Beleidsplan en financiële verantwoording Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Via deze pagina leggen wij verantwoording af over ons beleid, onze activiteiten en onze financiën.

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van Je Leefstijl Als Medicijn kunt u via onderstaande links downloaden:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Standaard Publicatie Fondswervende Instanties

Sinds 2021 is het verplicht voor stichtingen met een ANBI om transparantie te geven over activiteiten, beleid en financiën middels een standaardformulier. Via onderstaande link kunt u het verplichte stichtingsdocument van afgelopen jaar downloaden:

Standaardformulier Stichting Je Leefstijl Als Medicijn – 2020

Beleidsplan

Via onderstaande link kunt u het Beleidsplan van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn downloaden:

Beleidsplan Stichting Je Leefstijl Als Medicijn – 2021