. Het volgen van een caloriebeperkt dieet beschadigt je metabolisme en leidt uiteindelijk tot gewichtstoename. Bereik je gezondheidsdoelen door niet te snacken en onbewerkte voedingsmiddelen bomvol nutriënten te eten. Dit eenvoudige advies kan patiënten beter maken en levens redden.”

 Raquel Britzke, Geregistreerd diëtiste in Harley Street nr 1 zei,

Mijn klinische ervaring is dat een voedingspatroon dat bewerkte en geraffineerde koolhydraten beperkt en volvette voeding omarmt, zoals geadviseerd in The Pioppi Diet, beslist de beste manier is om zowel type 1 als type 2 diabetes te managen en om blijvend gewichtsverlies te bereiken bij hen die leiden aan obesitas. De huidige overheidsrichtlijnen voor de voeding zijn onjuist en moeten dringend herzien worden. Vooral het advies aan diabeten om hun dieet te baseren op koolhydraten zoals pasta heeft schadelijke effecten gehad. Het is tijd om een stap terug te doen en te kijken naar de toepassing van deze aanbevelingen in de praktijk.”

Sarah Ann Macklin, voedingsdeskundige en journaliste zei,

“Uit de groeiende epidemie van obesitas (waarvan de overheidsdoelstelling was dat deze tegen 2021 zou zijn afgenomen) en type 2 diabetes blijkt duidelijk dat de huidige voedingsrichtlijnen niet werken. Voeding laag in verzadigd vet en hoog in geraffineerde koolhydraten heeft een nadelig effect op lipiden in het bloed en insuline spiegels. De extra aandacht voor calorieën tellen misleidt ook de gezondheid van onze natie. The Pioppi Diet, dat de nadruk legt op een dieet rijk aan gezonde vetten zoals omega 3, hoogwaardige eiwitten, fruit (in zijn geheel gegeten) en groenten steunt alle wetenschappelijke literatuur over het bestrijden van overgewicht en het reduceren van hart- en vaatziekten, wanneer het vergeleken wordt met het standaard westerse dieet.

Lynda Sackett, klinisch researchverpleegkundige in het Countess of Chester Hospital zei,

“Op 12 september 2017 kreeg mijn man Mike een groot hartinfarct na een zeer inspannende sessie op de roeiclub. Hij was gaan roeien met het idee dat hij zo meer calorieën zou verbranden en zou afvallen. Het grootste deel van zijn volwassen leven was hij te zwaar, ondanks dat hij een dieet volgde dat de meesten als gezond zouden beschouwen, gebaseerd op koolhydraatrijke zetmeelprodukten met zo nu en dan iets lekkers. Als research verpleegkundige ben ik meteen op zoek gegaan naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten over voeding en gelukkig leidde dit mij naar Aseem Malhotra en het boek The Pioppi Diet. Wat onmiddellijk een grote indruk op me maakte was het hoge niveau van wetenschappelijke  onderbouwing voor deze manier van eten en nog voordat we de Hartbewaking verlieten besloten we dat we de principes van het dieet zouden gaan volgen.

De ingreep waarbij een stent werd geplaatst op de nacht van het hartinfarct toonde gebieden met aderverkalking waarvan gezegd werd dat er mogelijk later nog een stent of bypass voor nodig zou zijn, afhankelijk van de schade aan de hartspier. Nadat we 12 weken het Pioppi Dieet hadden gevolgd werd ontdekt dat deze interventie niet meer nodig was en dat hij erin geslaagd was een deel van de schade te herstellen. Ik ben ervan overtuigd dat zijn dieet een grote rol heeft gespeeld in zijn herstel.

We eten nu voeding die rijk is aan natuurlijke vetten, groenten en een matige hoeveelheid eiwit en voor het eerst sinds vele jaren hebben we allebei een gezond gewicht. De belangrijkste bonus voor ons is dat we ons volledig verzadigd voelen na maaltijden en dat we geen behoefte hebben om te snacken of  suikerrijke tussendoortjes te eten.

Als research verpleegkundige, wil ik graag betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek om anderen te helpen aandoeningen zoals metabool syndroom en type 2 diabetes om te keren, aangezien dit onderwerp me enorm raakt nu ik van dichtbij de grote gezondheidsvoordelen gezien heb. Zou mijn man een vetarm dieet gevolgd hebben, dan zou hij het na een week al niet meer volgehouden hebben.

Het gemak waarmee deze manier van leven is vol te houden, is wat mensen zal helpen om de regie over hun gezondheid in eigen handen te nemen zonder de noodzaak om ontberingen te lijden.”

Richard Stantiford, direkteur van de Take Heart Group, Hartrevalidatie (geaffilieerd met het Royal Sussex Hospital) Brighton

“We hebben nu een kleine groep van herstellende hartpatiënten met type 2 diabetes (waarvan vele met het Metabool Syndroom) die enthousiast de voedingsprincipes volgen die beschreven worden in The Pioppi Diet. Ze doen regelmatig “cardio” oefeningen maar geven allemaal aan aanzienlijk te zijn afgevallen sinds het begin van januari 2018, toen ze hun voeding veranderden van de huidige “Eat well” richtlijnen (de Engelse Schijf van Vijf) naar het Pioppi koolhydraatarme Mediterrane dieet. Behalve een zichtbare afname in buikvet, hebben velen hun HbA1c verbeterd, triglyceriden verlaagd en lichte verbeteringen gezien in HDL-C. De veranderingen zijn aanzienlijk en alle patiënten voelen zich nu al zoveel beter en zijn erg blij met hun vooruitgang. Dank aan Dr. Aseem Malhotra! We zijn nu van plan om meer patiënten aan te moedigen om een op het Pioppi dieet gebaseerde aanpak van gezonde voeding te gaan volgen.”

***OPERATIONS NOTE*** 

BIG FOOD AND BIG PHARMA: 

KILLING FOR PROFIT?  

THURSDAY 12th APRIL 2018 15:00 – 17:00 

ASP A1E-2, European Parliament, Brussels 

TOP NAMES IN EUROPEAN MEDICINE JOIN FORCES AGAINST BIG PHARMA, BIG FOOD AND THE HEALTH ADVICE HARMING MILLIONS 

Five of the biggest names in European medicine are joining forces in the European Parliament to blow the cover on the dark world of lobbying and on how Big Food and Big Pharma are influencing dietary and medical guidelines putting millions of lives at risk.  

The unified show of force will expose collusion between politicians, respected medical institutions, ‘charities’ and medical journals for financial gain, resulting in an epidemic of misinformation with devastating consequences for health worldwide.  

The event will see top UK Cardiologist, Dr Aseem Malhotra, a leading figure in the campaign against sugar and too much medicine, joined by the director of the Centre of Evidence Based Medicine, University of Oxford, the past President of the Royal College of Physicians and former doctor to the Queen, a top international professor of Diabetes, an award winning investigative medical journalist and an eminent UK nutritionist.  

Dr Malhotra will argue that for years, public health advice across Europe got it dangerously wrong. With global health systems forecast to collapse in the next few years, two things are driving ever-increasing demand: The escalating burden of chronic disease, caused by entirely preventable lifestyle illnesses, and over-treatment, seeing millions taking drugs and undergoing surgeries that will provide zero benefit and as a result costing national economies billions.  

If all UK diabetics ( type 1 and type 2)  were to follow guidelines reflecting the independent scientific evidence , and ignore current low fat diet government guidelines it would reduce dependency on diabetes drugs and insulin by over 50%, saving the NHS hundreds of millions of pounds annually.  

Diabetes medication alone currently costs the NHS over a billion pounds per year, while treatment costs over 14 billion pounds, or £25,000 per minute.  

The panel will expose how the food and drinks industry and big pharmaceuticals have a pervasive influence over policy that sees doctors coerced into prescribing unnecessary and potentially harmful treatments rather than providing patients with basic lifestyle solutions.  

In the UK, more than half of all adults take at least one prescription medication with 50% of those over 70 on at least three. It is estimated that prescribed medication is the third most common cause of death after heart disease and cancer.  

The panel will state that evidence-based medicine has been hijacked by major conflicts of interest at the highest levels, and will reveal unscrupulous lobbying practises to drive up profits at the expense of public health.  

They will call for an urgent Europe-wide campaign to reduce the amounts of medications people are taking whilst improving lifestyles and discuss the need for a Chilcott-style inquiry into biased information on medicines harming millions of patients, comparing the scandals to past cover-ups in the tobacco industry.  

A complete dietary guidelines overhaul would reverse obesity, type 2 diabetes and heart disease and save European Governments billions every year.  

Dr Malhotra and his panel will speak exclusively in the European Parliament exposing never before publicised scandals and shocking truths relating to Europe’s obesity crisis and over-medication, in what is set to be an agenda-setting event.  

The panel will then hold a press conference and be available for interviews by members of the press and the event will also be streamed live on the Facebook page of diet doctor https://en-gb.facebook.com/TheDietDoctor/  

This promises to be the most important health event in a decade. Interest will be extremely high so pre-registration is vital. 

BIG FOOD AND BIG PHARMA: KILLING FOR PROFIT ? 

European Parliament, Brussels 

ASP A1E-2  

Thursday 12th April 15:00-17:00 

Members of the media are asked to register interest at:  

[email protected] 

A press conference will follow the event with opportunities for interview at 17:30 

Panellists: 

Dr Aseem Malhotra 

Described as an inspiration by Jamie Oliver, internationally renowned Consultant Cardiologist and best selling author of The Pioppi Diet, Dr Aseem Malhotra has become one of the most influential and well-known health campaigners, and a pioneer of the lifestyle medicine movement in the UK. He writes regularly in academic medical journals and print newspapers such as the Guardian, Telegraph and Daily Mail and is regularly seen on broadcast media in his campaign against sugar and highlighting the harms of too much medicine. His documentary film “The Big Fat Fix” premiered in British parliament. He is a spokesperson for the Academy of Medical Royal Colleges Obesity and Choosing Wisely Steering Groups and in 2015 became the youngest member to be appointed to the board of trustees of health think tank,The King’s Fund. In 2016 he was named by Debretts as one of the most influential people in science in medicine in the UK. 

Carl Heneghan  

Professor of Evidence Based Medicine at University of Oxford, Carl is a clinical epidemiologist and leading expert in Evidence-Based Medicine, research methods and regulatory science. His work includes investigating drugs and devices, advising governments on regulatory evidence and evidence-based healthcare projects. He is an advisor to the WHO, US FDA and the UK government amongst others. Carl led the Tamiflu systematic reviews, and he is Director of a World Health Organization Collaborating Centre that aims to improve the evidence for NonCommunicable Diseases. He has twice been voted one of the top 100 NHS clinical leaders by the HSJ. In 2018 he was awarded NIHR Senior Investigator status as one of the most prominent and prestigious researchers funded by the NIHR. Carl is Director of the Centre for Evidence-Based Medicine and has over 300 peer-reviewed publications. 

Deborah Cohen  

As an award-winning freelance medically qualified journalist, editor and consultant, Deborah has written about many complex medical, research and scientific issues such as drug and medical device regulation, access to preclinical and clinical data, cost of medicines, research integrity and conflicts of interest. Deborah was the first ever investigations editor of the BMJ and has reported and co-produced documentaries for BBC’s Panorama, Newsnight, File on 4, and Channel 4 News, and Dispatches focusing on medical issues. 

Hanno Pijl  

Hanno is an internist-endocrinologist at the Leiden University Medical Center and professor of Diabetology since 2007. He practices internal medicine and co-authored over 200 papers in peer reviewed scientific journals, primarily related to obesity and type 2 diabetes. He has been a member of the Dutch Health Council Standing Committee on Nutrition from 2008-2016. He is former president (2014-2017) of the Dutch Obesity Partnership and currently co-chairs a joint effort of LUMC and the Dutch Organisation of Applied Science to set up a knowledge and innovation center focusing on lifestyle interventions in health care. 

Richard Thompson  

Richard was personal physician to the Queen from 1984-2005 and is the past president of the Royal College of Physicians in London. He studied medicine at Oxford University and St Thomas’ Hospital and specialised in gastroenterology. From 2003 until 2010 he acted as treasurer to the Royal College of Physicians, and in 2010 was elected as president. He has called for an independent inquiry into controversial heart drugs statins after research found existing trial data was flawed. 

Sarah Ann Macklin  

Described as the Jamie Oliver of the modelling world by Marie Claire award winning journalist and nutritionist Sarah Ann Macklin began her career as a successful British model. Having always had an innate interest in nutrition Macklin embarked on a BSc in Human Nutrition with the aim of transforming the fashion industry by educating agencies and models on the importance of eating well. She has been publicly critical of current “low fat” dietary guidelines that she believes are causal in the twin epidemics of type 2 diabetes and obesity, with a need for immediate attention and change. 

PRESS RELEASE EMBARGOED WEDNESDAY 14th MARCH 2200HRS (UK TIME)  

Ignore government dietary guidelines to beat diabetes, obesity and heart disease and save the NHS hundreds of millions UK Prime Minister told. 

 Government guidelines that advise putting starchy carbohydrates such as bread, pasta, potatoes and rice at base of diet described as a 35 year fad that has driven obesity related illness with disastrous consequences for public health 

By cutting sugar and starchy carbohydrates from diet Type 1 diabetic European Member of Parliament has reduced insulin requirements by 50% 

Nathan Gill MEP for Wales urges Prime Minister, Theresa May, also a type 1 diabetic to do the same 

New data from Diabetes.co.uk reveal 30,000 type 1 diabetics have reduced insulin requirements by up to 80% by cutting out starchy carbohydrates from diet 

Prominent journalist with type 2 diabetes for past 15 years “reverses” condition by ignoring government dietary advice within 5 months of changing diet. 

Senior NHS Nurses reveal low carbohydrate, high fat Mediterranean Diet is best approach for managing heart patients. 

Calls receives backing from eminent international doctors, dietitians, nutritionists and NHS Nurses. 

 

Nathan Gill MEP for Wales has written an open letter to the Prime Minister Theresa May calling for an urgent overhaul of current dietary guidelines that promote low fat foods and advise putting starchy carbohydrates at the base of diet. 

After following the recommendations from eminent British Cardiologist Dr Aseem Malhotra from his “revolutionary” book The Pioppi Diet he has managed to reduce his insulin requirements by almost 50% to control his blood glucose. 

“Current government advice recommends that people put starchy carbohydrates at the base of their diet. These guidelines are absolutely wrong and have been a major contributor to the increase in obesity-related illness in the UK over the past three decades. I have now concluded that this advice and the promotion of “low fat” foods through a change in the UK government advice in 1983 following the USA in 1977 has been a thirty five year diet fad that has replaced millennia of eating satiating and nutritious full fat whole foods with disastrous consequences for public health” he writes. 

“After reading eminent British Consultant Cardiologist Dr Aseem Malhotra’s evidence-based lifestyle medicine book, The Pioppi Diet and having met Dr Malhotra in person, I cannot express how much my life has changed for the better by following his recommendations that pinpoint sugar consumption above 2 teaspoons a day per adult as potentially damaging to health. Current Government guidelines have allowed for ten times this recommended dietary allowance. 

My blood sugars are not only significantly more stable, but I have managed to reduce my insulin requirements by almost 50% which, I’m sure you will agree, is quite extraordinary,” he tells the Prime Minister. 

 

In the letter he mentions that harms of sugar consumption on health begins after consuming more than 2 tea spoons of sugar a day but research by Dr Malhotra published in the BMJ in 2013 exposed that food labelling in the UK and Europe had in effect been advising the public to consume 22 and a half tea spoons of sugar a day.  

Following an investigation by the Sunday Times and Channel 4’s Dispatches it later emerged that several members of the Government’s Scientific Advisory Committee on Nutrition had financial ties to sugar manufacturers 

“Regulators, academic institutions, charities and organisations that have a responsibility to patients and should exhibit the highest standards of transparency and scientific integrity, instead collude with big pharmaceuticals and the food and drinks industry for financial gain to the severe detriment of public health”  

“As a British citizen, a diabetic and as a politician I find this utterly unacceptable. Having personally improved my own health significantly by ignoring the official government dietary guidelines, which I have now clearly realised are not based on independent science, I urge you to do the same if you are not doing so already” he writes. 

“The history of tobacco control should have taught us that legislation to reduce the availability, affordability and acceptability of smoking had the biggest impact in reducing the consumption of cigarettes, and had this occurred decades earlier, when the first scientific studies linking smoking and lung cancer were published millions of premature deaths from lung cancer and heart disease could have been prevented. 

I also believe that we all have a role to play in helping to solve the current healthcare crisis. Politicians especially have the greatest impact to ensure that policies are evidence based and through legislation can protect children and the public from the excesses of industries whose primary motive is profit.” 

“We are also simultaneously facing a crisis of an overmedicated population. In the UK, almost half of all adults are taking at least one prescription medication and 70% of those aged over 75 are on at least three. It is estimated that prescribed medication is the third most common cause of death after heart disease and cancer.  

With an ongoing funding crisis in the NHS, the future of our public health will necessarily need to shift the balance away from medicines that have marginal gains at best marginal and come with side effects to that of using lifestyle as a first line intervention” 

If all diabetic patients were to follow Dr Malhotra’s recommendations in The Pioppi Diet, and also reduce their dependency on insulin by over 50%, “this would save the NHS hundreds of millions of pounds” 

“On Thursday April 12th, I am hosting a talk by Dr Malhotra entitled Big Food and Big Pharma, Killing for Profit? in the European Parliament, where Dr Malhotra will make the case very clear for why the system needs reform, why lifestyle medicine must be at the forefront of improving global health and what we can all do to better inform the public.   

He will state that simple policy changes would exponentially improve population health and increase economic productivity.” He writes 

 

The letter and advice to support the diet and lifestyle recommendations of the Pioppi Diet and ignore current dietary government guidelines to improve health has been backed by a number of prominent doctors, dietitians, nurses and a columnist and broadcaster Jon Gaunt who has reversed his type 2 diabetes. 

Sir Richard Thompson, Immediate Past President of the Royal College of Physicians and Personal Physician to Her Majesty The Queen, 1984-2005, said 

“ Dr Aseem Malhotra is changing the face of medicine and his revolutionary book, The Pioppi Diet should be read by everyone”  

Hanno Pijl, Professor of Diabetes at the University of Leiden, The Netherlands said 

“A steadily growing wealth of data supports the benefits of the Pioppi (Mediterranean) lifestyle for our health in general and for type 2 and for type 1 diabetes in particular. My experience as a clinician consistently confirms these data. While “Pioppi like” lifestyle measures can reverse type 2 diabetes in the majority of patients many people with type 1 benefit in terms of glucose control and medication use as well. Drugs are not the answer to lifestyle associated disease. Lifestyle is a choice up to a certain extent but is profoundly affected by the way we organise our community. Therefore our politicians bear a huge responsibility for the health of our future society.”  

 

Arjun Panesar, CEO of Diabetes.co.uk said 

“Over 30,000 people with type 1 diabetes have joined the Low Carb Program since its launch in 2015. This is very much in line with the Pioppi Diet. Over 10% of the British type 1 diabetes population are members of the program, demonstrating the requirement of appropriate education and support. Data from patients with type 1 diabetes demonstrates reduction in insulin dependency by up to 80%, improvements in hypo and hyper awareness, reduction in hospital admissions, and greater perceived glucose control.”  

 

Jon Gaunt, Columnist and Broadcaster said,  

“I was a Type 2 Diabetic for over 15 years but in less than 5 months I lost four stone and reversed my diabetes and came off all medications including blood pressure tablets. When my NHS Doctor asked me how I did this I replied, “by ignoring your food guidelines and instead following a Low Carb High fat diet like Doctor Aseem Malhotra suggests in his book The Pioppi Diet.” It is clear from my research that the NHS must change its advice now and if it did millions more would lose weight, reverse their Type2 and save the NHS Millions each year. Animal fat is not the enemy, sugar, processed food and Carbs are. 

 

Dr Trudi Deaking PhD, Dietitian and Chief Executive Officer of X-Pert Health said,  

Basing the diet on real foods whilst eliminating refined carbs and processed fats as in The Pioppi Diet can drive health benefits through prevention and management of long term conditions such as diabetes, obesity and heart disease. Going on a reduced calorie diet will damage your metabolism resulting in eventual weight gain. Achieve your health goals by eliminating snacks and eating non processed foods packed with nutrients. This simple advice can heal patients and save lives.” 

 

 

Raquel Britzke, Registered Dietitian at Number 1 Harley Street said,  

“In my own clinical experience a dietary pattern that restricts processed and refined carbohydrate foods whilst promoting whole fat foods as advised in The Pioppi Diet is most definitely the best approach to manage both type 1 and type 2 diabetes in addition to sustainable weight loss for those suffering with obesity. Current government dietary guidelines are flawed and need an urgent update. In particular advising diabetic patients to base their diet on carbohydrates such as pasta has had harmful consequences. It’s time to take a step back and look at the real world application of these recommendations.”  

 

Sarah Ann Macklin, Nutritionist and Journalist said,  

“It’s clear from the rising epidemic of obesity ( which was set by the government to be reduced by 2021) and type 2 diabetes that current dietary guidelines are not working. Diets low in saturated fat and high in refined carbohydrates have an adverse effect on blood lipids and insulin levels. Addition attention to calorie counting is also misguiding our nation’s health. The Pioppi Diet which focuses on a diet rich in healthy fats such as omega 3, quality protein and whole fruit and vegetables supports all the scientific literature of combatting obesity and reducing the risk of cardiovascular disease and diabetes when compared to the standard western diet.”  

 

Lynda Sackett Clinical Research Nurse at the Countess of Chester Hospital said,  

“On the 12 September 2017 my husband Mike suffered a massive heart attack after a particularly vigorous exercise session at the rowing club.  He had joined the rowing club on the basis that he could burn more calories and lose weight.  He had been overweight for most of his adult life following a diet that most of think of as healthy, based around starchy carbs, with a little of what you fancy!  As a Research Nurse, I immediately started reading around the latest research on nutrition and this led me thankfully to Aseem Malhotra and the Pioppi Diet book.  What immediately impressed me was the high level of evidence that supported this way of eating and we decided before leaving CCU that we would start following the principals of the diet. 

 

Mike’s angioplasty the night of his heart attack showed up areas of atherosclerosis which they said would need to be addressed at a later date by means of stenting or bypass depending on whether the area damaged by the heart attack had died or not.  After 12 weeks of following the Pioppi Diet we discovered that he no longer needed this intervention and that he had managed to reverse a lot of the damage.  I am convinced that his diet played a huge part in his recovery. 

 

We now eat a diet that is high in natural fats, vegetables and a moderate amount of protein and we are both at a healthy weight for the first time in many years.  The main bonus for us has been that we both feel completely replete after meals and have no desire to snack or eat any sugary snacks. 

 

As a Research Nurse, I am very keen to become involved in research to help others reverse conditions such as metabolic syndrome and type 2 diabetes as it is now a subject I feel extremely passionate about having seen first-hand the huge benefits to health.  Had my husband been on a low fat diet, he would have fallen off the proverbial wagon within a week. 

The sustainability of this way of life is what will help people to take charge of their own health without the need for suffering and deprivation.” 

 

 

Richard Stantiford – Director of Take Heart Group – Cardiac Rehabilitation ( affiliated with the Royal Sussex Hospital), Brighton 

“ We now have a small cohort of recovering cardiac patients with type 2 diabetes ( many with Metabolic Syndrome) enthusiastically following the dietary principles outlined in The Pioppi Diet. They’re engaging in regular CV exercise but all have reported significant weight loss since the beginning of January 2018 when they switched from the current “Eat Well” guidelines to the Pioppi low carb Mediterranean Diet. As well as visible recduced abdominal fat, many have improved HbA1c, lowered triglycerides and seen modest improvements in HDL-C. The changes are remarkable and all of the patients feel so much better already and are extremely happy with their progress. Thanks Dr Aseem Malhotra! We are now planning on encouraging more patients to adopt a “Pioppi” based approach to healthy eating.”