2diabeat start met een wijkanalyse in Helmond

Het aantal diabetes type 2-patiënten groeit nog steeds sterk. In Gezond Helmond gaat Je Leefstijl Als Medicijn samenwerken met 2diabeat, het landelijke programma om de ziekte via lokale initiatieven terug te dringen.

Nog steeds groeit het aantal diabetes type 2-patiënten snel. De verwachting is dat het huidige aantal van 1,1 miljoen mensen met diabetes type 2 zal toenemen tot 1,5 miljoen in 2040.

Het programma 2diabeat zet zich net als Je Leefstijl Als Medicijn in om hierin een trendbreuk te realiseren. 2diabeat gebruikt daarvoor een wijkgerichte aanpak waarin met lokale partijen wordt samengewerkt, en bewoners met verschillende activiteiten worden gestimuleerd om voor een gezonde leefstijl te kiezen.

Je Leefstijl Als Medicijn is een van de initiatiefnemers van Gezond Helmond, een programma om gezondheidsverbetering door leefstijlverandering in Helmond en omstreken te realiseren. In samenwerken met 2diabeat gaan we ons richten op de diabetesbestrijding in Helmond. Momenteel onderzoeken we in welke wijk in Helmond het beste kan worden begonnen.

2diabeat

2diabeat zet in op lokale implementaties met landelijke steun. De organisatie brengt een beweging op gang waarin preventie het uitgangspunt is. 2diabeat beoogt om een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal diabetes type 2-patiënten, door in te zetten op:

  • het voorkomen van diabetes type 2 bij mensen met een verhoogd risico (primaire preventie)
  • het ‘doorbreken’ van diabetes type 2 bij mensen die de ziekte al hebben (secundaire preventie).

De afname wil 2diabeat bereiken door: 

  • het stimuleren en ondersteunen van leefstijlverandering
  • het faciliteren van een gezonde leefomgeving.

De lokale aanpak van 2diabeat richt zich op 4 kernelementen:

  • Actoren en aanjager – Samen een beweging op gang brengen.
  • Doelgroep – staat centraal
  • Activiteiten – inzichtelijk en passend bij doelgroep
  • Sprankels – gezonde leefstijl wordt aantrekkelijk.
2diabeat doe met ons mee

Gezond Helmond

In Helmond geloven we in de kracht van preventie. Want voorkomen is beter dan genezen, vooral als het gaat om de gezondheid. Daarom is in Helmond eind 2020 het Preventieakkoord opgesteld. Daarin staat dat we binnen de gemeente Helmond samen gaan werken aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners.

Je Leefstijl Als Medicijn is een van de initiatiefnemers van Gezond Helmond. Meer informatie is de vinden op www.gezondhelmond.nl.


Lees ook

Diabetes 2 Doorbreken

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft sinds 2015 ervaring met het doorbreken van diabetes type 2 door het inzetten van de leefstijlpijlers beweging, voeding, slaap en ontspanning en sociale en mentale gezondheid. Het programma Diabetes 2 Doorbreken van Je Leefstijl Als Medicijn is een online programma met ongeveer 2000 deelnemers. TNO-Onderzoek bevestigt dat de grote meerderheid van de deelnemers dank zij de steun van de community meer bereikt dan ze alleen zouden kunnen.

Experts over 2diabeat

Michel van Schaik
Directeur Gezondheidszorg Rabobank

2diabeat is een heel belangrijk programma, een goed uitgekiend programma om mensen met diabetes type 2 te helpen met hun leefstijl. En natuurlijk hebben mensen daar zelf ook een verantwoordelijkheid in en kunnen ze er zelf heel veel aan doen maar het is niet genoeg.

We moeten mensen ook de mogelijkheid bieden door hun leefomgeving en hun werkomgeving zodanig te maken dat het voor hen makkelijker wordt om hun leefstijl aan te passen.

Ik denk dat 2diabeat heel belangrijk is om werkgevers te ondersteunen om hun werknemers te helpen in het verbeteren van hun eigen gezondheid en vitaliteit.

Het is heel belangrijk dat we veel meer in de gezondheidszorg juist ook aandacht gaan besteden aan voorkomen in plaats van genezen. Daarnaast is het belangrijk dat dit niet alleen maar een zaak van de gezondheidszorg is, maar dat dit eigenlijk een publiek-private aangelegenheid is. Dus we moeten echt nadenken over coalitions. Om te zorgen dat de oplossingen die we bedenken ook structureel financierbaar zijn, zodat ze ook een structureel effect gaan hebben.

2diabeat heeft de intentie en inmiddels ook een uitgekiende manier van werken om dat op een effectieve manier te gaan doen.

Michel van Schaik.